Skip to main content

Nasze usługi

Nasze usługi

Ambasada świadczy szeroki wachlarz usług konsularnych dla obywateli Irlandii, w tym Foreign Birth Registration, wydawanie oświadczeń o stanie wolnym do zawarcia małżeństwa oraz poświadczania dokumentów. Zapewniamy również pomoc konsularną dla obywateli Irlandii w sytuacjach nagłych. Osoby pilnie potrzebujące pomocy prosimy o kontakt. Udzielamy również informacji na temat wymogów wizowych dla osób podróżujących do Irlandii.