Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Wizy do Irlandii

Osoby, które chcą odwiedzić Irlandię, mogą być objęte obowiązkiem wizowym. Poniżej znajdują się informacje na temat procesu składania wniosku wizowego. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie Najczęściej zadawane pytania. W Irlandii za sprawy imigracyjne oraz wizowe odpowiedzialna jest Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS) (Irlandzka Służba ds. Naturalizacji i Imigracji). Szczegółowe informacje na temat wiz są również dostępne na stronie internetowej INIS.

Ważne...

Obywatele spoza UE, niezależnie od tego, czy obowiązuje ich wiza, podlegają kontroli imigracyjnej w momencie przekraczania irlandzkiej granicy.

To, czy dana osoba potrzebuje wizy, aby wjechać na terytorium Irlandii, zależy od tego, z jakiego kraju pochodzi. Więcej informacji na stronie internetowej Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS).

Ważne...

Obywatele spoza UE, niezależnie od tego, czy obowiązuje ich wiza, czy nie, podlegają kontroli imigracyjnej w momencie przekraczania irlandzkiej granicy.

Najważniejsze informacje

Należy:

1. Wypełnić wniosek online
2. Przygotować wymaganą dokumentację (patrz zakładka „Rodzaje wiz i wymagane dokumenty” w menu po lewej stronie)
3. Przygotować zdjęcia do paszportu. Patrz wymogi dotyczące zdjęć
4. Sprawdzić informacje w zakładce „Opłaty” i wpłacić odpowiednią kwotę na rzecz Ambasady 
5. Przygotować wszystkie dokumenty do wniosku, w tym 
• Podsumowanie online podpisane przez wnioskującego 
• Zdjęcia
• Aktualny paszport oraz poprzednie paszporty (lub kopie poprzednich paszportów w przypadku braku oryginałów)
• Wszystkie wymagane dokumenty (oryginały)
6. Internetowy system składania wniosków automatycznie wyśle polecenie złożenia wszystkich dokumentów do:

Sekcja wizowa 
Ambasada Irlandii 
ul. Mysia 5
00-496 Warszawa

Wniosek można przesyłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Możliwe jest również złożenie dokumentów w Ambasadzie osobiście lub za pośrednictwem osoby, która reprezentuje wnioskodawcę. Wnioski można składać w poniedziałki, środy i piątki od godziny 9:30 do 12:30 oraz we wtorki i czwartki od 14:30 do 16:30. 

Więcej informacji

Więcej informacji na stronie internetowej Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS) gdzie można znaleźć informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku wizowego. Zachęcamy również do zapoznania się z zakładką Najczęściej zadawane pytania.

Jaki rodzaj wizy dla kogo?

Szczegółowe informacje na temat rodzaju wizy, o jaki należy się ubiegać, można znaleźć na niniejszej stronie internetowej, podstronie Irish Naturtalisation and Immigration Service

Standardowe bezzwrotne opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego wynoszą:

Jednokrotny wjazd do kraju: 60 euro lub 270 złotych
Wielokrotny wjazd do kraju: 100 euro lub 450 złotych
Wiza tranzytowa: 25 euro lub 115 złotych

Niektórzy wnioskujący są zwolnieni z opłat wizowych. Więcej informacji na stronie INIS.

Inne opłaty

Wnioskujący pokrywa również koszty przesyłki pocztą.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Płatność przelewem bankowym w polskich złotych lub w euro. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskującego oraz numer wniosku wizowego.

Rachunek bankowy: Ambasada Irlandii, ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

Bank: Citibank Handlowy, Polska

IBAN:

PL 14 1030 1061 0000 0000 3017 5034 – dla przelewów w PLN
PL 36 1030 1061 0000 0000 3017 5026 – dla przelewów w EUR
Kod SWIFT/BIC – CITIPLPX

Po przekazaniu wniosku wizowego do rozpatrzenia nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za przetwarzanie wniosku.

 

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wizowego zależy od rodzaju wizy oraz placówki, w której wniosek został złożony.

Wniosek wizowy należy złożyć z dużym wyprzedzeniem, najlepiej na 8 tygodni przed planowaną datą podróży. Pragniemy podkreślić, że przetwarzamy wyłącznie w pełni wypełnione wnioski. W przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czas oczekiwania może się wydłużyć, a wniosek może zostać odrzucony.

Przypadki szczególne:

Wizy studenckie na dłuższy pobyt (ponad 90 dni) wymagają minimum 8 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Sekcji Wizowej.

Wizy służbowe są zwykle przetwarzane w ciągu 10 dni roboczych, o ile dostarczone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

Wizy na dłuższy pobyt dla członka rodziny: wizy w przypadku zamiaru przeprowadzenia się do Irlandii na stałe wymagają bardziej wnikliwego rozpatrzenia wniosku niż wnioski wizowe na krótszy pobyt, dlatego w takim przypadku zaleca się złożenie wniosku na 12 tygodni przed planowaną datą podróży.

Zwracamy uwagę, iż podane terminy są jedynie orientacyjne. Wnioski wizowe są zawsze rozpatrywane tak szybko, jak to możliwe. O ile większość wniosków rozpatrywana jest szybciej, czas oczekiwania może się wydłużyć w pewnych okresach w roku lub z powodu szczególnej sytuacji wnioskującego. Dlatego też wniosek o wizę należy składać z możliwie dużym wyprzedzeniem.

Wnioskujący jest odpowiedzialny za złożenie pełnej dokumentacji w odpowiednim czasie, umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji przed datą podróży.

Mój wniosek został odrzucony

Jeśli wniosek został odrzucony, a wnioskujący nadal chce ubiegać się o wjazd do Irlandii, istnieje możliwość:

  • Odwołania się od tej decyzji lub
  • Złożenia nowego wniosku

W przypadku decyzji o złożeniu kolejnego wniosku, przy jego rozpatrzeniu mogą również być brane pod uwagę poprzednio złożone wnioski.

Odwołanie od decyzji

Wnioskujący otrzyma pismo zawierające powody odrzucenia wniosku. Jeśli wnioskujący nie zgadza się z tą decyzją, może się od niej odwołać w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania pisma z decyzją odmowną.

W jaki sposób można się odwołać?

Informacje, jak odwołać się w przypadku, gdy wniosek wizowy został odrzucony, można znaleźć na stronie Irish Naturalisation and Immigration Service.

Kontrola imigracyjna

Wiza irlandzka nie oznacza zezwolenia na wjazd do Irlandii. To dokument, który należy złożyć w punkcie granicznym z prośbą o zezwolenie na wjazd na teren Irlandii.

Wszyscy obywatele spoza EOG, niezależnie od tego, czy dotyczy ich obowiązek wizowy, czy nie, podlegają standardowej kontroli imigracyjnej w miejscu przekraczania granicy irlandzkiej.

Dokumenty dodatkowe

Urzędnik imigracyjny może zażądać nie tylko przedstawienia wizy, ale również dodatkowych informacji, na przykład na temat:

  • Rezerwacji miejsca pobytu
  • Lotu powrotnego
  • Osób do kontaktu w Irlandii

Więcej informacji na stronie INIS w zakładce Najczęściej zadawane pytania