Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cultúr na hÉireann

Tá oidhreacht ealaíonta agus chultúrtha shaibhir ag Éirinn a chuireann muid in iúl ar stáitse an domhain.

Ár gcultúr

Is acmhainn í láithreacht dhomhanda chultúrtha na hÉireann – sa stair agus sa lá atá inniu ann – i gcodarsnacht iomlán lenár méid, agus is bua suntasach náisiúnta í. Tá tionchar domhanda chultúr na hÉireann ar cheann de na buntáistí iomaíocha is mó atá againn agus is bealach lárnach é le nascadh le lucht féachana agus le pobail nua dhomhanda chomh maith le diaspóra domhanda na hÉireann.

Treoraíonn Aonad Cultúrtha na Roinne taidhleoireacht chultúrtha na hÉireann ar fud an domhain agus oibríonn sé go dlúth leis an Roinn Cultúir (lena n-áirítear Cultúr Éireann) agus páirtithe eile, i seachadadh cuspóirí cultúrtha uaillmhianacha Straitéis Éire Dhomhanda 2025 an Rialtais. 

Is cuid thábhachtach é an taidhleoireacht chultúrtha, cuid thábhachtach den obair níos leithne maidir le taidhleoireacht phoiblí ár líonra domhanda Misean, a eagraíonn tionscnaimh agus imeachtaí cultúrtha chun feasacht, meas, agus tuiscint a ardú maidir le hÉirinn, agus chun tacú le cuspóirí níos leithne taidhleoireachta. Is príomhphointí iad Lá Fhéile Pádraig agus Lá Bloom san fhéilire bliantúil cultúrtha, agus is lá é Lá Fhéile Bríde le díriú ar cheiliúradh a dhéanamh ar chruthaitheacht na mban. Ligeann ár dtaidhleoireacht chultúrtha dúinn teagmháil a dhéanamh le lucht féachana i bhfad níos leithne ná na gnáth-theagmhálaithe rialtas-le-rialtas. 

Ár gComhpháirtíochtaí

Oibríonn an Roinn i gcomhpháirt dhlúth leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, lena n-áirítear Cultúr Éireann, ar roinnt snáithe de chur chun cinn agus léiriú ealaíon agus cultúr, ina measc sin clár nuálach na nIonadaithe Cultúrtha lánaimseartha a bhfuil an-saineolas acu i bpríomhshuíomhanna ar fud an domhain.

Oibríonn muid go dlúth freisin ar thionscadail idirnáisiúnta leis na hinstitiúidí cultúrtha náisiúnta agus le heagraíochtaí um acmhainní foirme ealaíne, m.sh. Litríocht Éireann, Institiúid Scannán na hÉireann, First Music Contact, Éigse Éireann, Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann, agus Taisce Cheol Dúchais Éireann.

Lá Bloom

Gach bliain, le ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Bloom, comhoibríonn an Roinn agus ár líonra Misean leis na céadta páirtithe ar fud an domhain chun ceiliúradh domhanda geall le Joyce a dhéanamh. Coimisiúnaíodh in éineacht le Músaem Litríochta na hÉireann (MoLI) gearrscannán Lá Bloom 2022 na Roinne,, Hold to the Now,, agus bhí rannpháirtithe ann ó 37 suíomh i gcúig ilchríoch, agus breathnaíodh air breis is 11 mhilliún uair go domhanda. Ag an am céanna, mar chuid de den Global Joycean Book Giveaway, thug Misin amach na mílte cóip de shaothair Joyce i roinnt teangacha i gceithre ilchríoch, ó leabharlanna iargúlta in iargúil na hAstráile go caiféanna sráide na hIndinéise. 

An Coláiste Éireannach, Páras

Tá an tAonad Cultúrtha freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an gColáiste Éireannach i bPáras a bunaíodh sa bhliain 1578 agus a rinneadh a athchóiriú agus a athsheoladh sa bhliain 2002 mar an Centre Culturel Irlandais. Ó shin is é príomhghné chultúrtha na hÉireann ar Mhór-Roinn na hEorpa é, mol cruthaithe ealaíonta, malartaithe agus plé cultúrtha, agus príomhphointe do phobal na hÉireann sa Fhrainc; déanann an Roinn Gnóthaí Eachracha agus an Roinn Cultúir clár bliantúil an Ionaid a chómhaoiniú.

Eastát Heaney

Tá comhpháirtíocht shaibhir ar chlár forbartha ag an Roinn agus ag Eastát Seamus Heaney ón mbliain 2020 ar aghaidh, a bhfuil réimsí tionscnamh i gceist leis, lena n-áirítear cónaitheacht scríbhneoirí Heaney-Milosz in Krakow na Polainne, sraith cheithre ghearrscannán a bhfuil duaiseanna buaite acu agus a coimisiúnaíodh in éineacht le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, agus bhronn Ambasáid Tóiceo Duais Seamus Heaney go déanach sa bhliain 2022, a bronnadh den chéad uair riamh an bhliain sin.

Taispeántais agus Foilseacháin

Cuireann muid caidrimh chultúrtha chun cinn freisin trí roinnt taispeántais chultúrtha ar camchuairt, lena n-áirítear pearsana cultúrtha Éireannacha an-mhór le rá ar nós Seamus Heaney, George Bernard Shaw, James Joyce, William Butler Yeats agus Samuel Beckett. Tá Ireland and the Birth of Europe á fhorbairt chun ceiliúradh a dhéanamh ar chothrom lae caoga bliain 2023 d’aontachas na hÉireann leis an Aontas Eorpach agus beidh sé ar taispeáint ar fud na hEorpa. I measc na dtaispeántas téamach tá Out in the World: Ireland’s LGBTQ+ Diaspora agus blazing a Trail: Lives and Legacies of Irish Diaspora Women, an dá cheann acu sin i gcomhpháirt le EPIC Músaem Imirce na hÉireann, agus A History of Ireland in 10 Words, i gcomhpháirt le hAcadamh Ríoga na hÉireann.

Cláir don Léann Éireannach

Tá cláir agus líonraí don Léann Éireannach gníomhach ar fud an domhain, ó Mhór-Roinn na hEorpa go dtí Meiriceá Thuaidh agus Theas agus an Áis.  Bíonn tairbhe ag an tacaíocht a thugann muid do chláir don Léann Éireannach thar lear mar:

  • Ardaítear caighdeán agus réimse scoláireacht agus taighde idirnáisiúnta a thugtar faoi ar chultúr, stair, agus sochaí na hÉireann
  • Cothaítear eolas, tuiscint, agus gean maidir le hÉirinn agus cultúr na hÉireann i measc mic léinn ar fud an domhain

Ár bpáirtithe cultúrtha

Músaem Litríochta na hÉireann (MoLI) 

Acadamh Ríoga na hÉireann 

Éigse Éireann 

Litríocht Éireann 

Institiúid Scannán na hÉireann 

Fís Éireann 

Cultúr Éireann

Comhaltas