Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Opłaty konsularne

Poniżej znajduje się lista najczęściej stosowanych opłat za usługi konsularne realizowane przez Ambasadę Irlandii. Aktualna lista wszystkich opłat konsularnych znajduje się tutaj.

Nazwa usługiOpłata w euroOpłata w złotych
Weryfikacja lub uwierzytelnienie dowolnego dokumentu €40 180PLN
Weryfikacja lub uwierzytelnienie kopi dowolnego dokumentu sporządzonego w języku innym niż irlandzki lub angielski €80 360PLN
Poświadczenie pieczęci zagranicznego urzędu €40 180PLN
Organizacja procesu repatriacji osoby lub grupy osób należących do tej samej rodziny i wspólnie podróżujących €100 460PLN
Wydanie oświadczenia dla obywatela Irlandii w związku z zawarciem związku małżeńskiego za granicą €66  
Wydanie zaświadczenia w związku z zawarciem związku małżeńskiego za granicą po złożeniu w odpowiedniej misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym na maksymalnie 28 dni przed planowaną data zawarcia małżeństwa (dodatkowa opłata za zwłokę) €60  
Foreigh Birth Registration (FBR) wraz z wydaniem aktu dla osób powyżej 18 roku życia €278  
Foreign Birth Registration (FBR), w tym wydanie aktu dla osób poniżej 18 roku życia €153  
Każdorazowy podpis poświadczony przez urzędnika służby dyplomatycznej lub konsularnej na jakimkolwiek dokumencie, o ile opłata nie jest wymagana w inny sposób €40 180PLN
Usługa w miejscu innym niż placówka dyplomatyczna lub urząd konsularny, w przypadku każdej usługi, za którą wymagana jest opłata na mocy niniejszego Regulaminu dodatkowo do takiej opłaty oraz za koszty podróży oraz inne wydatki poniesione w związku z świadczeniem danej usługi 50 € za każdą godzinę, która jest minimalną jednostką rozliczeniową, przy czym maksymalna opłata wynosi 300 € dziennie 225-1350PLN
Jakakolwiek usługa (inna niż wydanie paszportu w sytuacji opisanej w punkcie 6 (e) Regulaminu), wymagająca opłaty na mocy Regulaminu, zarówno w placówce dyplomatycznej, jak i urzędzie konsularnym, poza normalnymi godzinami urzędowania, lub w miejscu zamieszkania urzędnika placówki dyplomatycznej lub konsularnej jako opłata dodatkowa do takiej opłaty 50 € za każdą godzinę, która jest minimalną jednostką rozliczeniową, przy czym maksymalna opłata wynosi 300 € dziennie  225-1350PLN
Przyjęcie przysięgi lub oświadczenie zgody lub bez poświadczenia podpisu €60 270PLN

Sposób płatności

Płatności za większość usług konsularnych należy dokonać przelewem bankowym.

Rachunek bankowy: Ambasada Irlandii, ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

Bank: Citibank Handlowy, Polska

IBAN:

PL 14 1030 1061 0000 0000 3017 5034 – dla przelewów w PLN
PL 36 1030 1061 0000 0000 3017 5026 – dla przelewów w EUR
Kod SWIFT/BIC – CITIPLPX

Sposób płatności – Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa oraz Foreign Birth Registration

Nastąpiła zmiana sposobu płatności za procedurę Foreign Births Registration oraz zaświadczenie o zdolności od zawarcia małżeństwa (Certificat de Coutume/Nulla Osta). Płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub debetowej w czasie składania wniosku.