Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An Ghréig

Má tá tú ag taisteal chun na Gréige, gheobhaidh tú leideanna praiticiúla agus eolas áisiúil sa mhír comhairle taistil agus san eolas nuashonraithe.

Faigh árachas taistil agus leighis

Sula dtaistealóidh tú, molann an Roinn go láidir go bhfaigheann tú Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC), ar féidir é a fháil má dhéantar teagmháil le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, chomh maith le hárachas cuimsitheach taistil a chlúdóidh gach costas leighis agus tú thar lear, lena n‑áirítear aisdúichiú/aslonnú leighis, aisdúichiú coirp agus costais dlí. Ba cheart duit aon eisiamh a sheiceáil, agus go gclúdaíonn do pholasaí aon ghníomhaíocht a dhéanfaidh tú, go háirithe.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Overview
 • Safety and Security
 • Local Laws and Customs
 • Additional Information
 • Embassy Contact

Overview

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

For the latest update please read the General COVID-19 Travel Advisory >

Forléargas

Déanaimid ár ndícheall an chomhairle taistil is déanaí a thabhairt duit i nGaeilge, ach mar gheall go bhféadfadh athrú an-tapa teacht ar chúrsaí, go háirithe i gcás géarchéime, ní féidir linn a ghealladh go mbeidh an chomhairle taistil i nGaeilge go hiomlán cothrom le dáta.  Lena chinntiú go bhfaighidh tú an chomhairle is déanaí, go háirithe maidir le stádas slándála, féach an leagan Béarla chomh maith, nó déan teagmháil díreach linn.

Stádas slándála

Má tá tú ag pleanáil cuairt ar an nGréig, moltar duit gnáth-réamhchúram a dhéanamh.

Foláireamh taistil

Tá méadú tagtha ar líon na n-imirceach atá ag teacht i dtír ar roinnt d'oileáin na Gréige, lena n-áirítear Kos. Tá Ambasáid na hÉireann san Aithin fós ag déanamh monatóireachta ar chúrsaí ansin, ach faoi láthair níl aon tuairisc ar bhaol sonrach ar bith do náisiúnaigh Éireannacha a thabharfaidh cuairt ar na hoileáin sin.

Tá sé tugtha le fios ag Rialtas na Gréige nach rachaidh na Rialuithe Caipitil i bhfeidhm ar thurasóirí. Ba chóir go mbeadh cuairteoirí ó Éirinn in ann Uathmheaisíní Bainc a úsáid mar is gnách. Mar sin féin, d'fhéadfadh go mbeadh ganntanas airgid ar roinnt meaisíní.

Agus tú ag taisteal lasmuigh d'Éirinn, ba chóir duit níos mó ná aon mhodh íocaíochta amháin a thabhairt leat (airgead tirim, cárta dochair, cárta creidmheasa). Ba chóir do chuairteoirí chun na Gréige a bheith ar an airdeall go bhféadfaí teorainn a chur le seirbhísí baincéireachta – lena n-áirítear próiseáil na gcártaí creidmheasa agus seirbhísiú Uathmheaisíní Bainc – ar fud na Gréige ar fhógra gearr. Ní ghlactar go forleathan le cártaí creidmheasa ná cártaí dochair mar fhoirm íocaíochta ar go leor d'oileáin na Gréige. Déan cinnte de go mbeidh do dhóthain airgid agat chun déileáil le héigeandálaí, le cúinsí nach mbeidh súil leo, agus le haon mhoilleanna gan choinne, agus glac bearta slándála iomchuí ionas nach ngoidfear aon ní uait.

Cláraigh linn

Má tá sé i gceist agat cuairt a thabhairt ar an nGréig nó fanacht inti, ba chóir duit do chuid mionsonraí a chlárú linn, ionas go bhféadfaimid tú a aimsiú go tapa sa chás go dtarlódh géarchéim nach raibh súil léi, mar shampla tubaiste nádúrtha, nó eachtra éigeandála i do theaghlach, agus tú thar lear. Ansin, d’fhéadfaimis cabhair a thairiscint duitse nó do do theaghlach más gá.

Comhairle Uainne

Moltar duit an méid is féidir a fhoghlaim faoin nGréig sula dtéann tú ann.

Moltar duit freisin an treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal a léamh chun leideanna praiticiúla a fháil ar thaisteal thar lear.

