Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Treoirlínte maidir le Grianghraf Pas

An raibh a fhios agat gur féidir leat do ghrianghraf a ghlacadh sa bhaile le ceamara, táibléad nó guthán i gcomhair iarratais ar líne? 

Is iad grianghraif ar dhroch-chaighdeán an chúis is coitinne a bhíonn ann le diúltú d’iarratas. Tabhair na treoirlínte grianghraif seo leat chuig an ngrianghrafadóir lena chinntiú go gcloíonn do ghrianghraf leis na riachtanais ar fad. 

Gnéithe na haghaidhe: 

 • Déan cinnte go bhfuil gnéithe d’aghaidhe le feiceáil go soiléir. Ná bíodh gruaig sna súile
 • Tá cead spéaclaí a chaitheamh i do ghrianghraf, chomh fada is nach bhfuil an fráma ag clúdach aon chuid de do shúile agus nach bhfuil dallrú ar na lionsaí. Ní cheadaítear spéaclaí dorcha
 • Má chaitheann tú clúdach cinn ar chúiseanna reiligiúin nó leighis, ceadaítear é a chaitheamh i do ghrianghraf pas má bhíonn gnéithe na haghaidhe le feiceáil go soiléir. Ní féidir oiriúintí cinn a chaitheamh seachas chun críocha reiligiúin nó leighis
Example of Unacceptable Passport Photograph for Irish Passport - Guidelines on pose and visuals Example of Acceptable Passport Photograph for Irish Passport - Guidelines on pose and visuals 
Do-ghlactha  Inghlactha

Soilsiú agus scáthanna:

 • Caithfidh do ghrianghraf a bheith fócasaithe, caithfidh an soilsiú agus dath a bheith cothromaithe, gan a bheith ró-dhorcha ná ró-gheal
 • Ná bíodh aon scáth ar d'aghaidh ná taobh thiar de do cheann
Example of Unacceptable Photograph - Lighting and Shadows  Example of Acceptable Photograph - Lighting and Shadows
 Do-ghlactha  Inghlactha

Dreach: 

 • Déan cinnte go bhfuil d'aghaidh neodrach, nach bhfuil meangadh gáire ort agus go bhfuil do bhéal dúnta
 • Ná claon do cheann suas/síos ná ar chlé/ar dheis Féach díreach ar an gceamara
Example of Unacceptable Passport Photograph - Facial Expression Example of Acceptable Photograph - Facial Expression 
  Do-ghlactha   Inghlactha

Fad:

 

 • Ba cheart go mbeadh do cheann go dtí lár do chabhlach sa grianghraf
 • Cinntigh go bhfuil spás le feiceáil idir do chloigeann agus do ghuaillí agus colún an ghrianghraif
 • Ní cheadaítear éide, bíodh siad sibhialta nó míleata, ná éadaí ar a bhfuil suaitheantas

Passport Online Example Photo Passport Online Example Photo - Too Far AwayPassport Online Example Photo Too Close In

Cúlra:

 • Caithfidh tú seasamh os comhair cúlra pléineáilte de dhath liath éadrom, bán nó uachtar
 • Níor cheart go mbeadh aon mhír cosúil le painéil doirse ná plandaí le feiceáil i do ghrianghraf pas
Example of Unacceptable Background for Passport Photograph Example of Acceptable Background for Irish Passport Photograph 
 Do-ghlactha   Inghlactha

Grianghraif linbh:

 • I gcás grianghraif d’iarratais linbh – déan cinnte go bhfuil aghaidh do linbh neodrach (gan meangadh gáire, súile ar oscailt agus béal dúnta) agus nach bhfuil ceannbheart ná oiriúintí air/uirthi (mura dteastaíonn siad ar chúiseanna reiligiúin nó leighis) 
 • Ba cheart naíonáin nó leanaí an-óg nach bhfuil in ann suí suas leo féin a chur ina luí ar dhromchla simplí bán chun grianghraf a ghlacadh díobh. Níor cheart go mbeadh aon duine eile le feiceáil sa ghrianghraf, mar sin déan cinnte nach mbeidh lámha a bhíonn i ngreim sa leanbh le feiceáil sa ghrianghraf
 • Ní féidir gobáin a fhágáil sa bhéal don ghrianghraf mar go gclúdaíonn siad gnéithe na haghaidhe.
Example of Unacceptable Child Passport Photograph - Pose and Expression Example of Acceptable Child Passport Photograph - Pose and Expression
Do-ghlactha  Inghlactha
Example of Unacceptable Child Passport Photograph - Facial Features Example of Acceptable Child Passport Photograph - Facial Features
Do-ghlactha Inghlactha
Example of Unacceptable Child Passport Photograph - Background Example of Acceptable Child Passport Photograph - Background
Do-ghlactha  Inghlactha

Nuair a uaslódáiltear do ghrianghraf, seiceálfaimid é lena chinntiú go sásaíonn sé ár riachtanais.

Ceadaíonn iarratais ar líne duit grianghraf digiteach a sheoladh isteach le d’iarratas ar phas.

