Skip to main content

Zespół Ambasady w Polsce

Ambasada współpracuje z irlandzkimi agencjami rządowymi, aby:

Embassy Warsaw Team Photo

  • Promować cele Irlandii w obszarze handlu i inwestycji
  • Wspierać irlandzki eksport
  • Promować irlandzką żywność, kulturę, dziedzictwo kulturowe oraz tradycje
  • Promować Irlandię jako kraj, który warto odwiedzić

Przy siedzibie Ambasady znajdują się biura Enterprise Ireland (EI). Naszym celem jest bliska współpraca z EI oraz innymi agencjami rządowymi w celu promocji handlu, turystyki oraz inwestycji w Irlandii. Ambasador przewodzi również spotkaniom środowisk biznesowych. Rola Ambasady: 

  • Wsparcie irlandzkich firm, które chciałyby znaleźć i uzyskać dostęp do nowych rynków oraz w miarę możliwości zapewnić pomoc w rozwiązaniu trudności związanych z prowadzeniem biznesu
  • Zapewnienie ogólnych porad na temat lokalnych warunków biznesowych, a także – dzięki sieci kontaktów – popieranie możliwości eksportowych oraz inwestycyjnych, na których Irlandia skorzysta
  • Praca na rzecz zapewnienia dostępu do rynku dla produktów irlandzkich w kluczowych sektorach

Enterprise Ireland

Enterprise Ireland (EI) to organizacja rządowa odpowiedzialna za rozwój irlandzkich przedsiębiorstw na światowych rynkach. Enterprise Ireland posiada swoje biuro w Warszawie, a także sieć dziewięciu biur regionalnych w różnych miastach Irlandii, jak również 30 biur w różnych krajach.

Bord Bia i Origin Green

Bord Bia, Irlandzka Agencja Promocji Żywności, ma swoje biuro w Ambasadzie. Irlandzkie jedzenie i napoje słyną na całym świecie ze swojej jakości, a szczególną popularnością cieszą się w Polsce – wartość eksportu irlandzkiej żywności i napojów do Polski wyniosła w 2017 roku 184 miliony euro.
 
Część sukcesu irlandzkiego sektora spożywczego w ostatnich latach wynika z działalności Origin Green – jedynego na świecie kompleksowego i opartego na danych programu zrównoważonego rozwoju działającego na skalę krajową. Pozwala on irlandzkim rolnikom i producentom żywności wyznaczać i osiągać ściśle określone cele rozwojowe, których realizacja chroni zarazem irlandzkie zasoby naturalne i zmniejsza wpływ przemysłu spożywczego na środowisko.
 
Origin Green sprawia, że Irlandia jest światowym liderem w produkcji wysokiej jakości i prężnie rozwijanego jedzenia i napojów. Zaopatrywanie się u dostawców z Origin Green oznacza współpracę z firmami, których zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest potwierdzone.

Poznań Honorary Consul (Konsul Honorowy w Poznaniu)

Pan Artur Sikora
Honorary Consul of Ireland
ul. Kramarska 1
61-764 Poznań
Poland

Tel: + 48 61 853 1894
Fax: + 48 61 853 1894
E-mail: konsulat@irlandia.pl