Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Skip to main content

Daoine a Rugadh thar Lear: Saoránacht le hOidhreacht – Ceisteanna Coitianta

Cad atá i gceist le Clárú Breitheanna Coigríche?

I gcás duine a rugadh lasmuigh d'oileán na hÉireann, agus ar lasmuigh den oileán freisin a rugadh an tuismitheoir óna bhfaighfear an tsaoránacht Éireannach le hoidhreacht, ní mór é nó í a bheith cláraithe ar an gClár Breitheanna Coigríche ionas gur féidir leis nó léi saoránacht Éireannach a fháil.

Nuair a chuirtear ainm duine ar Chlár na mBreitheanna Coigríche is saoránach Éireannach é nó í agus bíonn sé nó sí i dteideal iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar Chlárú Breithe Coigríche?

Daoine a bhfuil seantuismitheoir acu a rugadh in Éirinn

Más rud é gur rugadh do sheantuismitheoir ar oileán na hÉireann agus gur rugadh do thuismitheoir lasmuigh d'Éirinn, tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh chun d'ainm a chur ar Chlár na mBreitheanna Coigríche. Is féidir eolas níos mionsonraithe maidir le conas iarratas a dhéanamh agus an méid atá ag teastáil a fháil anseo ar an leathanach Breith Choigríche a Chlárú.

Daoine a bhfuil seantuismitheoir acu a rugadh lasmuigh d'Éirinn, ach ar saoránach Éireannach é nó í duine dá dtuismitheoirí

Má rinneadh saoránach Éireannach de dhuine de do thuismitheoirí trí Chlárú Breithe Coigríche nó trí Eadóirseacht sular rugadh thú agus más lasmuigh d'Éirinn a rugadh thú, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chlárú Breithe Coigríche.

Ceisteanna ginearálta

Cén t-achar ama a thógfaidh sé m'iarratas a phróiseáil?

Faoi láthair tógann sé tuairim is 6 mhí iarratas comhlánaithe ar Chlárú Breithe Coigríche a phróiseáil.

An bhfuair sibh an t-iarratas agus na cáipéisí uaim? 

Ní admhaímid go bhfuarthas iarratais/cáipéisí – molaimid duit d'iarratas a sheoladh trí sheirbhís poist thaifeadta ionas gur féidir leat a rianú an bhfuil an pacáiste seachadta ar láithreán gréasáin na Cuideachta Seachadta. 

Cad é stádas m'iarratais faoi láthair?

Thart ar 6 mhí a thógann sé iarratais chomhlánaithe a phróiseáil. Má theastaíonn tuilleadh cáipéisíochta uainn, déanfaimid teagmháil leat. Mura gcloiseann tú uainn, is féidir leat glacadh leis go bhfuil d'iarratas á phróiseáil.

An gcuirfidh sibh gach ceann de mo chuid teastas ar ais chugam?

Cuirfidh. Ag deireadh an phróisis, cuirfimid do chuid teastas bunaidh go léir ar ais chuig an seoladh a thug tú ar d'fhoirm iarratais.

Ar chóir dom clúdach réamhíoctha a sheoladh chun mo cháipéisí a sheoladh ar ais ann?

Níor chóir. Cuirfear do chuid cáipéisí ar ais trí phost taifeadta – beidh ort síniú i gcomhair an phacáiste.

An féidir liom féin m'iarratas a thabhairt chuig an oifig agaibh?

Ní féidir. Níl oifig phoiblí againn. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost nó ar an bhfón.

An féidir liom iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach ag an am céanna leis an iarratas ar Chlárú Breithe Coigríche?

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach go dtí go mbeidh tú i do shaoránach Éireannach.

Foirm Iarratais

Cén áit is féidir liom foirm iarratais a fháil?

Tá an fhoirm iarratais ar líne ag https://www.fbr.dfat.ie/eseries/uiid596420830/fbr301.xsp?lang=I agus ansin amháin – níl aon fhoirm iarratais chruachóipe ann.

Cé mhéad a chosnaíonn sé iarratas a dhéanamh?