Cárta Árachais Sláinte Eorpach

Moltar duit Cárta Árachais Sláinte Eorpach (EHIC) a fháil sula dtaistealaíonn tú chun na Gréige. Tháinig an cárta seo isteach in áit na foirme E111 agus tugann sé teidlíocht duit cóireáil liachta éigeandála a fháil ar na téarmaí céanna le náisiúnaigh de chuid na Gréige.

Níl an EHIC beartaithe áit an árachais taistil a thógáil agus ní chlúdaíonn sé aisdúichiú liachta, cóireáil liachta leanúnach ná cóireáil nach bhfuil práinneach. Féadfaidh tú iarratas ar EHIC a dhéanamh ar líne ag www.ehic.ie.

Cúnamh Éigeandála

Is minic gur fearr a bhíonn daoine áitiúla in ann cabhrú leat, mar sin labhair le muintir na háite, d’ionadaí tionscnóra turas nó bainistíocht d’óstáin.  

Mionsonraí teagmhála éigeandála

Póilíní: 100

Otharcharr: 166

Déan teagmháil leis an Ambasáid

I gcás éigeandála, nó má tá cabhair agus comhairle uait, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Ambasáid na hÉireann san Aithin. 

Má ghlaonn tú lasmuigh d’uaireanta oibre, fág teachtaireacht le:

 • D'ainm
 • An cineál fadhb atá agat
 • An áit a bhfuil tú anois
 • Do chuid mionsonraí teagmhála (uimhir fón póca nó uimhir theileafóin don áit a bhfuil tú ag fanacht ann)

Déanaimid monatóireacht rialta ar na teachtaireachtaí sin agus déanfaidh duine den fhoireann teagmháil leat.

Conas is féidir linn cabhrú leat

Tá go leor taithí againn cabhrú le saoránaigh de chuid na hÉireann a mbíonn fadhbanna acu agus iad thar lear. Foghlaim níos mó faoin gcineál cúnaimh éigeandála is féidir linn a thairiscint duit.

 

Taisteal chun na hÉireann

Is féidir eolas atá cothrom le dáta maidir le teacht go hÉirinn le linn phaindéim COVID‑19 a fháil ar gov.ie agus Re‑open EU.

Safety and Security

Sábháilteacht agus Slándáil

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh an treoir taistil Eolas Roimh Thaisteal chun leideanna slándála áisiúla a fháil agus tú ag taisteal thar lear
 • Faigh eolas go háitiúil maidir le ceantair lena mbaineann baol agus ábhair imní slándála
 • Déan réamhchúram ciallmhar maidir le sábháilteacht agus slándáil
 • Bíodh an té le dul i dteagmháil leis i gcás éigeandála ar eolas agat

Corraíl shóisialta

Tá cúrsaí polaitíochta sách cobhsaí sa Ghréig ach briseann corraíl shóisialta amach anois is arís. Bíonn stailceanna coitianta sa Ghréig, rud is féidir a chur isteach ar phleananna taistil cuairteoirí.

Má tá agóid ar bun is fearr fanacht amach ó áiteanna i lár na hAithne, go háirithe thart ar Chearnóg Syntagma (Cearnóg an Bhunreachta), áit a bhfuil Foirgneamh na Parlaiminte lonnaithe agus ina gcríochnaíonn formhór na n-agóidí.

Bí ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú timpeall ort trí mhonatóireacht a dhéanamh ar na meáin áitiúla agus trí fanacht i dteagmháil le d’óstán nó le do thionscnóir turais.

Coiriúlacht

Tá ráta coiriúlachta sách íseal sa Ghréig ach ba chóir duit réamhchúram ciallmhar a dhéanamh mar sin féin:

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, do thicéid taistil ná do chuid airgid ar iompar in éineacht agat – fág airgead breise agus nithe luachmhara in áit sábháilte
 • Ná bíodh do phas ar iompar agat ach amháin má tá géarghá leis agus fág cóip de do 
 • phas (agus de do dhoiciméid taistil agus árachais) le do theaghlach nó le cairde sa bhaile.
 • Ná taispeáin méideanna móra airgid go poiblí agus ná bain úsáid as ATManna tar éis thitim na hoíche, go háirithe má bhíonn tú leat féin. Seiceáil nach bhfuil aon duine do do leanúint tar éis duit do chuid gnó a chur i gcrích.
 • Seachain sráideanna agus staighrí dorcha nó gan soilse. Socraigh síob a fháil ó/go dtí chomh gar do dhoras d'óstáin/d'árasáin agus is féidir.
 • Coinnigh súil ghéar ar do chuid stuif agus coinnigh greim air in áiteanna poiblí mar caiféanna idirlín agus stáisiúin bus nó traenach.

