DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has now moved to Ireland.ie/travel. If you are not redirected in five seconds, click here.

Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Comhairle Taistil na Roinne Gnóthaí Eachtracha ar fáil anois ag Ireland.ie/travel. Níl Comhairle Taistil ar an leathanach gréasáin seo á nuashonrú feasta. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an Chomhairle Taistil is déanaí do An Ostair, gliogáil ar Ireland.ie le do thoil.

An Ostair

Má tá tú ag taisteal chun na hOstaire, gheobhaidh tú leideanna praiticiúla agus eolas áisiúil sa mhír comhairle taistil agus san eolas nuashonraithe.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Forbhreathnú
 • Sábháilteacht agus Slándáil
 • Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla
 • Tubaistí Nádúrtha agus an Aeráid
 • Faisnéis Bhreise
 • Embassy Contact

Forbhreathnú

Forléargas

Déanaimid ár ndícheall an chomhairle taistil is déanaí a thabhairt duit i nGaeilge, ach mar gheall go bhféadfadh athrú an-tapa teacht ar chúrsaí, go háirithe i gcás géarchéime, ní féidir linn a ghealladh go mbeidh an chomhairle taistil i nGaeilge go hiomlán cothrom le dáta.  Lena chinntiú go bhfaighidh tú an chomhairle is déanaí, go háirithe maidir le stádas slándála, féach an leagan Béarla chomh maith, nó déan teagmháil díreach linn.

Stádas Slándála

Gnáth-Réamhchúraimi

Taisteal chuig An Ostair

Riachtanais Iontrála agus rialacha COVID i gcaitheamh do thréimhse fhanachta san Ostair

Níl riachtanais a bhaineann le COVID ann le haghaidh dul isteach san Ostair faoi láthair Mar sin féin, tá roinnt rialacha in-tíre i bhfeidhm go fóill. I gcaitheamh do thréimhse fhanachta, tá na rialacha seo a leanas i bhfeidhm:

Dualgas maidir le masc FFP2:

 • An Ostair ar fad (seachas Vín): Ní bhaineann an dualgas masc FFP2 a chaitheamh ach le seomraí dúnta in ospidéil, tithe altramais agus cúraim agus nuair a bhíonn seirbhísí sláinte á gcur ar fáil. Forálacha breise i Vín: Tá maisc FFP2 éigeantach i siopaí poitigéara agus ar iompar poiblí chomh maith.
 • Mar sin féin, moltar go fóill maisc FFP2 a chaitheamh i ngach spás iata.

Comhairle Ghinearálta maidir le Taisteal

Cuirtear in iúl duit go bhfuil bearta a bhaineann go sonrach le cúigí ar leith i bhfeidhm ar fud na hOstaire, a d’fhéadfadh athrú ar gearrfhógra. Féach ar threoirlínte rialtais náisiúntaréigiúnacha agus áitiúla agus lean iad le do thoil.

An Aireacht Sláinte 

Údaráis Sláinte Poiblí

An Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Iarnróid Feidearálach na hOstaire 

Caithfidh gach cuairteoir chun na hOstaire a bpas a bhreith leo agus iad ag trasnú aon teorainn, agus moltar dóibh aitheantas pictiúrtha a bhreith leo i gcónaí agus iad san Ostair. Molann an Ambasáid cóip de do phas a bhreith leat.

Tharla eachtra, a bhfuil amhras ann gur ionsaí sceimhlitheoireachta a bhí ann, i lár chathair Vín (i roinnt ionaid dhifriúla san 1ú dúiche gar do Schwedenplatz) ar an 2 Samhain 2020. Iarrtar ar dhaoine a bheith airdeallach in áiteanna plódaithe agus in áiteanna a bhfuil mór-éileamh orthu i lár na cathrach.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála san Ostair trí ghlaoch a chur ar 112. I measc na n-uimhreacha éigeandála ar leith tá:

 • Na Póilíní: 133
 • An Bhriogáid Dóiteáin: 122
 • An tOtharcharr: 144

Sábháilteacht agus Slándáil

Sábháilteacht agus Slándáil

Coireacht

Tá an leibhéal coireachta íseal san Ostair ach ba cheart réamhchúraim chiallmhara a dhéanamh.

