Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Wizy dla Irlandczyków podróżujących za granicę

W wielu krajach przed przekroczeniem granicy należy przedstawić wizę lub zezwolenie na podróż.

Wizy

Czy konieczna jest wiza?

Przed podróżą należy upewnić się, czy w danym kraju nie jest wymagana wiza. Aby się tego dowiedzieć, można:

  • Zapytać agenta turystycznego (jeśli z usług takowego korzystamy)
  • Skontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem kraju, który planujemy odwiedzić

Osoba planująca podróż powinna również uzyskać u powyższych podmiotów informacje, jak długi okres ważności paszportu jest konieczny oraz czy istnieją inne warte zanotowania wymogi dla chcących uzyskać zgodę na wjazd do danego kraju.

Gdzie można otrzymać wizę?

Wizę można często otrzymać w miejscu przekraczania granicy danego państwa (lotnisko, przejście graniczne, port morski) lub składając wniosek online, ale w większości przypadków konieczne może okazać się złożenie wniosku w ambasadzie lub konsulacie danego kraju w Irlandii.

Kiedy należy złożyć wniosek wizowy?

W każdym kraju obowiązują inne terminy rozpatrzenia wniosku. Informacje  na temat tego, z jakim wyprzedzeniem przed podróżą należy złożyć wniosek o wizę, można uzyskać w ambasadzie lub konsulacie danego kraju.

Jaki jest koszt rozpatrzenia wniosku?

Każdy kraj stosuje własne opłaty wizowe. Informacje na temat aktualnych opłat są dostępne w ambasadzie lub konsulacie danego kraju.

Dowód tożsamości i status imigranta

W niektórych krajach istnieje obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego status imigranta w danym kraju.

Prosimy o sprawdzenie informacji na temat kraju, do którego planujemy się udać  lub o zasięgnięcie informacji na miejscu po przybyciu do danego kraju.

Ważne...

Radzimy sporządzić kserokopie lub skany dokumentów niezbędnych w podróży (takich jak paszport i wiza), a oryginały przechowywać w bezpiecznym miejscu.