Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fógra maidir le Príobháideachas Sonraí chun inscne nua a aithint chun críche Clárú Breitheanna Coigríche

Faisnéis a bhaineann go sonrach leis na sonraí pearsanta atá á mbailiú

Is faisnéis shonrach atá sna sonraí seo a leanas maidir leis na sonraí pearsanta a phróiseálfar chun inscne nua a aithint chun críche Clárú Breitheanna Coigríche

1. Cuspóir ar leith:

Tá na sonraí pearsanta á mbailiú/bpróiseáil d’fhonn taifead a choimeád de na hiarratasóirí ar leasaíodh a n-iontráil i gClár na mBreitheanna Coigríche mar léiriú ar a n-inscne agus a n-ainmneacha sainroghnaithe arna thabhairt le fios leis an Deimhniú Aitheantais Inscne arna eisiúint dóibh ag Rannóg um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí na hÉireann agus rúndacht na saoránach lena mbaineann á cosaint ag an am céanna.

2. An bunús dleathach:

Déantar foráil sna Rialacháin um Aitheantas Inscne Breitheanna Coigríche 2017 do bhunús dlí na Stiúrthóireachta Consalachta maidir le sonraí pearsanta síntiúsóirí a phróiseáil. Foráiltear sna Rialacháin Aitheantais Inscne Breitheanna Coigríche 2017 go ndéanfar iontráil sa chlár le haghaidh aitheantas inscne breitheanna coigríche agus le haghaidh deimhniú saoránachta a bheidh le heisiúint in inscne agus ainmneacha sainroghnaithe saoránaigh a bhfuil a bhreith taifeadta cheana féin i gclár na mbreitheanna coigríche leis na hainmneacha agus an inscne mar atá siad ar an deimhniú arna eisiúint nuair a bheirtear é.

3. Faighteoirí: 

Capita – soláthraí bogearraí tríú páirtí.

4. Aistrithe lasmuigh den AE: 

Ní aistrítear aon sonraí lasmuigh den AE – déantar an clár a riar i mBaile Átha Cliath amháin. 

5. Tréimhse Choinneála:

Ní choinneoidh an Roinn na sonraí a bhaileofar chun na críche seo ach amháin chomh fada is go bhfuil gá ó thaobh gnó de é sin a dhéanamh ag teacht leis an gcuspóir(na cuspóirí) dar bailíodh iad. Tar éis an ama sin marcálfar iad le scriosadh agus scriosfar iad de réir treoirlínte inmheánacha nó treoirlínte maidir le scriosadh a fuarthas ó Oifig Náisiúnta na gCartlann nó ceadanna gaolmhara a fuarthas uathu.

Nuair a dhéantar iontráil sa chlár, déanfar cartlannú ar chóipeanna dúbailte de bhundoiciméid chun sláine an chláir a chosaint.

6. Nuair is oibleagáid reachtúil nó conartha é an soláthar sonraí:

Iarrtar na sonraí a chuirtear ar fáil chun na críche seo faoi cheanglais na Rialachán Aitheantais Inscne Chlárú Breitheanna Coigríche 2017, a tugadh isteach faoin Acht um Inscne a Aithint, 2015.

7. Cinnteoireacht Uathoibríoch: 

Ní dhéantar aon chinnteoireacht uathoibríoch i rith an phróisis.

8. Faisnéis ó Thríú Páirtí:

Ní fhaigheann na Seirbhísí Consalachta faisnéis ó Thríú Páirtithe. Féadfaimid áfach sonraí pearsanta a thugann an t-iarratasóir a dheimhniú le Ranna Rialtais nó le hÚdaráis Eisiúna eile.