Mionghadaíocht

Tabhair ar aird go mbíonn ardú ar an ráta gadaíochta pasanna, vallait, málaí láimhe, etc. sa séasúr turasóireachta, go háirithe in áiteanna agus ag ócáidí ag a gcruinníonn daoine. Ba chóir duit nithe luachmhara a fhágáil in áit slán i d’óstán nó i d’árasán.

Ba chóir duit a bheith thar a bheith cúramach agus tú ar iompar poiblí. San Aithin, moltar do chuairteoirí cúram speisialta a dhéanamh dá nithe pearsanta agus iad ar bhusanna nó ar an metro; go háirithe ag taisteal chuig/ón aerfort nó calafort Piraeus.

Ionsaithe pearsanta

Níl ionsaithe pearsanta, ionsaithe gnéis agus éigniú, coitianta sa Ghréig. Bíonn ráta níos airde ionsaithe pearsanta agus éignithe ar roinnt d’oileáin na Gréige, áfach.  Bí ar an airdeall maidir le do shlándáil phearsanta, fiú agus tú ar saoire.

Coiriúlacht a chur in iúl

Má fhulaingíonn tú coir agus tú sa Ghréig, cuir in iúl do na póilíní áitiúla láithreach é. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag Ambasáid na hÉireann san Aithin má tá cabhair uait.

Tiomáint

Má tá sé i gceist agat a bheith ag tiomáint sa Ghréig, ba chóir duit a bheith thar a bheith cúramach mar gheall ar an ard-mhinicíocht timpistí bóthair agus ar na gnásanna tiomána difriúla.

Más mian leat a bheith ag tiomáint:

 • Tabhair leat do cheadúnas tiomána Éireannach iomlán agus bí cinnte go bhfuil árachas iomchuí agus dóthanach agat Tabhair ar aird nach n-aithnítear ceadúnas sealadach Éireannach sa Ghréig.
 • Tá sé in aghaidh an dlí tiomáint faoi thionchar an óil nó drugaí agus tá baol go gcoinneofaí tú, go gcuirfí fíneáil ort nó go gcuirfí toirmeasc ar thiomáint ort dá mbéarfaí ort
 • Bí ar an eolas faoi dhlíthe tráchta na Gréige, mar shampla luasteorainneacha
 • Caith crios sábhála i gcónaí
 • Coinnigh doirse na feithicle faoi ghlas agus ná bíodh málaí le feiceáil, ar fhaitíos go ndéanfaí iarracht iad a ghoid agus tú stoptha ag soilse tráchta

Feithicil a fhruiliú

Má tá feithicil á fruiliú agat, moltar duit gan do phas a thabhairt ar lámh mar shlándáil. Fiú má thugann tú cead do phas a fhótachóipeáil, bíodh sé le feiceáil agat an t-am ar fad.

Seiceáil go bhfuil árachas dóthanach agat agus léigh téarmaí & coinníollacha an chonartha fruilithe feithicle (go háirithe aon tarscaoileadh a mbeadh feidhm leis dá ndéanfaí damáiste don fheithicil).

Gluaisrothair, scútair, móipéidí agus cuadrothair 

Bíonn drochthimpistí gach bliain a bhaineann le gluaisrothair, scútair, móipéidí agus cuadrothair. Is minic a bhíonn géarghortú nó bás mar thoradh orthu. 

D’fhéadfaí do chuid árachais a dhéanamh neamhbhailí má bhíonn tú i dtimpiste. Éilítear ort le dlí na Gréige clogad a chaitheamh ar scútar, ar mhóipéid nó ar ghluaisrothar.  Ní mór do dhaoine clogad lánaghaidhe (nó clogad oscailte agus gloiní cosanta) a chaitheamh ar cuadrothair faoi dhlí na Gréige.

Ba chóir duit a sheiceáil go gclúdaíonn d’árachas taistil tú don ghníomhaíocht ábhartha a bheidh ar bun agat.  Bíonn árachas bóthair agus ceadúnas gluaisrothair éigeantach freisin.