Tá trí bhealach chun do ghrianghraf Pas a chur ar fáil don iarratas ar líne. Leagtar amach iad seo thíos:

1. Grianghraf a Ghlactar sa Bhaile

An chaoi le grianghraf a ghlactar sa bhaile a sheoladh isteach. Lean na leideanna agus rialacha éasca seo:

 • Iarr ar dhuine éigin do ghrianghraf a ghlacadh. Ní cheadaítear féiníní ná ceamaraí gréasáin a úsáid
 • Féadfaidh tú grianghraf a thógáil le ceamara digiteach nó guthán cliste, ach níor cheart súmáil le guthán cliste
 • Iarr ar dhuine éigin íomhá a ghlacadh díot ó do chloigeann go dtí lár do chabhlach. Laghdófar do ghrianghraf go dtí an méid ceart le haghaidh grianghraf pas ag céim níos faide anonn sa phróiseas iarratais. 

2. Grianghraf le Cód (Ar fáil in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe)

Féadfaidh tú do chód grianghraif a fháil i dtrí chéim éasca:

 • Tabhair cuairt ar sholáthraí grianghraf a ghlacfaidh do ghrianghraf pas

Aimsigh soláthraí grianghraf: Photo Me                              

 • Gheobhaidh tú cód uathúil le húsáid ar d’iarratas ar líne
 • Bainfear úsáid as an gcód uathúil sin chun teacht ar do ghrianghraf pas agus d’iarratas ar líne á chomhlánú

3. Soláthraí Grianghraf

Féadfaidh tú do ghrianghraf digiteach a fháil i dtrí chéim éasca:

 • Tabhair cuairt ar sholáthraí grianghraf, cógaslann nó grianghrafadóir mar shampla, a ghlacfaidh do ghrianghraf agus a chuirfidh ar fáil duit é i bhfoirm dhigiteach.
 • Is féidir do ghrianghraf a sheoladh ar ríomhphost nó a shábháil ar ghaireas stórála digiteach amhail méaróg USB
 • Ní mór a bheith ábalta teacht ar do ghrianghraf ón ngaireas atá tú a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar líne 

NÓTA do ghrianghraif dhigiteacha:

 • Ní mór go mbeadh an grianghraf daite
 • Ní féidir leis an gcomhad a bheith níos mó ná 9MB
 • Ní mór don ghrianghraf a bheith sa bhunfhormáid JPEG (ní comhbhrúite)
 • Ní ghlactar le feabhsuithe/scagairí ná le hathruithe digiteacha

Is iad grianghraif ar dhroch-chaighdeán an chúis is coitinne a bhíonn ann le diúltú d’iarratas. Tabhair na treoirlínte grianghraif seo leat chuig an ngrianghrafadóir lena chinntiú go gcloíonn do ghrianghraf leis na riachtanais ar fad. 

Seicliosta don ghrianghraf pas

 1. Cuir ceithre ghrianghraf atá díreach mar an gcéanna, nach bhfuil níos sine ná sé mhí d’aois, isteach le d’iarratas ar phas
 2. Déan cinnte go gcomhlíonann siad ár riachtanais maidir le staidiúir agus íomhánna (féach thuas)
 3. Iarr ar an bhfinné atá agat don fhoirm uimhir na foirme (atá ar fáil i gCuid 9 den iarratas) a scríobh ar chúl dhá cheann de na ceithre ghrianghraf. Ní mór don fhinné cúl an dá ghrianghraf sin a shíniú agus a stampáil freisin. Mura gcomhlánaítear an chéim seo beidh ort foirm nua agus grianghraif nua a sheoladh isteach

Méid

Ba cheart go dtaispeánfaí grianghraf gar-amhairc de d’aghaidh agus barr do ghuaillí ionas go mbeidh d’aghaidh in idir 70% agus 80% den fhráma.

 • Íosmhéid: 35mm x 45mm
 • Uasmhéid: 38mm x 50mm

Soilsiú agus fócas

 • Ní mór go mbeadh fócas géar ar na grianghraif agus iad nochta i gceart
 • Ná bíodh scáthanna ón gceann le feiceáil sa chúlra
 • Tá cothromaíocht mhaith sna dathanna agus dath nádúrtha ar an gcraiceann riachtanach
 • Ní ghlactar le ‘súile dearga’ i ngrianghraif
 • Teastaíonn codarsnacht shoiléir idir gnúise agus an cúlra

Caighdeán an ghrianghraif

 • Ní mór na grianghraif a phriontáil ar pháipéar grianghraif ardtaifigh
 • Níor cheart go mbeadh aon mharcanna dúigh ná aon fhilltíní ann
 • Ní ghlactar le feabhsuithe ná le hathruithe digiteacha
 • Ní mór go mbeadh cúl na ngrianghraf bán agus neamhghlónraithe
 • Moltar grianghraif dubh agus bán toisc go bpriontáiltear go digiteach iad anuas ar an bpas i ndath dubh agus bán. Ach glacaimid le grianghraif dhaite.

