Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Przeprowadzka do Irlandii

Szczegółowy przewodnik, zawierający wszystkie praktyczne informacje dla osób planujących przeprowadzkę do Irlandii, w tym prawo do mieszkania, nauki oraz pracy, dostępny jest pod linkiem dotyczącym informacji dla obywateli.

Samuel Beckett Bridge, Dublin, Ireland

Edukacja

Informacje na temat dostępu do edukacji w Irlandii, w tym opis irlandzkiego systemu edukacji oraz informacje na temat edukacji podstawowej, średniej i wyższej.

Ministerstwo Edukacji i Umiejętności Irlandii to część irlandzkiego rządu odpowiedzialna za edukację i szkolenia.

Praca w Irlandii

Prawa obywateli UE oraz osób spoza UE do pracy w Irlandii zostały przedstawione na stronie poświęconej informacjom dla obywateli.

Ministerstwo Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji Irlandii to część rządu Irlandii odpowiedzialna za wsparcie w tworzeniu miejsc pracy oraz rozwój ekonomiczny.

Irlandzka służba zdrowia

Informacje dla obywateli zawierają szczegóły na temat dostępnych w Irlandii świadczeń medycznych, w tym publicznej i prywatnej służby zdrowia oraz ubezpieczenia zdrowotnego.