Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Wizy

Wiza to poświadczenie w paszporcie lub innym dokumencie podróży, potwierdzające, że posiadacz dokumentu ma prawo podróży do danego kraju. Może się jednak okazać, że dana osoba musi spełnić szereg innych warunków, aby uzyskać pozwolenie na wjazd do tego kraju.