Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An Eastóin

Má tá tú ag taisteal chun na hEastóine, tá leideanna praiticiúla agus eolas úsáideach le fáil sa  chomhairle taistil atá cothrom le dáta.

Faigh árachas taistil agus leighis

Sula dtaistealóidh tú, molann an Roinn go láidir go bhfaigheann tú Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC), ar féidir é a fháil má dhéantar teagmháil le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, chomh maith le hárachas cuimsitheach taistil a chlúdóidh gach costas leighis agus tú thar lear, lena n‑áirítear aisdúichiú/aslonnú leighis, aisdúichiú coirp agus costais dlí. Ba cheart duit aon eisiamh a sheiceáil, agus go gclúdaíonn do pholasaí aon ghníomhaíocht a dhéanfaidh tú, go háirithe.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Overview
 • Safety and Security
 • Local Laws and Customs
 • Health
 • Additional Information
 • Embassy Contact

Overview

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

For the latest update please read the General COVID-19 Travel Advisory >

Forléargas

Déanaimid gach iarracht an chomhairle taistil is déanaí a thabhairt duit i nGaeilge, ach mar gheall go bhféadfadh cúrsaí athrú go tapa, go háirithe i gcás géarchéime, ní féidir linn a ghealladh go mbeidh an chomhairle taistil i nGaeilge go hiomlán cothrom le dáta. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an chomhairle is déanaí, go háirithe maidir le stádas slándála, seiceáil an leagan Béarla chomh maith, nó déan teagmháil dhíreach linn.

Stádas slándála

Má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhair ar an  Eastóin, moltar duit na gnáth-réamhchúraimí a ghlacadh.

Cláraigh Linn

Má tá sé i gceist ann cuairt a thabhairt ar nó fanacht san Eastóin, ba chóir duit do chuid mionsonraí a chlárú linn, ionas go bhféadfaimid tú a aimsiú go tapa sa chás go dtarlódh géarchéim nach raibh súil léi, ar nós tubaiste nádúrtha, nó eachtra éigeandála i do theaghlach agus tú thar lear.  Agus, más gá, d’fhéadfaimis cabhair a thairiscint duit nó don teaghlach.

Comhairle Uainne

Moltar duit an méid is féidir leat a fhoghlaim faoin Eastóin sula dtéann tú ann.

Moltar duit freisin an treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal a léamh chun leideanna praiticiúla a fháil maidir le taisteal thar lear.

Cárta Árachais Sláinte Eorpach

Moltar duit Cárta Árachais Sláinte Eorpach (EHIC) a fháil sula dtéann tú chun na hEastóine.  Tháinig an cárta seo in áit na foirme E111 agus tugann sé teidlíocht duit cóireáil liachta éigeandála a fháil ar na téarmaí céanna le náisiúnaigh na hEastóine.

Níl an EHIC ag tógáil áit an árachais taistil agus ní chlúdaíonn sé aisdúichiú liachta, cóireáil liachta leanúnach nó cóireáil nach bhfuil práinneach. Féadfaidh tú iarratas ar EHIC a dhéanamh ar líne ag www.ehic.ie.

Cúnamh Éigeandála

Is minic gur fearr a bhíonn daoine áitiúla in ann cabhrú leat, mar sin déan iarracht labhairt le muintir na háite,  le hionadaí an tionscnóra turais nó le bainistíocht an óstáin.

Déan teagmháil leis an Ambasáid

I gcás éigeandála, nó má tá cabhair agus comhairle uait, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hAmbasáid na hÉireann sa Taillinn.

Má chuireann tú glaoch lasmuigh d’uaireanta oibre, fág teachtaireacht le:

 • d’Ainm
 • Cineál na faidhbe
 • An áit ina bhfuil tú faoi láthair
 • Do chuid mionsonraí teagmhála (uimhir fón póca nó uimhir theileafóin don áit a bhfuil tá ag fanacht)

Déanaimid monatóireacht ar bhonn rialta ar na teachtaireachtaí sin agus déanfaidh duine den fhoireann teagmháil leat.

Conas is féidir linn cabhrú leat

Tá go leor taithí againn ó thaobh cabhrú le saoránaigh de chuid na hÉireann a mbíonn fadhbanna acu le linn dóibh a bheith thar lear. Foghlaim tuilleadh faoin gcineál cúnaimh is féidir linn a thairiscint duit.