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, ticéid taistil agus airgead á n-iompar agat lena chéile - fág airgead tirim spáráilte agus rudaí luachmhara in áit shábháilte.
 • Ná bíodh do phas á iompar agat murar gá leis agus fág cóip de do phas (agus cáipéisí taistil agus árachais) le do theaghlach nó le cairde sa bhaile.

Bí feasach maidir le mionghoid ag na stáisiúin traenach is mó i Vín, Westbahnhof, agus Hauptbahnhof. Rinneadh roinnt tuairiscí le déanaí chomh maith maidir le goid ar thraenacha idir Vín agus Prág/Búdaipeist.

Coir a thuairisciú

Más íospartach coireachta thú agus tú san Ostair, déan é a thuairisciú leis na póilíní áitiúla láithreach. Agus féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag Ambasáid na hÉireann má bhíonn cabhair de dhíth ort.

Cailleadh/Goid Pas

Má chailltear nó má ghoidtear do phas, ba cheart teagmháil a dhéanamh leis an Ambasáid a luaithe agus gur féidir agus an cailleadh nó an ghoid a thuairisciú sa stáisiúin póilíní nó Magistrat is cóngaraí. Beidh ort cóip de do ráiteas póilíní a iontráil nuair a bhíonn tú ag cur isteach ar phas nua nó má bhíonn éileamh á dhéanamh agat ar d’árachas.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh go mbeifeá inniúil an ráiteas seo a úsáid in ionad pas, ach ba cheart duit seiceáil leis an aerlíne sula dtéann tú chuig an aerfort. Mura nglacfaidh d’aerlíne leis an ráiteas, féadfaidh an Ambasáid Teastas Taistil Éigeandála a eisiúint duit, a bheidh bailí le haghaidh turas amháin ón Ostair go hÉirinn, nó Pas Sealadach, a bheidh bailí le haghaidh achar teoranta ama.

Siúl agus Rothaíocht

Tabhair aird ar na soilse tráchta agus tú ag siúl i mbailte agus i gcathracha san Ostair, Vín go háirithe. Gearrtar fíneálacha ar an bpointe má thrasnaítear an bóthar agus an solas dearg.

Is tábhachtach cloí le rialacha na mbóithre agus tú ag rothaíocht. Gearrtar fíneálacha ar an bpointe má bhítear ag rothaíocht i limistéir do choisithe. Mar aon leis sin, bíonn rothaithe faoi réir tástáil anála randamach i Vín. Má theipeann ort sa tástáil d’fhéadfadh fíneáil, tréimhse príosúnachta, nó iad araon a bheith mar thoradh air.

Tiomáint

Tá rialacha na mbóithre níos casta san Ostair ná mar atá in Éirinn, go háirithe le haghaidh daoine a bhfuil carbhán nó veaineanna campála acu, mar sin má tá sé de phlean agat tiomáint, cuimhnigh:

 • Bíodh do cheadúnas tiomána Éireannach iomlán leat agus bí cinnte go bhfuil árachas imleor agus oiriúnach agat.
 • Caithfear do cheannsoilse a úsáid má bhíonn droch-choinníollacha infheictheachta ann agus moltar é i gcónaí seachas sin.
 • Beir leat veist ard-infheictheachta agus triantán rabhaidh guaise sa charr.
 • Caithfidh tiománaithe san Ostair dorchla éigeandála a dhéanamh a luaithe agus a thagann stop le dul chun cinn na tráchta as go mbíonn moilliú tráchta ag teacht ar mhótarbhealaí nó ar dhébhealaí agus ar mhórbhealaigh, más amhlaidh go bhfuil nó nach bhfuil gluaisteáin éigeandála ar an láthair cheana féin.
 • Bíonn na coinníollacha bóithre go maith de ghnáth bíodh agus go bhféadfaidh bóithre i gceantair sléibhe éirí baolach i gcaitheamh an gheimhridh agus go bhféadfadh roinnt bóithre sléibhe a bheith dúnta le haghaidh tréimhsí fada.

