Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An Éigipt

Má tá tú ag taisteal  chun na hÉigipte, gheobhaidh tú leideanna praiticiúla agus eolas áisiúil sa mhír comhairle taistil agus san eolas nuashonraithe.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Overview
 • Safety and Security
 • Local Laws and Customs
 • Natural Disasters and Climate
 • Additional Information
 • Embassy Contact

Overview

Comhairle Taistil Ghinearálta atá i bhFeidhm maidir le COVID-19

Don nuashonrú is déanaí léigh an Chomhairle Taistil Ghinearálta COVID-19>

Forléargas

Déanaimid ár ndícheall an chomhairle taistil is déanaí a thabhairt duit i nGaeilge, ach mar gheall go bhféadfadh athrú an-tapa teacht ar chúrsaí, go háirithe i gcás géarchéime, ní féidir linn a ghealladh go mbeidh an chomhairle taistil i nGaeilge go hiomlán cothrom le dáta.  Lena chinntiú go bhfaigheann tú an chomhairle is déanaí, go háirithe maidir le stádas slándála, féach an leagan Béarla chomh maith, nó déan teagmháil díreach linn.

Stádas slándála

Táimid ag moladh faoi láthair taisteal neamhriachtanach chun na hÉigipte a sheachaint.

An chomhairle taistil is déanaí

De bharr riosca níos airde go dtarlóidh corraíl shibhialta agus níos mó eachtraí sceimhlitheoireachta, moltar do shaoránaigh na hÉireann taisteal neamhriachtanach chun na hÉigipte a sheachaint faoi láthair, seachas ionad saoire Sharm El Sheikh (agus sin amháin) ar an Muir Rua. Moltar do shaoránaigh na hÉireann teacht agus imeacht d’aer agus dul i gcomhairle a dtionscnóra turas áitiúil más mian leo taisteal lasmuigh den ionad saoire.

Tharla sraith buamaí i gCaireo an 24 Eanáir 2014 a dhírigh ar shaoráidí póilíní. Maraíodh 6 agus gortaíodh níos mó ná 70 dá barr. Ghlac grúpa bunaithe i Síonáí a bhfuil baint acu le al-Qaeda freagracht as an ionsaí ba thromchúisí díobh sin (buama cairr gar do cheanncheathrú na bpóilíní ar Shráid Port Said i gCaireo). Ghlac an grúpa céanna freagracht freisin as buamáil cairr a tharla lasmuigh de cheanncheathrú na bpóilíní i gcathair Mansoura i nDeilt na Níle an 24 Nollaig 2013 inar maraíodh 16 agus inar gortaíodh níos mó ná 130 duine.

Tá baol ard ann go dtarlóidh tuilleadh ionsaithe sa tréimhse amach romhainn agus an tír ag ullmhú do thoghcháin Uachtaráin agus Parlaiminte. Cé gur ar ionaid mhíleata/na bpóilíní a díríodh ionsaithe go dtí seo d’fhéadfadh ionsaithe sa todhchaí a bheith neamh-idirdhealaitheach agus d’fhéadfaí díriú ar áiteanna a mbíonn eachtrannaigh iontu, mar óstáin idirnáisiúnta nó ionaid saoire. Moltar do shaoránaigh na hÉireann a bheidh ar an airdeall i gcónaí agus súil a choimeád ar na meáin áitiúla chun an nuacht is déanaí a fháil maidir le cúrsaí slándála. Ba chóir do shaoránaigh na hÉireann réamhchúram ciallmhar a dhéanamh freisin maidir lena ngluaiseachtaí faoi láthair, ba chóir sluaite móra a sheachaint agus níor chóir dul gar do na príomhfhoirgnimh rialtais, slándála ná de chuid na póilíní.