Taisteal chun na hÉireann

Is féidir eolas atá cothrom le dáta maidir le teacht go hÉirinn le linn phaindéim COVID‑19 a fháil ar gov.ie agus Re‑open EU.

Safety and Security

Sábháilteacht agus Slándáil

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal chun leideanna slándála úsáideacha a fháil nuair atá tú ag taisteal thar lear
 • Faigh eolas go háitiúil maidir le ceantair lena mbaineann baol agus údar imní slándála
 • Tóg réamhchúraimí ciallmhara maidir le sábháilteacht agus slándáil
 • Bíodh tú ar an eolas maidir leis an duine le dul i dteagmháil leis i gcás éigeandála

Sceimhlitheoireacht

Cé go bhfuil an baol ó sceimhlitheoireacht san Eastóin íseal, tá baol forleathan ann i gcónaí ó ionsaithe sceimhlitheoireachta neamh-idirdhealaitheacha, a d’fhéadfadh a bheith dírithe ar thargaidí sibhialta, lena n-airítear, áiteanna ina bailíonn turasóirí agus easaoránaigh.

Coiriúlacht

Tá coiriúlacht réasúnta íseal san Eastóin ach ba chóir duit réamhchúraimí ciallmhara a ghlacadh:

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, do thicéid taistil ná do chuid airgid á n-iompar agat le chéile – fág airgead breise agus nithe luachmhara in áit shábháilte.
 • Ná bíodh do phas ar iompar agat ach amháin má tá sé go hiomlán riachtanach agus fág cóip den phas (agus doiciméid taistil agus árachais) le do theaghlach nó le cairde sa bhaile.
 • Seachain suimeanna móra airgid a thaispeáint go poiblí agus ná bain úsáid as ATMnna ó éiríonn sé dorcha, go háirithe má bhíonn tú leat féin. Seiceáil nach bhfuil aon duine do leanúint tar éis duit do ghnó a dhéanamh.
 • Seachain sráideanna agus staighrí dorcha gan soilse, agus socraigh síob a fháil ó nó go dtí chomh gar den óstán nó den árasán agus is féidir.
 • Coinnigh súil ghéar ar do mhaoin phearsanta agus coinnigh greim orthu in áiteanna poiblí ar nós caife idirlín agus stáisiúin bus nó traenach.

Mionghadaíocht

D’fhéadfadh fadhb a bheith le peasghadaíocht agus le mugáil i Seanbhaile Thaillinn, sna calafoirt agus sna hóstáin mhóra, go háirithe i rith míonna an tsamhraidh, bíodh tú cúramach mar sin, glac réamhchúraimí ciallmhara agus seachain sráideanna agus páirceanna san oíche nach bhfuil aon solas iontu.

Coir a thuairisciú

Má dhéantar coir i do choinne agus tú san Eastóin, cuir é sin in iúl do na póilíní láithreach. Agus féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn in Ambasáid na hÉireann sa Taillinn, má tá cabhair ag teastáil uait.

Tiomáint

Má tá sé ar intinn agat tiomáint san Eastóin, ba chóir duit a bheith an-chúramach, go háirithe le linn a bheith ag tiomáint nuair a bhíonn sé dorcha agus ar mhórbhealaí mar go bhfuil timpistí tráchta bóthair coitianta.  Má theastaíonn uait tiomáint:

 • Tabhair leat do cheadúnas tiomána idirnáisiúnta agus déan cinnte go bhfuil árachas iomchuí agus leordhóthanach agat
 • Tá sé in aghaidh an dlí tiomáint faoi thionchar óil nó drugaí (is ionann an teorainn dhlíthiúil alcóil agus nialas) agus tá an baol ann go gcoinneofaí tú, go gcuirfí fíneáil ort nó go gcuirfí toirmeasc ar thiomáint ort dá mbéarfaí ort
 • Bí ar an eolas maidir le dlíthe tráchta na hEastóine, ar nós teorainneacha luais
 • Tá ceannsoilse maolaithe agus criosanna sábhála éigeantach i gcónaí
 • Coinnigh doirse na feithicle faoi ghlas agus coinnigh do chuid malaí as radharc sa chás go ndéanfaí iarracht iad a ghoid agus tú stoptha ag na soilse tráchta

Ag tiomáint sa gheimhreadh

Ní mór go mbeadh boinn gheimhridh ar d’fheithicil ón 1 Nollaig go 1 Marta gach bliain. D’fhéadfadh sé go n-athrófaí na dátaí sin má éiríonn an aimsir níos measa, mar sin seiceáil na coinníollacha áitiúla má tá tú ag tiomáint idir Deireadh Fómhair agus Aibreán.

Doiciméid Árachais agus Clárúcháin

Má tá sé ar intinn taisteal i gcarr, ar ghluaisrothair nó i bhfeithicil ilfheidhmeach MPV eile chun na hEastóine, ní mór duit an Deimhniú Cláraithe Feithicle bunaidh a thabhairt leat, ní ligfear d’fheithicil isteach san Eastóin gan é. Tá sé mar oibleagáid ort freisin cóip den deimhniú árachais a bheith ar iompar agat laistigh den fheithicil

Coisithe agus rothaithe

Tá frithchaiteoirí éigeantach i gcónaí do choisithe agus do rothaithe.

Feithicil a fhruiliú

Má tá feithicil á fruiliú agat, moltar duit gan do phas a thabhairt ar lámh mar shlándáil. Má thugann tú do phas ar lámh lena fhótachóipeáil, bí cinnte go bhfuil sé le feiceáil agat i gcónaí.  

Seiceáil go bhfuil árachas leordhóthanach agat agus léigh coinníollacha agus téarmaí an chonartha fruilithe feithicle (go háirithe aon tarscaoileadh a mbeadh feidhm leis dá ndéanfaí damáiste don fheithicil).

Local Laws and Customs

Dlíthe agus nósanna áitiúla

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh an chomhairle taistil, faigh neart eolais sula dtéann tú ag taisteal agus faigh comhairle go háitiúil nuair a bhaineann tú ceann scríbe amach
 • Cuimhnigh go mbaineann na dlíthe áitiúla leatsa mar chuairteoir agus nach mór duit iad a leanúint
 • Bíodh meas agat ar nósanna, ar thraidisiúin agus ar chleachtais áitiúla mar go bhféadfaí féachaint ar d’iompar mar iompar míchuí, naimhdeach nó fiú in aghaidh an dlí.

Drugaí neamhdhleathach

Tá pionós trom ag gabháil le húsáid drugaí neamhdhleathacha (beag beann ar cén druga é), lena n-áirítear fíneálacha agus téarmaí príosúin fada.

Health

Tubaistí nádúrtha agus an aeráid

Comhairle phraiticiúil

 • Má tá tú ag taisteal chun na hEastóine, déan cinnte go bhfuil tuiscint agat ar cad ba chóir duit a bheith ag súil leis – ansin pleanáil agus pacáil dá réir sin
 • Faigh comhairle áitiúil cad atá le déanamh i gcás eachtra tromchúiseach nó coinníollacha tromchúiseacha
 • Comhoibrigh le húdaráis áitiúla agus le seirbhísí éigeandála i gcás eachtraí tromchúiseacha

Comhairle Taistil Te Fuara

An Aeráid

Tá an Eastóin an-fhuar sa gheimhreadh agus faoi shneachta go ginearálta go dtí mí an Mhárta. Má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar an tír, ba chóir duit éadaí breá te geimhridh a thabhairt leat agus bróga oiriúnacha.

Tá cosáin sna cathracha agus sna bailte, lena n-áirítear Seanbhaile Thaillinn thar a bheith contúirteach sa gheimhreadh mar gheall ar an sneachta trom atá reoite.

Additional Information

Eolas Breise

Riachtanais iontrála (víosa/pas)

Níl víosa riachtanach do shaoránaigh na hÉireann le cuairt a thabhairt ar an Eastóin.

Sláinte

Muiscítí agus creabhair chapaill

Tá muiscítí agus creabhair chapaill coitianta san Eastóin le linn míonna an tsamhraidh, chomh maith le sceartáin agus fíneoga agus tá siad in ann galar a scaipeadh. Moltar éarthach feithidí mar réamhchúram ciallmhar má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar an tír i rith an tsamhraidh, go háirithe má tá sé ar intinn agat taisteal go dtí an líon mór foraoisí agus portaigh atá san Eastóin. 