An mótarbhealach a úsáid

Má bhíonn sé de phlean agat mótarbhealaigh agus bóithre ‘S’ a úsáid san Ostair, bíonn tú i mbaol fíneálacha géara ar an bpointe mura mbíonn Finéad Mótarbhealaigh á thaispeáint ar d’fheithicil. Is féidir na Fínéid Mótarbhealaigh seo a cheannach ag gach trasbhealach teorann isteach san Ostair agus ag stáisiúin pheitril níos mó.

Tiomáint Faoi Thionchar an Óil

Is é 50 milleagram in aghaidh 100 millilítear fola an t-uasmhéid óil le haghaidh tiomána san Ostair. Is é 10 milleagram in aghaidh 100 millilítear fola an t-uasmhéid óil le haghaidh tiománaithe busanna/feithiclí earraí troma agus dóibh siúd a bhfuil ceadúnas acu le níos lú ná dhá bhliain. Tá na pionóis a bhaineann le tiomáint faoi thionchar alcóil géar.

Feithicil a fháil ar cíos

Má bhíonn feithicil á fáil ar cíos agat, molaimid duit gan do phas a thabhairt uait mar chineál urrúis. Má ligeann tú leo fótachóip a dhéanamh de do phas, coimeád do shúil air i gcónaí.

Seiceáil go bhfuil árachas imleor agat agus léigh na mionsonraí ar chonradh cíosa feithicle (go háirithe aon tarscaoileadh a rachaidh i bhfeidhm má dhéantar damáiste don fheithicil).

Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla

Dlíthe agus gnásanna áitiúla

Cuimhnigh go mbaineann dlíthe áitiúla leat agus tú i do chuairteoir agus go bhfuil sé de dhualgas ort cloí leo. Bí ar an eolas agus léirigh meas ar ghnásanna, ar thraidisiúin agus ar chleachtais áitiúla toisc go bhféadfaí a cheapadh go bhfuil d’iompar míchuí, naimhdeach nó mídhleathach fiú

Drugaí mídhleathacha

Bíonn pionóis ghéara i gceist le húsáid agus le sealbhú drugaí mídhleathacha (is cuma cén druga atá i gceist), lena n-áirítear fíneálacha agus tréimhsí fada príosúnachta.

Aitheantas pearsanta

Faoi dhlí na hOstaire, caithfidh tú aitheantas, ar nós pas, a bhreith leat i gcónaí, nó a bheith ábalta aitheantas a sholáthar in achar gairid ama. Molaimid duit fótachóipeanna de leathanaigh do phas a bhreith leat, agus an bhunchóip a choimeád in áit shábháilte.

Clárú

Má bhíonn tú ag fanacht i lóistín príobháideach san Ostair ar feadh níos mó ná trí lá, caithfear d’áit fanachta a chlárú leis na húdaráis áitiúla. 

Tubaistí Nádúrtha agus an Aeráid

Tubaistí nádúrtha agus an aeráid

Comhairle phraiticiúil

Má bhíonn tú ag taisteal chun na hOstaire, cinntigh go dtuigeann tú an méid a bheidh i gceist – ansin déan pleanáil agus pacáil ionas go mbíonn tú ullamh. Faigh comhairle áitiúil maidir le heachtra dáiríre nó coinníollacha dainséaracha agus comhoibrigh leis na húdaráis áitiúla.

Aeráid

Tá aeráid na hOstaire measartha agus compordach, agus bíonn samhraí teo agus geimhrí fuara ann (braitheann an teocht go mór ar an airde). Ó mhí an Mheithimh go dtí mí Mheán Fómhair féadfaidh tú a bheith ag súil leis an ngrian a bheith ag taitneamh agus beagán fearthainne agus ó mhí na Samhna go dtí mí an Mhárta bíonn an aimsir i bhfad níos fuaire agus bíonn sí oiriúnach le haghaidh spóirt gheimhridh de ghnáth.

Sciáil

Má bhíonn saoire sciála á pleanáil agat déan teagmháil le Gníomhaireacht Turasóireachta na hOstaire a chuimsíonn Éire (1890 930 118) nó holiday@austria.info) le haghaidh comhairle i dtaca le coinníollacha aimsire agus sábháilteachta sula dtaistealaíonn tú. Bíonn sé an-chontúirteach sciáil mura mbíonn tú ar na stráicí. Ba cheart gach treoir sábháilteachta a leanúint go cúramach, i bhfianaise an baol maidhmeanna sléibhe i roinnt áiteanna, go háirithe nuair a bhíonn sneachta trom ag titim.