Ba chóir a bheith ag súil le láithreacht mhór slándála ar na sráideanna, lena n-áirítear seicphointí slándála ar phríomhbhealaí san oíche. D’fhéadfadh moill agus cur isteach ar bhealaí taistil tarlú dá bharr. Ba chóir do shaoránaigh na hÉireann a chinntiú go bhfuil aitheantas bailí ar iompar acu i gcónaí.

Ó briseadh an t-iar-Uachtarán Muhammed Morsi as a phost i mí Iúil 2013 tharla agóidí agus léirsithe polaitíochta go minic ar fud na tíre, ina measc caismirtí foréigneacha leis na fórsaí slándála agus/nó le céilí comhraic as a lean líon ard básanna agus gortuithe.

An 25 Nollaig 2013 dhearbhaigh an Rialtas gur eagraíocht sceimhlitheoireachta é an Muslim Brotherhood/Bráithreachas na Moslamach agus d’fhógair go mbeadh téarma príosúin íosta de chúig bliana mar thoradh uathoibríoch ar pháirt a ghlacadh in agóidí le lucht tacaithe an Muslim Brotherhood/Bráithreachas na Moslamach as seo amach. Cuireann dlí nua, a thug an Rialtas eatramhach isteach an 24 Samhain 2013, cosc go héifeachtach ar agóidí a tharlódh gan cead oifigiúil a fháil roimh ré.

In ainneoin na bhforbairtí sin, tá agóidí agus léirsithe ag tarlú fós. Chonacthas agóidí agus caismirtí foréigneacha in go leor áiteanna ar fud na tíre de bharr an reifreann maidir leis an mbunreacht. Maraíodh ar a laghad 12 agus gabhadh níos mó ná 400 dá mbarr. Maraíodh thart ar 49 agus gabhadh os cionn 1000 le linn agóidí an 25 Eanáir 2014, an lá cothrom trí bliana ar réabhlóid 2011. Meastar gur maraíodh níos mó ná 1400 i gcaismirtí leis na fórsaí slándála ó mhí Iúil 2013.

Féadfaidh agóidí agus léirsithe éirí foréigneach gan rabhadh. Léiríonn tuairiscí go ndéantar líon ard ionsaithe gnéis tromchúiseacha ar mhná le linn léirsithe. Chomh maith leis sin, mar thoradh ar athruithe reachtaíocht a rinneadh le déanaí, d’fhéadaí téarma príosúin fada a chur ar aon duine a ghlacann páirt in agóidí nó i léirsithe. Ar na cúiseanna sin, moltar go láidir do shaoránaigh na hÉireann atá san Éigipt faoi láthair gach agóid agus léirsiú a sheachaint agus súil ghéar a choimeád ar an gcomhairle taistil seo agus ar na meáin áitiúla leis an nuacht is déanaí ar chúrsaí slándála. Má bhíonn siad sáinnithe i léirsiú, níor chóir do shaoránaigh na hÉireann grianghraif a thógáil agus ba chóir imeacht as an áit láithreach.

Tá ardú mór tagtha ar líon na n-eachtraí slándála i Síonáí le roinnt míonna anuas agus bhí baint ag turasóirí le roinnt díobh. Chomh maith leis sin, tá oibríochtaí míleata in aghaidh míleatach ar bun i Síonáí Thuaidh. Moltar go láidir gan taisteal go dtí Gobharnóireacht Síonáí Thuaidh, lena n-áirítear Bóthar Taba-Suez, áit a bhfuil cúrsaí slándála thar a bheith contúirteach.

Ba chóir do shaoránaigh na hÉireann a bheith ar an eolas go ndearna antoiscigh Ioslámacha ionsaithe ar Shéipéil Chríostaí Choptacha san am atá caite, lena n-áirítear mí Lúnasa agus mí Dheireadh Fómhair 2013.

