Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Kultura Irlandii

Podkreślając bogactwo irlandzkiego dziedzictwa kulturowego, możemy przyczynić się do budowania długotrwałych i pozytywnych relacji pomiędzy narodami Polski i Irlandii.

Olympia Theatre Dame street Dublin

Kultura Irlandii

Kultura Irlandii to jej niepowtarzalna siła oraz podstawa do budowania szczególnie silnych więzi pomiędzy Polską a Irlandią.

Nasza rola

Ambasada Irlandii w Polsce angażuje się w szereg wydarzeń kulturalnych, mających na celu podnoszenie świadomości na temat Irlandii oraz poprawy relacji pomiędzy Polakami i Irlandczykami.

Inicjatywy kulturalne Ambasady

Więcej informacji na temat inicjatyw kulturalnych wspieranych przez Ambasadę przez cały rok kalendarzowy, w tym imprezy związane z muzyką, literaturą, słowem mówionym, historią sztuk plastycznych, można znaleźć w zakładce Wydarzenia.

Fundacja Kultury Irlandzkiej

Fundacja Kultury Irlandzkiej z siedzibą w Poznaniu oferuje bogaty program odbywających się w całej Polsce wydarzeń kulturalnych związanych z Irlandią.

Irlandzkie dziedzictwo

Irlandzkim pochodzeniem szczyci się około 70 milionów ludzi na całym świecie. Mogą oni na wiele sposobów cieszyć się swoim dziedzictwem oraz coraz lepiej poznawać Irlandię, z której wywodzą się ich korzenie.

Działalność irlandzkich społeczności

Od wielu lat kolejne pokolenia Irlandczyków zapewniają swój nieoceniony wkład we wszystkie dziedziny życia krajów, w których mieszkają, w życie polityczne, sztukę, biznes oraz sport. Ich patriotyzm idzie w parze z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym nowych miejsc, które stały się ich drugim domem.

W Polsce na rzecz biznesu oraz irlandzkiej dyscypliny sportowej działają odpowiednio Irlandzko-Polska Izba Handlowa oraz klub Cumann Warszawa GAA. Z kolei Fundacja Imienia Świętego Patryka wspiera polskie organizacje charytatywne, pomagając im w pozyskiwaniu środków finansowych.

Dowiedz się więcej na temat naszego zaangażowania w życie irlandzkiej diaspory: