Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Éire a chur chun cinn trína cultúr

Trí shárthaispeántas a thabhairt ar oidhreacht chultúir shaibhir na hÉireann, is féidir linn buntáistí fadtéarmacha agus dearfacha a bhaint as cáil idirnáisiúnta na hÉireann agus feabhas a chur ar an tslí a fheiceann daoine ár dtír.

Ár gcultúr

Is láidreacht náisiúnta uathúil é cultúr na hÉireann, a shonraíonn sinn ar an stáitse domhanda agus atá ríthábhachtach dár leas náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is é ceann de na buntáistí iomaíocha is fearr atá againn, is é a ‘osclaíonn an doras’ agus a chothaíonn jabanna, trádáil, infheistíocht agus turasóireacht. Tá sé ar an mbealach is éifeachtaí atá againn freisin chun ceangal a dhéanamh leis an diaspóra Éireannach domhanda, agus is earnáil fhuinniúil agus atá ag fás í dár ngeilleagar.

Cad a dhéanaimid

Bímid rannpháirteach i raon leathan gníomhaíochtaí cultúir, a bhfuil aon rud amháin acu i gcoitinn - tarraingítear aird ar Éirinn thar lear. Cuirimid caidrimh chultúir chun cinn trí roinnt tionscnamh:

Taispeántais chultúir

Tugadh tacaíocht do roinnt taispeántas ar chamchuairt maidir le hÉireannaigh mór le rá ó thaobh an chultúir: Joyce, Yeats agus Beckett.

In 2013, chun ceiliúradh a dhéanamh ar Uachtaránacht na hÉireann de Chomhairle an Aontais Eorpaigh, cruthaíodh taispeántas nua a dhírigh ar eisimircigh Éireannach san Eoraip ó 1600 go dtí 1800. Rinneadh an taispeántas, dar teideal ‘Strangers to Citizens’, a aistriú chuig sé theanga agus cuireadh ar taispeáint é ar fud na hEorpa mar chuid dár n-iarracht teagmhála cultúir i rith na hUachtaránachta.

In 2013, chuathas i mbun comhoibrithe le hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW) ar thaispeántas saothair ó bhailiúchán ealaíona an Stáit ó 40 ealaíontóir faoi 40 bliain d’aois chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh 40 bliain ar aontachas na hÉireann chuig an AE.

Tionscnaimh chultúir na nAmbasáidí

Cuirimid maoiniú ar fáil freisin do thionscnaimh chultúir a dhéantar trí na hAmbasáidí thar lear. Ceadaíonn sin dóibh a ngníomhaíochtaí cultúir féin a phleanáil agus a fheidhmiú, mar na nithe seo a leanas:

Éire Tír na Litríochta

D’oibrigh Ambasáid na hÉireann i Stócólm le Malartú Litríochta Éireann agus le Turasóireacht Éireann chun ollchlár cultúir a chomhordú ag Aonach Leabhar Gothenburg i mí Mheán Fómhair 2012.  Bhí ocht n-údar Éireannach a bhfuil gradaim bainte amach acu a raibh a gcuid saothar le fáil ag 'Ireland Land of Literature' agus eagraíodh os cionn tríocha imeacht éagsúla thar an cheithre lá chun cultúr agus scríbhneoireacht na hÉireann a chur chun cinn.  Is é an tAonach an t-imeacht cultúir bliantúil is mó i gCríoch Lochlann, agus tagann os cionn 100,000 cuairteoir chuige gach bliain mar aon le hos cionn 1,500 iriseoirí.

Maoiniú d’eagraíochtaí cultúir

Soláthraímid maoiniú do dhá mhór-eagraíocht ónár mbuiséad caidrimh chultúir:

Cláir maidir leis an Léann Éireannach

Múintear an Léann Éireannach mar dhisciplín i dtíortha ar fud an domhain anois ­ - ó Mheiriceá Thuaidh agus ó Mheiriceá Theas go dtí an Eoraip agus fiú chomh fada ó bhaile leis an tSín. Tugaimid tacaíocht do chláir maidir leis an Léann Éireannach thar lear mar chuid dár n-iarrachtaí cultúr na hÉireann a chur chun cinn. Téann sin chun tairbhe na hÉireann:

  • Trí chur le méid agus cáilíocht scoláireachta agus taighde a dhéantar maidir le hÉirinn agus ár stair
  • Suim a mhúscailt ar Éirinn agus grá d’Éirinn i mic léinn ó ar fud an domhain