Airgeadra

Is é an Euro airgeadra na hEastóine.

Embassy contact

Embassy Contact

Outside office hours, in case of a genuine consular emergency for Irish citizens, the Duty Officer is available at: + 372-56-908340.

Embassy of Ireland
Rävala pst 5
10143
Tallinn
Estonia

Tel: +372 6811 888
Fax: +372 6814 827

Tuesday to Thursday, 11.00 - 13.00, by appointment only. Please contact + 372-6-811-870

Contact us

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

For the latest update please read the General COVID-19 Travel Advisory >

Forléargas

Déanaimid gach iarracht an chomhairle taistil is déanaí a thabhairt duit i nGaeilge, ach mar gheall go bhféadfadh cúrsaí athrú go tapa, go háirithe i gcás géarchéime, ní féidir linn a ghealladh go mbeidh an chomhairle taistil i nGaeilge go hiomlán cothrom le dáta. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an chomhairle is déanaí, go háirithe maidir le stádas slándála, seiceáil an leagan Béarla chomh maith, nó déan teagmháil dhíreach linn.

Stádas slándála

Má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhair ar an  Eastóin, moltar duit na gnáth-réamhchúraimí a ghlacadh.

Cláraigh Linn

Má tá sé i gceist ann cuairt a thabhairt ar nó fanacht san Eastóin, ba chóir duit do chuid mionsonraí a chlárú linn, ionas go bhféadfaimid tú a aimsiú go tapa sa chás go dtarlódh géarchéim nach raibh súil léi, ar nós tubaiste nádúrtha, nó eachtra éigeandála i do theaghlach agus tú thar lear.  Agus, más gá, d’fhéadfaimis cabhair a thairiscint duit nó don teaghlach.

Comhairle Uainne

Moltar duit an méid is féidir leat a fhoghlaim faoin Eastóin sula dtéann tú ann.

Moltar duit freisin an treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal a léamh chun leideanna praiticiúla a fháil maidir le taisteal thar lear.

Cárta Árachais Sláinte Eorpach

Moltar duit Cárta Árachais Sláinte Eorpach (EHIC) a fháil sula dtéann tú chun na hEastóine.  Tháinig an cárta seo in áit na foirme E111 agus tugann sé teidlíocht duit cóireáil liachta éigeandála a fháil ar na téarmaí céanna le náisiúnaigh na hEastóine.

Níl an EHIC ag tógáil áit an árachais taistil agus ní chlúdaíonn sé aisdúichiú liachta, cóireáil liachta leanúnach nó cóireáil nach bhfuil práinneach. Féadfaidh tú iarratas ar EHIC a dhéanamh ar líne ag www.ehic.ie.

Cúnamh Éigeandála

Is minic gur fearr a bhíonn daoine áitiúla in ann cabhrú leat, mar sin déan iarracht labhairt le muintir na háite,  le hionadaí an tionscnóra turais nó le bainistíocht an óstáin.

Déan teagmháil leis an Ambasáid

I gcás éigeandála, nó má tá cabhair agus comhairle uait, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hAmbasáid na hÉireann sa Taillinn.

Má chuireann tú glaoch lasmuigh d’uaireanta oibre, fág teachtaireacht le:

 • d’Ainm
 • Cineál na faidhbe
 • An áit ina bhfuil tú faoi láthair
 • Do chuid mionsonraí teagmhála (uimhir fón póca nó uimhir theileafóin don áit a bhfuil tá ag fanacht)

Déanaimid monatóireacht ar bhonn rialta ar na teachtaireachtaí sin agus déanfaidh duine den fhoireann teagmháil leat.

Conas is féidir linn cabhrú leat

Tá go leor taithí againn ó thaobh cabhrú le saoránaigh de chuid na hÉireann a mbíonn fadhbanna acu le linn dóibh a bheith thar lear. Foghlaim tuilleadh faoin gcineál cúnaimh is féidir linn a thairiscint duit.