Seiceáil leis na hoifigí turasóireachta áitiúla maidir leis na coinníollacha sneachta agus aimsire nuair a shroicheann tú ceann scríbe. Is iad glaoirí (glacadóirí) na gléasanna tarrthála is comónta agus nuair a úsáidtear i gceart iad cuireann siad an bealach is tapa íospartaigh maidhmeanna sléibhe a aimsiú ar fáil. Is féidir eolas maidir le maidhmeanna sléibhe a fháil trí ghlaoch ar +43 512 581839 nó trí chuairt a thabhairt ar na suíomhanna idirlín seo a leanas de chuid Sheirbhís Rabhaidh Maidhmeanna Talún Tirol nó Seirbhís Rabhaidh Maidhmeanna Sléibhe na hEorpa. Bí cúramach i gcaitheamh shéasúr an earraigh, toisc gurb é seo an uair is minice a tharlaíonn maidhmeanna sléibhe.

Cláraigh leis an Ambasáid le do thoil má bhíonn tú ag dul ar shaoire sciála.

Faisnéis Bhreise

Eolas Breise

COVID-19

An Riail 3-G

 • Ar mhaithe le grúpaí leochaileacha a chosaint, tá an riail 3-G (vacsaínithe/téarnamh tagtha ort nó tástáil déanta ort) i bhfeidhm i suíomhanna cúraim sláinte (e.g. cuairteanna ar ospidéil agus ar thithe altramais) laistigh den Ostair. Chun an riail 3-G a chomhlíonadh, caithfear fianaise i dtaca le vacsaíniú nó tástáil Covid a thaispeáint nuair a iarrtar é. Tabhair aird ar a dtréimhsí bailíochta éagsúla.
 • Tabhair do d’aire: Ní mheastar gur ‘teagmhas imdhíonachta’ é téarnamh a bheith tagtha ar dhuine cheana ann féin. Ciallaíonn sé seo go dteastóidh trí vacsaín go ginearálta chun an riail 3-G a luaitear thuas a chomhlíonadh. Tá gach téarnamh bailí le haghaidh sé mhí; mar sin féin, ní ionadaí é ar vacsaíniú a thuilleadh.

Einceifilíteas sceartán-iompartha

Má bhíonn sé de phlean agat taisteal chuig ceantair atá faoi fhoraois, tá tú i mbaol go mbeadh teagmháil agat le heinceifilíteas sceartán-iompartha Tá sceartáin an-choitianta i gceantair faoin tuath agus bíonn siad gníomhach ón earrach go dtí an fómhar. Is féidir vacsaíní a eagrú le do chleachtóir leighis áitiúil.

Árachas Taistil

Ní féidir linn íoc as aisdúichiú leighis éigeandála, aisdúichiú coirp, nó costais mar thoradh ar chás éigeandála pearsanta agus tú thar lear. Má cheannaíonn tú polasaí árachais taistil cuí, clúdófar na costais seo, fad agus nach bhfuil na téarmaí agus coinníollacha sáraithe agat.

Is féidir le ceannach árachais shláinte chuimsithigh neart airgid a shábháil duit féin agus do do chlann má théann rud éigin amú. Cinnteoidh sé chomh maith go bhfaighidh tú an cúram sláinte a bheidh de dhíth ort nuair a bhíonn sé de dhíth ort. Is féidir le billí ospidéil cnuasach go mear ina mílte Euro, agus is féidir na mílte Euro eile a bheith mar chostas ar aslonnú sláinte ar ais go hÉirinn.

Ní hionann gach polasaí, agus d’fhéadfadh cúis a bheith ann go bhfuil an ceann is saoire ar an gceann is saoire. Cinntigh go gclúdaíonn do pholasaí na himeachtaí ar fad a bhfuil sé de phlean agat a dhéanamh ar do thuras. Molann Árachas Éireann go gceannaíonn tú polasaí a sholáthraíonn íosmhéid €1 mhilliún clúdach sláinte.

