Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Nasze usługi

Nasze usługi

Ambasada świadczy szeroki wachlarz usług konsularnych dla obywateli Irlandii, w tym Foreign Birth Registration, wydawanie oświadczeń o stanie wolnym do zawarcia małżeństwa oraz poświadczania dokumentów. Zapewniamy również pomoc konsularną dla obywateli Irlandii w sytuacjach nagłych. Osoby pilnie potrzebujące pomocy prosimy o kontakt. Udzielamy również informacji na temat wymogów wizowych dla osób podróżujących do Irlandii.