Taisteal chun na hÉireann

Is féidir eolas atá cothrom le dáta maidir le teacht go hÉirinn le linn phaindéim COVID‑19 a fháil ar gov.ie agus Re‑open EU.

Sábháilteacht agus Slándáil

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal chun leideanna slándála úsáideacha a fháil nuair atá tú ag taisteal thar lear
 • Faigh eolas go háitiúil maidir le ceantair lena mbaineann baol agus údar imní slándála
 • Tóg réamhchúraimí ciallmhara maidir le sábháilteacht agus slándáil
 • Bíodh tú ar an eolas maidir leis an duine le dul i dteagmháil leis i gcás éigeandála

Sceimhlitheoireacht

Cé go bhfuil an baol ó sceimhlitheoireacht san Eastóin íseal, tá baol forleathan ann i gcónaí ó ionsaithe sceimhlitheoireachta neamh-idirdhealaitheacha, a d’fhéadfadh a bheith dírithe ar thargaidí sibhialta, lena n-airítear, áiteanna ina bailíonn turasóirí agus easaoránaigh.

Coiriúlacht

Tá coiriúlacht réasúnta íseal san Eastóin ach ba chóir duit réamhchúraimí ciallmhara a ghlacadh:

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, do thicéid taistil ná do chuid airgid á n-iompar agat le chéile – fág airgead breise agus nithe luachmhara in áit shábháilte.
 • Ná bíodh do phas ar iompar agat ach amháin má tá sé go hiomlán riachtanach agus fág cóip den phas (agus doiciméid taistil agus árachais) le do theaghlach nó le cairde sa bhaile.
 • Seachain suimeanna móra airgid a thaispeáint go poiblí agus ná bain úsáid as ATMnna ó éiríonn sé dorcha, go háirithe má bhíonn tú leat féin. Seiceáil nach bhfuil aon duine do leanúint tar éis duit do ghnó a dhéanamh.
 • Seachain sráideanna agus staighrí dorcha gan soilse, agus socraigh síob a fháil ó nó go dtí chomh gar den óstán nó den árasán agus is féidir.
 • Coinnigh súil ghéar ar do mhaoin phearsanta agus coinnigh greim orthu in áiteanna poiblí ar nós caife idirlín agus stáisiúin bus nó traenach.

Mionghadaíocht

D’fhéadfadh fadhb a bheith le peasghadaíocht agus le mugáil i Seanbhaile Thaillinn, sna calafoirt agus sna hóstáin mhóra, go háirithe i rith míonna an tsamhraidh, bíodh tú cúramach mar sin, glac réamhchúraimí ciallmhara agus seachain sráideanna agus páirceanna san oíche nach bhfuil aon solas iontu.

Coir a thuairisciú

Má dhéantar coir i do choinne agus tú san Eastóin, cuir é sin in iúl do na póilíní láithreach. Agus féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn in Ambasáid na hÉireann sa Taillinn, má tá cabhair ag teastáil uait.

Tiomáint

Má tá sé ar intinn agat tiomáint san Eastóin, ba chóir duit a bheith an-chúramach, go háirithe le linn a bheith ag tiomáint nuair a bhíonn sé dorcha agus ar mhórbhealaí mar go bhfuil timpistí tráchta bóthair coitianta.  Má theastaíonn uait tiomáint:

 • Tabhair leat do cheadúnas tiomána idirnáisiúnta agus déan cinnte go bhfuil árachas iomchuí agus leordhóthanach agat
 • Tá sé in aghaidh an dlí tiomáint faoi thionchar óil nó drugaí (is ionann an teorainn dhlíthiúil alcóil agus nialas) agus tá an baol ann go gcoinneofaí tú, go gcuirfí fíneáil ort nó go gcuirfí toirmeasc ar thiomáint ort dá mbéarfaí ort
 • Bí ar an eolas maidir le dlíthe tráchta na hEastóine, ar nós teorainneacha luais
 • Tá ceannsoilse maolaithe agus criosanna sábhála éigeantach i gcónaí
 • Coinnigh doirse na feithicle faoi ghlas agus coinnigh do chuid malaí as radharc sa chás go ndéanfaí iarracht iad a ghoid agus tú stoptha ag na soilse tráchta

Ag tiomáint sa gheimhreadh

Ní mór go mbeadh boinn gheimhridh ar d’fheithicil ón 1 Nollaig go 1 Marta gach bliain. D’fhéadfadh sé go n-athrófaí na dátaí sin má éiríonn an aimsir níos measa, mar sin seiceáil na coinníollacha áitiúla má tá tú ag tiomáint idir Deireadh Fómhair agus Aibreán.