Ní mór go mbeadh Grianghrafadóirí a thógann Grianghraif Phas ar an eolas faoi na difríochtaí idir grianghraif a thógáil don chóras iarratais bunaithe ar an bpost agus an tSeirbhís um Athnuachan Pas ar Líne, óna dteastaíonn an comhad i bhformáid dhigiteach.

Bí soiléir i gcónaí cén cineál grianghraf a theastaíonn ó do chustaiméirí:

Do shealbhóirí pas reatha ar mian leo an tSeirbhís um Athnuachan Pas ar Líne a úsáid, ba cheart duit na treoirlínte seo a leanas a úsáid chun grianghraf digiteach a thabhairt dóibh dá n-iarratas ar líne.

Agus an grianghraf á chur ar fáil

 • Bí cinnte go bhfágann tú roinnt spáis timpeall ar an gceann mar go mbearrfar an íomhá go huathoibríoch nuair a uaslódáiltear í.
 • Ná téigh ró-ghar timpeall ar an gceann agus ná bearr an íomhá rótheann.
 • Ná téigh siar rófhada, tá timpeall lár na cabhlach togha.
 • Teastaíonn grianghraf daite.
 • Ní féidir leis an grianghraf digiteach atá le huaslódáil a bheith níos lú ná 715 picteilín ar leithead agus 951 picteilín ar airde.
 • Cuir an grianghraf digiteach ar fáil i bhformáid comhad JPEG don chustaiméir lena uaslódáil agus an t-iarratas ar líne á dhéanamh.
 • Níor cheart go mbeadh aon chomhbhrú, caillteanas ná déantán comhbhrúite sa JPEG.
 • Ní ghlacfaidh Pas ar Líne le comhad níos mó ná 9MB.
Passport Online Example Photo

Gnéithe staidiúire agus amhairc

 • Ní mór go mbeadh fócas géar ar na grianghraif agus iad nochta i gceart.
 • Ní mór go mbeadh an cúlra simplí agus dath liath, bán nó uachtar éadrom air.
 • Ná bíodh scáthanna ón gceann le feiceáil sa chúlra.
 • Tá cothromaíocht mhaith sna dathanna agus dath nádúrtha ar an gcraiceann riachtanach.
 • Ní ghlactar le ‘súile dearga’ i ngrianghraif.
 • Níor cheart go mbeadh bairille ná díchumadh ar bith eile ann.
 • Teastaíonn codarsnacht shoiléir idir gnúise agus an cúlra
 • Féach chun tosaigh agus go díreach ar an gceamara.
 • Ní ghlactar le feabhsuithe ná le hathruithe digiteacha.
 • Caithfidh an duine gotha neodrach a bheith orthu, gan mhiongháire agus an béal dúnta.
 • Caithfidh an aghaidh iomlán a bheith le feiceáil.
 • Ní féidir oiriúintí cinn seachas chun críocha reiligiúin nó leighis a chaitheamh (agus caithfidh gnéithe na haghaidhe ar fad a bheith le feiceáil fós).
 • Níl cead aon hataí, cochall, scaif ná oiriúintí gruaige a chaitheamh.
 • Ná bíodh gruaig ag clúdach aon chuid den aghaidh.
 • Ná caitear spéaclaí gréine.
 • Is féidir spéaclaí trédhearcacha a chaitheamh chomh fada is nach gclúdaíonn na frámaí aon chuid den tsúil agus nach mbíonn aon dallrú ná scáth uathu.

Grianghraif Dhigiteacha d’Iarratais ar Phas do Leanbh

 • I gcás grianghraif d’iarratais linbh – déan cinnte go bhfuil aghaidh an linbh neodrach (gan meangadh gáire, súile ar oscailt agus béal dúnta) agus nach bhfuil ceannbheart ná oiriúintí air/uirthi (mura dteastaíonn siad ar chúiseanna reiligiúin nó leighis) 
 • Ba cheart naíonáin nó leanaí an-óg nach bhfuil in ann suí suas leo féin a chur ina luí ar dhromchla simplí bán chun grianghraf a ghlacadh díobh. Níor cheart go mbeadh aon duine eile le feiceáil sa ghrianghraf, mar sin déan cinnte nach mbeidh lámha a bhíonn i ngreim sa leanbh le feiceáil sa ghrianghraf.
 • Ní féidir gobáin a fhágáil sa bhéal don ghrianghraf mar go gclúdaíonn siad gnéithe na haghaidhe.

Seo roinnt samplaí de ghrianghraif dhigiteacha leanaí atá inghlactha agus do-ghlactha: 

Example of Unacceptable Child Passport Photograph - Pose and Expression Example of Acceptable Child Passport Photograph - Pose and Expression

Do-ghlactha

Inghlactha

Example of Unacceptable Child Passport Photograph - Facial Features

 Example of Acceptable Child Passport Photograph - Facial Features

Do-ghlactha

Inghlactha

Example of Unacceptable Child Passport Photograph - Background

Example of Acceptable Child Passport Photograph - Background

Do-ghlactha

Inghlactha

Má tá míchumas ag gabháil duit a chuireann cosc ort na riachtanais ghrianghraif a chomhlíonadh, téigh i dteagmháil linn agus cuirfimid comhairle ort.