Coisithe

Ba chóir do choisithe a bheith ar an airdeall agus cuimhneamh go dtiocfaidh trácht ón treo eile ná mar a thagann in Éirinn. Ba chóir cúram faoi leith a dhéanamh ag trasrianta coisithe ag acomhail; ní gá go stopfaidh feithiclí nuair a léiríonn an comhartha go bhféadfaidh cosithe dul trasna an bhóthair.

 

Local Laws and Customs

Dlíthe agus gnásanna áitiúla

Comhairle phraiticiúil

 • Léigh an chomhairle taistil, cuir tú féin ar an eolas sula dtaistealaíonn tú agus faigh comhairle go háitiúil nuair a bhaineann tú ceann scríbe amach
 • Cuimhnigh go mbaineann na dlíthe áitiúla leatsa, mar chuairteoir, agus nach mór duit cloí leo
 • Bí measúil ar nósanna, ar thraidisiúin agus ar chleachtais áitiúla, mar go mb’fhéidir go bhféachfaí ar an gcaoi a n-iompraíonn tú tú féin mar iompar a bheadh as bealach, naimhdeach nó in aghaidh an dlí.

Drugaí neamhdhleathacha

Gearrtar pionós géar ar úsáid drugaí neamhdhleathacha (is cuma cén druga é), lena n-áirítear fíneálacha agus téarmaí príosúin fada.

Alcól

Ba chóir do chuairteoirí a thabhairt ar aird go ndíoltar alcól i méideanna níos mó ná in Éirinn i mbeáranna agus i mbialanna sa Ghréig.

Iompar poiblí

Is gnáthrud sa Ghréig é ardchaighdeán iompair phoiblí. Cé go mbítear níos fulangaí i gceantair turasóireachta, gearrann cúirteanna sa Ghréig fíneálacha arda nó pianbhreitheanna ar dhaoine a mbíonn iompar poiblí mígheanasach ar bun acu.

Additional Information

Tubaistí nádúrtha agus an aeráid

Comhairle phraiticiúil

 • Má tá tú ag taisteal chun na Gréige, bí cinnte go dtuigeann tú cad atá romhat – ansin pleanáil agus pacáil dá réir
 • Faigh comhairle áitiúil faoin méid a cheart a dhéanamh i gcás eachtra tromchúiseach nó i gcoinníollacha contúirteacha
 • Comhoibrigh le húdaráis áitiúla agus le seirbhísí éigeandála i gcás eachtra tromchúiseach

Comhairle Taistil Te Fuara

Crith talún

Tá an Ghréig suite i gcrios seismeach gníomhach. Cé nach raibh aon chrith talún tromchúiseach ann le blianta beaga anuas, bíonn siad ag tarlú agus bíonn creatháin talún coitianta.

Dóiteáin foraoise

Le blianta beaga anuas, tharla dóiteán foraoise fairsing sa Ghréig, as a lean líon ard taismí agus damáiste mór do mhaoin agus don chomhshaol.  Scaipeann dóiteáin an-tapa má bhíonn gaoth sách mór ann.

Ba chóir duit a bheith freagrach i gcónaí má thugann tú cuairt ar choillearnach. Ná las beárbaiciú riamh agus ná fág bruscar i do dhiaidh.

Embassy contact

Embassy Contact

Where emergency consular assistance is required for Irish citizens outside of opening hours, please leave a message at: +30 210 7232771.

This mailbox is monitored regularly.

Embassy of Ireland
7 Leoforas Vasileos
Konstantinou
106 74 Athens
Greece

Tel: +30 210 723 2771
Fax: +30 210 729 3383

Monday to Friday 09:00 - 13:00

Contact us

Honorary Consulate Contact

Mr. Ioannis Xenikakis
Honorary Consul of Ireland
Xenikakis S.A.
Leoforos Knosou 278
71409 Heraklion
Crete
Greece

Tel: +30 2810 215 060
Fax: + 30 2810 326 200

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Skevos Mougros
Honorary Consul of Ireland
111 Amerikis Street
85100 Rhodes
Greece

Tel: +30 22410 75655
Fax: +30 22410 22354

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Theodoros Mavroudis
Honorary Consul of Ireland
5 Aristotelous Square
54624 Thessaloniki
Greece

Tel: +30 2310 465177
Fax: + 30 2310 477293

Contact us