Doiciméid Árachais agus Clárúcháin

Má tá sé ar intinn taisteal i gcarr, ar ghluaisrothair nó i bhfeithicil ilfheidhmeach MPV eile chun na hEastóine, ní mór duit an Deimhniú Cláraithe Feithicle bunaidh a thabhairt leat, ní ligfear d’fheithicil isteach san Eastóin gan é. Tá sé mar oibleagáid ort freisin cóip den deimhniú árachais a bheith ar iompar agat laistigh den fheithicil

Coisithe agus rothaithe

Tá frithchaiteoirí éigeantach i gcónaí do choisithe agus do rothaithe.

Feithicil a fhruiliú

Má tá feithicil á fruiliú agat, moltar duit gan do phas a thabhairt ar lámh mar shlándáil. Má thugann tú do phas ar lámh lena fhótachóipeáil, bí cinnte go bhfuil sé le feiceáil agat i gcónaí.  

Seiceáil go bhfuil árachas leordhóthanach agat agus léigh coinníollacha agus téarmaí an chonartha fruilithe feithicle (go háirithe aon tarscaoileadh a mbeadh feidhm leis dá ndéanfaí damáiste don fheithicil).

Dlíthe agus nósanna áitiúla

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh an chomhairle taistil, faigh neart eolais sula dtéann tú ag taisteal agus faigh comhairle go háitiúil nuair a bhaineann tú ceann scríbe amach
 • Cuimhnigh go mbaineann na dlíthe áitiúla leatsa mar chuairteoir agus nach mór duit iad a leanúint
 • Bíodh meas agat ar nósanna, ar thraidisiúin agus ar chleachtais áitiúla mar go bhféadfaí féachaint ar d’iompar mar iompar míchuí, naimhdeach nó fiú in aghaidh an dlí.

Drugaí neamhdhleathach

Tá pionós trom ag gabháil le húsáid drugaí neamhdhleathacha (beag beann ar cén druga é), lena n-áirítear fíneálacha agus téarmaí príosúin fada.

Tubaistí nádúrtha agus an aeráid

Comhairle phraiticiúil

 • Má tá tú ag taisteal chun na hEastóine, déan cinnte go bhfuil tuiscint agat ar cad ba chóir duit a bheith ag súil leis – ansin pleanáil agus pacáil dá réir sin
 • Faigh comhairle áitiúil cad atá le déanamh i gcás eachtra tromchúiseach nó coinníollacha tromchúiseacha
 • Comhoibrigh le húdaráis áitiúla agus le seirbhísí éigeandála i gcás eachtraí tromchúiseacha

Comhairle Taistil Te Fuara

An Aeráid

Tá an Eastóin an-fhuar sa gheimhreadh agus faoi shneachta go ginearálta go dtí mí an Mhárta. Má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar an tír, ba chóir duit éadaí breá te geimhridh a thabhairt leat agus bróga oiriúnacha.

Tá cosáin sna cathracha agus sna bailte, lena n-áirítear Seanbhaile Thaillinn thar a bheith contúirteach sa gheimhreadh mar gheall ar an sneachta trom atá reoite.

Eolas Breise

Riachtanais iontrála (víosa/pas)

Níl víosa riachtanach do shaoránaigh na hÉireann le cuairt a thabhairt ar an Eastóin.

Sláinte

Muiscítí agus creabhair chapaill

Tá muiscítí agus creabhair chapaill coitianta san Eastóin le linn míonna an tsamhraidh, chomh maith le sceartáin agus fíneoga agus tá siad in ann galar a scaipeadh. Moltar éarthach feithidí mar réamhchúram ciallmhar má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar an tír i rith an tsamhraidh, go háirithe má tá sé ar intinn agat taisteal go dtí an líon mór foraoisí agus portaigh atá san Eastóin. 

Airgeadra

Is é an Euro airgeadra na hEastóine.