Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Zespół Ambasady w Polsce

Ambasada współpracuje z irlandzkimi agencjami rządowymi, aby:

Embassy Warsaw Team Photo

  • Promować cele Irlandii w obszarze handlu i inwestycji
  • Wspierać irlandzki eksport
  • Promować irlandzką żywność, kulturę, dziedzictwo kulturowe oraz tradycje
  • Promować Irlandię jako kraj, który warto odwiedzić

Przy siedzibie Ambasady znajdują się biura Enterprise Ireland (EI). Naszym celem jest bliska współpraca z EI oraz innymi agencjami rządowymi w celu promocji handlu, turystyki oraz inwestycji w Irlandii. Ambasador przewodzi również spotkaniom środowisk biznesowych. Rola Ambasady: 

  • Wsparcie irlandzkich firm, które chciałyby znaleźć i uzyskać dostęp do nowych rynków oraz w miarę możliwości zapewnić pomoc w rozwiązaniu trudności związanych z prowadzeniem biznesu
  • Zapewnienie ogólnych porad na temat lokalnych warunków biznesowych, a także – dzięki sieci kontaktów – popieranie możliwości eksportowych oraz inwestycyjnych, na których Irlandia skorzysta
  • Praca na rzecz zapewnienia dostępu do rynku dla produktów irlandzkich w kluczowych sektorach

Enterprise Ireland

Enterprise Ireland (EI) to organizacja rządowa odpowiedzialna za rozwój irlandzkich przedsiębiorstw na światowych rynkach. Enterprise Ireland posiada swoje biuro w Warszawie, a także sieć dziewięciu biur regionalnych w różnych miastach Irlandii, jak również 30 biur w różnych krajach.

Bord Bia i Origin Green

Bord Bia, Irlandzka Agencja Promocji Żywności, ma swoje biuro w Ambasadzie. Irlandzkie jedzenie i napoje słyną na całym świecie ze swojej jakości, a szczególną popularnością cieszą się w Polsce – wartość eksportu irlandzkiej żywności i napojów do Polski wyniosła w 2017 roku 184 miliony euro.
 
Część sukcesu irlandzkiego sektora spożywczego w ostatnich latach wynika z działalności Origin Green – jedynego na świecie kompleksowego i opartego na danych programu zrównoważonego rozwoju działającego na skalę krajową. Pozwala on irlandzkim rolnikom i producentom żywności wyznaczać i osiągać ściśle określone cele rozwojowe, których realizacja chroni zarazem irlandzkie zasoby naturalne i zmniejsza wpływ przemysłu spożywczego na środowisko.
 
Origin Green sprawia, że Irlandia jest światowym liderem w produkcji wysokiej jakości i prężnie rozwijanego jedzenia i napojów. Zaopatrywanie się u dostawców z Origin Green oznacza współpracę z firmami, których zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest potwierdzone.

Poznań Honorary Consul (Konsul Honorowy w Poznaniu)

Pan Artur Sikora
Honorary Consul of Ireland
ul. Kramarska 1
61-764 Poznań
Poland

Tel: + 48 61 853 1894
Fax: + 48 61 853 1894
E-mail: konsulat@irlandia.pl