Skip to main content

Gdzie otrzymam formularz wniosku?

Obywatele Irlandii powyżej 18 roku życia, którzy mieszkają w Polsce i którzy mieli już wcześniej irlandzki paszport mogą ubiegać się teraz o standardowy paszport lub kartę paszportową przez internet na: https://www.dfa.ie/passportonline

Jeśli nie możesz lub nie chcesz składać wniosku przez internet, musisz wypełnić formularz APS2.

Formularz jest dostępny w języku irlandzkim (APS2G) oraz angielskim (APS2E). Można go otrzymać w następujący sposób:

Prosimy o przesłanie pełnych danych adresowych, abyśmy mogli przesłać wniosek paszportowy.