Cláraigh linn

Má tá sé i gceist agat cuairt a thabhairt ar an Éigipt nó fanacht ann, ba chóir duit do chuid mionsonraí a chlárú linn, ionas go bhféadfaimid tú a aimsiú go tapa sa chás go dtarlódh géarchéim nach raibh súil léi, mar shampla tubaiste nádúrtha, nó eachtra éigeandála i do theaghlach, agus tú thar lear. Ansin, d’fhéadfaimis cabhair a thairiscint duitse nó do do theaghlach más gá.

Comhairle uainne

Moltar duit an méid is féidir a fhoghlaim faoin Éigipt sula dtéann tú ann.

Moltar duit freisin an treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal a léamh chun leideanna praiticiúla a fháil ar thaisteal thar lear.

Cúnamh Éigeandála

Is minic gur fearr a bhíonn daoine áitiúla in ann cabhrú leat, mar sin labhair le muintir na háite, d’ionadaí tionscnóra turas nó bainistíocht d’óstáin.

Déan teagmháil leis an Ambasáid

Má bhíonn cás éigeandála ann, nó má tá cúnamh agus comhairle uait, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Ambasáid na hÉireann i gCaireo.

Má ghlaonn tú lasmuigh d’uaireanta oibre, fág teachtaireacht leis na sonraí seo a leanas:

 • D'ainm
 • An cineál fadhb atá agat
 • An áit a bhfuil tú anois
 • Do chuid mionsonraí teagmhála (uimhir fón póca nó uimhir theileafóin don áit a bhfuil tú ag fanacht ann)

Déanaimid monatóireacht rialta ar na teachtaireachtaí sin agus déanfaidh duine den fhoireann teagmháil leat.

Conas is féidir linn cabhrú leat

Tá go leor taithí againn ag cabhrú le saoránaigh de chuid na hÉireann a mbíonn fadhbanna acu agus iad thar lear. Faigh tuilleadh eolais faoin gcineál cúnaimh éigeandála is féidir linn a thairiscint duit.

Safety and Security

Sábháilteacht agus Slándáil

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh an treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal chun leideanna slándála áisiúla a fháil agus tú ag taisteal thar lear
 • Faigh eolas go háitiúil maidir le ceantair lena mbaineann baol agus ábhair imní slándála
 • Déan réamhchúram ciallmhar maidir le sábháilteacht agus slándáil
 • Bíodh an té le dul i dteagmháil leis i gcás éigeandála ar eolas agat

Corraíl shóisialta

Agóidí agus léirsithe

Leanann léirsithe agus agóidí ar siúl i gCaireo agus i gcathracha eile, go háirithe ar an Aoine.  Is minic foréigean iontu, gan choinne, agus roimhe seo maraíodh agus gortaíodh go leor daoine ag na hócáidí sin.

Moltar go láidir duit agóidí agus léirsithe mar sin a sheachaint.  Bhí agóidí ar siúl lasmuigh d’Ambasáid na Stát Aontaithe agus lasmuigh d’Ambasáidí eile.  Ba chóir duit súil ghéar a choinneáil ar na meáin áitiúil chun eolas nua a fháil ar an gcás.

Sa chás go dtosaíonn agóid agus tú san áit, fág an áit sin láithreach. Bhí an foréigean a bhí ar siúl le roinnt míonna logánta go maith, agus níor cuireadh isteach go ginearálta ar na háiteanna thar timpeall.  Ná déan iarracht grianghraif a ghlacadh de na hagóidí.

Sceimhlitheoireacht

Tá bagairt sceimhlitheoireachta san Éigipt agus tarlaíonn eachtraí slándála gan choinne.

Má bhíonn tú ag taisteal chun na hÉigipte, bí fíorchúramach, go háirithe in áiteanna tráchtála agus in áiteanna poiblí. Bí ag faire ar fhorbairtí áitiúla, seachain léirsithe agus cloí le comhairle na n-oibrithe turais agus na n-údarás áitiúla.

Síonáí

Moltar go láidir duit gan taisteal chuig an gceantar Síonáí ó Thuaidh áit a bhfuil cúrsaí slándála fíor neamhsheasmhach.