Is iad na táillí ná €278.00 i gcás daoine atá 18 mbliana nó os a chionn agus €153 i gcás daoine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois – áirítear leis na táillí sin an postas chun do chuid teastas a sheoladh ar ais chugat. Íoctar an táille agus d'fhoirm iarratais á comhlánú ar líne agat.

Cé atá in ann m'iarratas a fhianú?

Tá liosta na ngairmeacha ar féidir leo iarratas a fhianú luaite ar an bhfoirm iarratais.

Cáipéisí riachtanacha

Cé na cáipéisí is gá dom a chur isteach le m'iarratas?

Is féidir liosta na gcáipéisí nach mór duit a chur isteach le d'iarratas a fháil ar an leathanach 'Clárú Breithe Coigríche'.

Rugadh mo sheanathair roimh 1864, nuair a cuireadh tús le clárúcháin bhreithe shibhialta na hÉireann – cad iad na cáipéisí eile is féidir liom a sholáthar?

Is féidir linn glacadh le Teastas Baiste do sheantuismitheoirí sa chás sin.

Uchtaíodh mo thuismitheoir/seantuismitheoir – cé na cáipéisí breise is gá dom a sholáthar?

I gcás duine a rugadh in Éirinn agus a uchtaíodh: beidh teastas uchtaithe uainn, a d'eisigh an t-údarás láir sa tír ina ndearnadh an t-uchtú, chomh maith leis na cáipéisí eile atá ag teastáil (lena n-áirítear an leagan fada den teastas breithe bunaidh Éireannach).

Má tá iarratas á dhéanamh agat trí sheantuismitheoir nó tuismitheoir uchtála, agus ní trí ghaol bitheolaíoch, b'fhéidir gur mhaith leat teagmháil dhíreach a dhéanamh linn. 

Ceisteanna eile

Rugadh mo sheanathair in Éirinn ach níl Pas Éireannach ag ceachtar de mo thuismitheoirí. An bhfuil mé i dteideal iarratas a dhéanamh ar shaoránacht Éireannach?

Tá. Is féidir le haon duine a bhfuil seantuismitheoir aige nó aici a rugadh ar oileán na hÉireann iarratas a dhéanamh ar shaoránacht Éireannach trí Chlárú Breitheanna Coigríche.

Tá saoránacht Éireannach agam trí Chlárú Breitheanna Coigríche. An féidir mo leanaí a chlárú anois mar shaoránaigh Éireannacha?

Más rud é gur rugadh do leanaí tar éis gur cuireadh d'ainm ar Chlár na mBreitheanna Coigríche, tá siadsan i dteideal iarratas a dhéanamh ar a n-ainmneacha a chur leis an gclár.

Más sular cláraíodh thú a rugadh do leanaí, níl siad i dteideal iarratas a dhéanamh ós rud é nár shaoránach Éireannach a bhí ionat tráth a mbreithe.

Is saoránach Éireannach mé a bhfuil cónaí orm thar lear. An féidir liom cruthúnas ar shaoránacht Éireannach a fháil?

Is cruthúnas ar do shaoránacht Éireannach é an pas Éireannach. Tá sonraí faoi conas pas a fháil agus cónaí ort thar lear anseo – https://www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht/conas-cur-isteach-ar-phas/. Más iarratasóir thú ar Chlárú Breithe Coigríche, beidh ort an Teastas Breithe Coigríche a bheith agat sula ndéanfaidh tú iarratas ar phas.

An féidir le mo dheartháir nó mo dheirfiúr agus liom féin iarratas comhpháirteach a dhéanamh ar Chlárú Breithe Coigríche?

Is féidir libh na páipéir agus na cáipéisí tacaíochta céanna a úsáid don dá iarratas. Níl le déanamh ach an dá fhoirm iarratais ar leithligh a chur isteach i gclúdach amháin agus é a sheoladh chugainn le litir ina gcuirfidh sibh in iúl dúinn go mbaineann roinnt de na cáipéisí leis an dá iarratas. Níl feidhm aige sin ach amháin má tá cónaí oraibh sa tír chéanna agus sibh ag déanamh iarratais.