Costais éigeandála

Ba cheart go gclúdódh do pholasaí an méid seo a leanas:

 • Gach cúram sláinte thar lear, lena n-áirítear aslonnú ar aerárthach othar, nó gnáthaimh éigeandála eile, agus aon chostas eile a bhaineann le tréimhse fhanachta níos faide gan choinne.
 • Do thuras ar fad, ó fhágann tú go dtí go bhfilleann tú. Cuimhnigh ar pholasaí ilthurais bliantúil má bhíonn níos mó ná turas amháin á dhéanamh agat in aon bhliain amháin.   
 • Seirbhís agus cúnamh éigeandála 24 uair an chloig.
 • Clúdach dliteanais phearsanta (ar eagla go gcuirfí cás cúirte i do choinne i dtaca le tú a bheith freagrach as gortú nó damáiste réadmhaoine a dhéanamh).
 • Sealúchais a cailleadh nó a goideadh.
 • Cealú agus ciorrú.
 • Aon ghníomhaíocht bhreise atá i gceist agat a dhéanamh nach gcuimsítear i ngnáthpholasaithe (e.g. sciáil, gníomhaíochtaí spórt uisce ar nós scairdsciáil nó spóirt ghuaisbheartaíochta eile).

Eisiaimh: Ba cheart duit a bheith ar an eolas nach gclúdaíonn formhór polasaithe árachais tarluithe a bhaineann le halcól nó le drugaí.

Cárta Árachais Sláinte Eorpach (CÁSE)

Agus tú i do chónaitheoir Éireannach, tá tú i dteideal cúram leighis tríd an gcóras poiblí i dtíortha an Aontais Eorpaigh (AE), sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) nó san Eilvéis má thagann tinneas ort nó má ghortaítear thú agus tú ar fhanacht shealadach ansin. Cinntigh go bhfaigheann tú do CÁSE (an t-ainm nua don E111) nó go ndéantar é a athnuachan sula bhfágann tú, agus cuimhnigh, tá ceann de dhíth ar gach duine atá ag taisteal i do ghrúpa.

Ní ionadaí é an CÁSE le haghaidh árachas taistil ceart a chuireann árachóir creidiúnach ar fáil. Ní chlúdaíonn sé aisdúichiú ar bhonn sláinte, cóireáil leighis leanúnach nó cóireáil nach bhfuil práinneach. Chomh maith leis sin, d’fhéadfaí nach nglacfadh roinnt ospidéil phríobháideacha leis an CÁSE, agus mar sin ba cheart duit seiceáil leis an riarthóir ospidéil roimh ré.

Cógas

Cinntigh go dtugann tú go leor cógais leat do do thuras ar fad agus le haghaidh aon mhoill nach bhfuiltear ag súil leis. Tabhair cóipeanna de d’oideas leat ar eagla go gcailleann tú do chuid cógais, nó ar eagla go n-iarrtar ort cúis a thabhairt go bhfuil cógais ar leith agat ag an bpointe iontrála (aerfort, calafort, teorainn talún etc.).

Cuimhnigh nach bhfuil gach cógas ar féidir a cheannach thar an gcuntar in Éirinn dleathach i dtíortha eile agus déan do chuid taighde sula dtéann tú. Seiceáil leis an Ambasáid nó leis an gConsalacht is giorra sa tír a bhfuil cuairt á pleanáil agat ann má bhíonn tú neamhchinnte maidir leis na cógais gur féidir a thabhairt leat.

 

 

Embassy contact

Embassy Contact

If you are an Irish citizen and require urgent assistance while the Embassy is closed, please dial the Embassy: +43 1 715 4246.

A recorded message will provide the telephone number of the Duty Officer in Vienna, which can be called in case of a genuine consular emergency that cannot wait until office hours.

Embassy of Ireland to Austria &
Permanent Mission of Ireland to the International Organisations in Vienna.
Rotenturmstrasse 16-18
5th Floor
1010 Vienna
Austria

Tel: +43 1 715 4246
Fax: +43 1 713 6004

Monday to Friday 09.30-12.30

Contact us