Má bhíonn tú ag taisteal lasmuigh de na príomhcheantair turasóireachta i Síonáí, bí fíorchúramach; faigh comhairle ó na hoibrithe turais sula bhfágann tú agus inis don óstán cá háit a bhfuil tú ag dul.

Coiriúlacht

Tá an ráta coiriúlachta sách íseal san Éigipt ach ba chóir duit réamhchúram ciallmhar a dhéanamh i gcónaí:

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, do thicéid taistil ná do chuid airgid ar iompar in éineacht agat – fág airgead breise agus nithe luachmhara in áit sábháilte
 • Ná bíodh do phas ar iompar agat ach amháin má tá géarghá leis agus fág cóip de do phas (agus de do dhoiciméid taistil agus árachais) le do theaghlach nó le cairde sa bhaile.
 • Ná taispeáin méideanna móra airgid go poiblí agus ná bain úsáid as ATManna tar éis thitim na hoíche, go háirithe má bhíonn tú leat féin.  Seiceáil nach bhfuil aon duine do do leanúint tar éis duit do chuid gnó a chur i gcrích.
 • Seachain sráideanna agus staighrí dorcha nó gan soilse. Socraigh síob a fháil ó/go dtí chomh gar do dhoras d'óstáin/d'árasáin agus is féidir.
 • Coinnigh súil ghéar ar do chuid stuif agus coinnigh greim air in áiteanna poiblí mar chaiféanna idirlín agus stáisiúin bus nó traenach.

Mionghadaíocht

Tá ardú ar choireanna mar robáil agus gadaíocht carranna faoi airm i gceantair ina mbíonn hÉireannaigh agus turasóirí.

Coiriúlacht a chur in iúl

Má fhulaingíonn tú coir agus tú san Éigipt, cuir in iúl do na póilíní do thurasóirí láithreach mar ní bheidh tú in ann leanúint leis an gcás agus an Éigipt fágtha agat. Agus féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag Ambasáid na hÉireann i gCaireo má theastaíonn cúnamh uait.

Ag tiomáint

Má tá sé i gceist agat tiomáint san Éigipt, ba chóir duit a bheith fíor-chúramach mar go bhfuil na coinníollacha tiomána san Éigipt an-chontúirteach, go háirithe san oíche lasmuigh de na cathracha móra. Tharla roinnt timpistí bus san Éigipt le blianta beaga anuas, agus maraíodh roinnt mhaith Éigipteach agus turasóirí ó thar lear freisin.

Más mian leat a bheith ag tiomáint, ní mór duit na nithe seo a leanas a chinntiú:

 • Tabhair leat do chead tiomána idirnáisiúnta agus bí cinnte go bhfuil árachas iomchuí agus dóthanach agat
 • Tá sé in aghaidh an dlí tiomáint faoi thionchar an óil nó drugaí agus tá baol go gcoinneofaí tú, go gcuirfí fíneáil ort nó go gcuirfí toirmeasc ar thiomáint ort dá mbéarfaí ort
 • Bí ar an eolas faoi dhlíthe tráchta na hÉigipte, mar shampla luasteorainneacha 
 • Caith crios sábhála i gcónaí
 • Coinnigh doirse na feithicle faoi ghlas agus ná bíodh málaí le feiceáil, ar fhaitíos go ndéanfaí iarracht iad a ghoid agus tú stoptha ag soilse tráchta

Feithicil a fhruiliú

Má tá feithicil á fruiliú agat, moltar duit gan do phas a thabhairt ar lámh mar shlándáil. Fiú má thugann tú cead do phas a fhótachóipeáil, bíodh sé le feiceáil agat an t-am ar fad. 

Seiceáil go bhfuil árachas dóthanach agat agus léigh téarmaí & coinníollacha an chonartha fruilithe feithicle (go háirithe aon tarscaoileadh a mbeadh feidhm leis dá ndéanfaí damáiste don fheithicil).

Local Laws and Customs

Dlíthe agus gnásanna áitiúla

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh an chomhairle taistil, cuir tú féin ar an eolas sula dtaistealaíonn tú agus faigh comhairle go háitiúil nuair a bhaineann tú ceann scríbe amach
 • Cuimhnigh go mbaineann na dlíthe áitiúla leatsa, mar chuairteoir, agus nach mór duit cloí leo.
 • Bí measúil ar nósanna, ar thraidisiúin agus ar chleachtais áitiúla, mar go mb’fhéidir go bhféachfaí ar an gcaoi a n-iompraíonn tú tú féin mar iompar a bheadh as bealach, naimhdeach nó in aghaidh an dlí

An cultúr Moslamach

Is sochaí Moslamach agus coimeádach go maith atá san Éigipt agus ba chóir duit meas a léiriú ar an traidisiúin, na custaim, na dlíthe agus na reiligiúin áitiúla. Gléas tú féin go coimeádach, bí ar an eolas faoi do ghníomhartha agus bí cúramach gan cion a dhéanamh in aghaidh chultúir nó reiligiúnacha eile, go háirithe le linn na míosa beannaithe Ramadan nó féilte reiligiúnacha eile, nó má bhíonn sé i gceist agat cuairt a thabhairt ar cheantair reiligiúnacha.

Le linn Ramadan, ní cheadaítear do Mhoslamaigh, agus is Moslamaigh formhór dhaonra na hÉigipte, ithe, ól ná toitín a chaitheamh le linn uaire solas an lae. Chun nach mbeidh tú ag cur isteach ar éinne, ná bí ag ithe, ag ól ná ag caitheamh toitíní le linn an ama sin.

Mná ag taisteal

Tuairiscítear go ndéantar imeaglú ar mhná a bhíonn ag taisteal san Éigipt. Chun aon aird nach bhfuil uait a sheachaint, cinntigh go gclúdaíonn tú do chosa agus do lámha in uachtair agus tú ag taisteal lasmuigh de na bailte saoire, go háirithe le linn Ramadan nó má bhíonn tú ag taisteal chuig ceantair reiligiúnacha. Bí ar an eolas faoi shábháilteacht pearsanta i gcónaí.

Dlíthe áitiúla

Agus tú san Éigipt, tá tú faoi réir dlíthe áitiúla, lena n-áirítear cinn a bhreathnaíonn dian go maith nuair a chuirtear sin i gcomparáid le caighdeán na hÉireann. Mar shampla, tá na dlíthe faoi chaomhnóireacht leanaí an-difriúil ar fad leo sin atá i bhfeidhm in Éirinn, mar sin más tuismitheoir tú, bí ar an eolas faoin seasamh dlí.

Má bhíonn ort déileáil le haon ábhar dlí san Éigipt, go háirithe maidir le dlí teaghlaigh, moltar go láidir duit comhairle dlí ghairmiúil a fháil. Féadfaidh Ambasáid na hÉireann i gCaireo liosta samplach de dhlíodóirí a thabhairt duit más gá.

Drugaí neamhdhleathacha

Gearrtar pionós géar ar úsáid drugaí neamhdhleathacha (is cuma cén druga é), lena n-áirítear fíneálacha agus téarmaí príosúin fada.

Ólachán poiblí

Tá sé in aghaidh an dlí a bheith ag ól ar an tsráid nó in aon áit eile seachas bialann nó beár faoi cheadúnas.

Hómaighnéasachas

Cé nach bhfuil hómaighnéasachas neamhdhleathach ann féin faoi dhlí na hÉigipte, tá gníomhartha hómaighnéasacha in áit phoiblí neamhdhleathach agus cuireadh an dlí roimhe seo ar dhaoine mar gur sháraigh siad an dlí maidir le cuibheas poiblí.

Natural Disasters and Climate

Tubaistí nádúrtha agus an aeráid

Comhairle phraiticiúil

 • Má tá tú ag taisteal chun na hÉigipte, bí cinnte go dtuigeann tú cad atá romhat – ansin pleanáil agus pacáil dá réir
 • Faigh comhairle áitiúil faoin méid a cheart a dhéanamh i gcás eachtra tromchúiseach nó i gcoinníollacha contúirteacha
 • Comhoibrigh le húdaráis áitiúla agus le seirbhísí éigeandála i gcás eachtra tromchúiseach

Comhairle Taistil Te Fuara

An aeráid

Bíonn an teocht san Éigipt i míonna an tsamhraidh níos airde ná 40 céim ceilsius i roinnt áiteanna. Ól go leor uisce chun nach mbeidh tú díhiodráitithe.

Stoirmeacha gainimh agus deannaigh

Tarlaíonn stoirmeacha gainimh agus deannaigh idir mhí an Mhárta agus mhí na Bealtaine. Ba chóir duit súil ghéar a choinneáil ar na tuairiscí nuachta áitiúla agus comhairle na n-údarás áitiúil a leanúint.

Crith talún

Is crios crith talún gníomhach an Éigipt agus bíonn roinnt crith talún ann go hócáideach, agus tharla an ceann mór deireanach ansin in 1992.  Má bhíonn tú ag taisteal chun na hÉigipte nó i do chónaí san Éigipt, cinntigh go bhfuil tú ar an eolas faoi cad ba chóir a dhéanamh i gcás crith talún.

Additional Information

Eolas Breise

Riachtanais iontrála (víosa/pas)

Tá víosa de dhíth ar shaoránaigh na hÉireann le dul isteach san Éigipt. De ghnáth, bíonn víosa ar fáil do thurasóirí a thaistealaíonn ar ghnáthphasanna nuair a bhaineann siad an tír amach. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi riachtanais iontrála chun na hÉigipte, lena n-áirítear víosa agus eolas inimirce eile, cuir ceist ar do ghníomhaire taistil nó bí i dteagmháil leis an Ambasáid nó an Consalacht is gaire duit san Éigipt.

Féadfaidh tú seiceáil leo cá fhad agus atá do phas bailí.

Sláinte

Seiceáil le do dhochtúir i bhfad roimh thaisteal má tá aon vacsaíniú ag teastáil chun dul chun na hÉigipte.

Póstaí

Bí ar an eolas faoi phóstaí calaoiseach – ní gá go mbronnfaí víosa ar dhuine nach as an tír seo dóibh sa chás go bpósann sé/sí saoránnach Éireannach.

Taisteal Réigiúnach

Má bhíonn tú ag taisteal idir an Éigipt agus Iosrael, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith agat nó b’fhéidir nach ligfí duit dul isteach i roinnt tíortha eile sa réigiún sa chás go mbíonn fianaise ar do phas gur thaisteal tú in Iosrael. Áirítear leis stampaí iontrála agus amach a eisítear ag an teorann nó má bhíonn greamáin ar do mhálaí a léiríonn go raibh tú san Iosrael.

Uisce

Go ginearálta níl uisce ón sconna sábháilte le hól. Tá uisce buidéil saor agus ar fáil go forleathan.

Embassy contact

Embassy Contact

If you are an Irish citizen and in need of emergency assistance outside of normal office hours, then you can contact us on the following emergency number: +20 1274443942.

Embassy of Ireland
18 Hassan Sabry Street
Zamalek
Cairo
Egypt

Tel: +202 27287100
Fax: +202 27362863

Monday to Friday 09:30-12:30

Contact us

Honorary Consulate Contact

Mr. Hisham G Helmy
Honorary Consul of Ireland
17 Elfaraana Street
Azarita
Alexandria
Egypt

Tel: +2034805988 / 98

Email: Email us