DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has now moved to Ireland.ie/travel. If you are not redirected in five seconds, click here.

Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Comhairle Taistil na Roinne Gnóthaí Eachtracha ar fáil anois ag Ireland.ie/travel. Níl Comhairle Taistil ar an leathanach gréasáin seo á nuashonrú feasta. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an Chomhairle Taistil is déanaí do na hOileáin Palau, gliogáil ar Ireland.ie le do thoil.

Oileáin Palau

Má tá tú le taisteal chun na Oileáin Palau, tugtar leideanna praiticiúla agus eolas úsáideach duit lenár gcomhairle agus nuashonruithe taistil.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Forbhreathnú
 • Sábháilteacht agus Slándáil
 • Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla
 • Tubaistí agus Aeráidí Nádúrtha
 • Eolas Breise
 • Embassy Contact

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Stádas slándála

Gnáth-réamhchúraimí

Comhairle Ghinearálta maidir le Taisteal

Is féidir le saoránaigh Éireannacha taisteal go hOileáin Palau ar feadh suas le 30 lá gan víosa a bheith acu. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an mBiúró Inimirce sula dtaistealóidh tú más dócha é go lorgóidh tú síneadh le do thréimhse fanachta.

Teastaíonn pas bailí chun taisteal chuig Oileáin Palau. Ní féidir paschártaí a úsáid. Ba cheart do phasanna Éireannacha a bheith bailí ar feadh íostréimhse 6 mhí.  Ní mór do shaoránaigh ticéad bailí fillte nó ticéad don chéad turas eile a bheith acu. Féach an táb Eolas Breise le haghaidh tuilleadh riachtanas iontrála.​

Ní cheadaítear uachtar gréine atá tocsaineach do sceir a thabhairt isteach go hOileáin Palau, agus gabhfar seilbh air ar theacht don chuairteoir.

Moltar do chuairteoirí chuig Oileáin Palau treoir na n-údarás náisiúnta agus áitiúil a leanúint agus a choimeád ar an eolas maidir leis an méid atá ag tarlú trí monatóireacht a dhéanamh ar an nuacht áitiúil agus na meáin shóisialta.

Cúnamh Éigeandála

Is minic a bhíonn an chabhair is fearr in aice láimhe, mar sin má bhíonn fadhbanna agat, labhair le teagmhálacha áitiúla, le tionscnóir do thurais nó le bainistíocht an óstáin ina bhfuil tú ag fanacht.

Ár gCuid Leideanna le hAghaidh Taisteal Sábháilte:

 • Molaimid go láidir duit árachas taistil cuimsitheach a cheannach a chumhdóidh na gníomhaíochtaí ar fad atá pleanáilte agat.
 • Cláraigh do chuid sonraí le hAmbasáid na hÉireann ionas go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh leat i gcás éigeandála, amhail tubaiste nádúrtha nó éigeandáil teaghlaigh.
 • Lean muid ar Twitter @dfatravelwise do na nuashonruithe taistil is déanaí.
 • Léigh ár dtreoir ‘Eolas Roimh Thaisteal Duit’.

Ós rud é nach bhfuil Ambasáid Éireannach in Oileáin Palau, táimid teoranta maidir leis an gcabhair atáimid in ann a thabhairt duit i gcás éigeandála. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hAmbasáid na hÉireann i Mainile, Na hOileáin Fhilipíneacha, áfach, má theastaíonn cúnamh uait.

Sábháilteacht agus Slándáil

Sábháilteacht agus Slándáil

Coireacht

Fanann formhór na gcuairteoirí Éireannacha ar Oileáin Palau in ionaid saoire agus is iondúil go mbíonn siad seo an-sábháilte, ach d’fhéadfaí go dtarlódh mionchoireacht fós.

Má tá sé beartaithe agat bogadh lasmuigh de na háiteanna saoire, bí airdeallach faoi do thimpeallacht agus déan réamhchúraimí breise:

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, ticéid taistil agus airgead á n-iompar agat ag aon am amháin - fág airgead tirim breise agus earraí luachmhara in áit shábháilte. 
 • Ná hiompar do phas murach go bhfuil géarghá leis agus fág cóip de do phas (agus cáipéisí taistil agus árachais) le do theaghlach nó le cairde sa bhaile.
 • Cuir do bhagáiste faoi ghlas mar réamhchúram ciallmhar i gcoinne cur isteach ar bhagáiste, goid san áireamh.

Pasanna a cailleadh nó a goideadh

Ós rud é go bhfuil an Ambasáid Éireannach is gaire fad suntasach ar shiúl i Mainile, na hOileáin Fhilipíneacha, is féidir leis an déileáil le pas a cailleadh nó a goideadh a bheith thar a bheith míchaoithiúil agus is féidir go dtógfadh sé am lena réiteach.

Coireanna a thuairisciú

Más íospartach coireachta thú agus ar Oileáin Palau, déan an choir a thuairisciú do na póilíní áitiúla láithreach. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le hAmbasáid na hÉireann i Mainile má bhíonn cabhair de dhíth ort.

Tiomáint

Bí cúramach agus tú ag tiomáint, go háirithe san oíche. Tarlaíonn timpistí tromchúiseacha tráchta ar bhóithre go minic agus bíonn saoráidí leighis éigeandála teoranta. Faigh comhairle áitiúil sula rachaidh tú amach. Más mian leat a bheith ag tiomáint, beir leat do láncheadúnas tiomána Éireannach agus cinntigh go bhfuil árachas leordhóthanach agus ábhartha agat.

Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla

Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla

Ná déan dearmad go mbeidh feidhm leis na dlíthe áitiúla ortsa mar chuairteoir, agus is fútsa a bheidh sé cloí leis na dlíthe sin. Bí ar an eolas agus léirigh meas ar ghnásanna, traidisiúin agus cleachtais áitiúla toisc go bhféadfaí a cheapadh go bhfuil d’iompar míchuí, naimhdeach nó mídhleathach fiú.

Drugaí mídhleathacha

Tá pionóis throma ann do gach cion drugaí.

Alcól

Is é 21 bliain an aois dhlíthiúil óil ar Oileáin Palau. Tá sé mídhleathach alcól a ól go poiblí, ach amháin in áitreabh ceadúnaithe.

Toitíní Leictreonacha

Tá sé mídhleathach toitíní leictreonacha a cheannach, a chaitheamh nó iad a bheith i do sheilbh agat laistigh d’Oileáin Palau.

Uachtair Ghréine

Ní cheadaítear uachtar gréine atá tocsaineach do sceir a thabhairt isteach go hOileáin Palau, agus gabhfar seilbh air ar theacht don chuairteoir. Tá pionóis ann freisin as uachtair ghréine atá tocsaineach do sceir a mhonarú, a allmhairiú lena ndíol, nó a dhíol.

Tubaistí agus Aeráidí Nádúrtha

Tubaistí agus Aeráidí Nádúrtha

Cioclóin

Bíonn séasúr monsún Oileáin Palau ann idir Iúil agus Deireadh Fómhair. Ba cheart duit monatóireacht a dhéanamh ar nuashonruithe aimsire áitiúla agus idirnáisiúnta ón Eagraíocht Mheitéareolaíochta Dhomhanda agus ó Ghníomhaireacht Mheitéareolaíochta na Seapáine agus aon treoracha a eisíonn na húdaráis áitiúla a leanúint.

D'fhéadfaí moill nó stop a chur le heitiltí isteach agus amach as ceantair atá buailte agus ba cheart duit a bheith ar an eolas go bhféadfadh eitiltí atá ar fáil líonadh go tapa.

Eolas Breise

Eolas Breise

Riachtanais iontrála (víosa/pas)

Víosaí

Eiseofar Víosaí Turasóireachta 30 lá ar theacht isteach sa tír agus d’fhéadfaí iad a shíneadh laistigh de 7 lá roimh ré le ceadú an Cheannasaí Inimirce ar tháille US$50.00 roimh dháta éagtha an víosa. (Nóta: Uasmhéid de 90 lá: 30 lá ar theacht isteach sa tír móide 2 shíneadh, le táille US$50.00 in aghaidh an tsínte. Ina dhiaidh sin is gá do chuairteoirí an tír a fhágáil).

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi thréimhse fanachta leathnaithe ar Oileáin Palau, cuir glaoch ar an mBiúró Inimirce ag (680) 488 – 2498 nó 2678, Dé Luain go hAoine idir na huaireanta 7:30r.n. – 4:30i.n. nó seol fiosrúcháin ar ríomhphost chuig imm@palaunet.com.​

Foirm Iontrála Oileáin Palau

Ní mór do gach taistealaí Foirm Iontrála Oileáin Palau ar líne a chomhlánú laistigh de 72 uair an chloig tar éis dóibh teacht go hOileáin Palau. Is féidir foirm amháin a chur isteach do ghrúpaí teaghlaigh (http://www.palautravel.pw/)​

Pas

Bí cinnte go bhfuil do phas bailí ar feadh sé mhí ar a laghad tar éis dheireadh do thurais chuig Oileáin Palau. Ní féidir paschártaí a úsáid.

Ba chóir duit fótachóip de do phas agus de do chárta teachta a bheith leat i gcónaí i rith d'fhanachta ionas gur féidir leat fianaise ar d'aitheantas a thaispeáint má iarrann na póilíní ort é, mar shampla

Sláinte

Saoráidí leighis

Má tá cóir leighis éigeandála de dhíth ort le linn do thurais, cuir scairt ar 911 agus iarr cabhair orthu. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do chomhlacht cúnaimh árachais/leighis a luaithe is a atreoraítear thú chuig saoráid leighis le haghaidh cóireála.

Is leor áiseanna sláinte in Oileáin Palau le haghaidh gnáthchúraim leighis, ach tá siad teoranta ó thaobh infhaighteachta agus cáilíochta de. Is minic a bhíonn dochtúirí agus ospidéil ag súil le híocaíocht láithreach airgid as seirbhísí sláinte.

Is é an t-aon ospidéal náisiúnta ná ’Ospidéal Náisiúnta Belau ', sa phríomhchathair, Koror, ar féidir teacht air a bheag nó a mhór níos lú ná dhá uair an chloig ó fhormhór na láithreacha. Tá an t-aon seomra hipearbarach ar Oileáin Palau ag an ospidéal, chomh maith le seomra obrádlainne, meaisíní scagdhealaithe agus clinic othar seachtrach. Tá cógaslann san ospidéal freisin a dháileann cógais bhunúsacha.

Tá líon beag clinicí príobháideacha agus ionaid sláinte pobail a chuireann seirbhísí bunúsacha cúraim phríomhúil agus phráinneach ar fáil.

D'fhéadfadh riochtaí sláinte tromchúiseacha, a bhíonn cur san ospidéal nó aslonnú de dhíth mar thoradh orthu, a bheith an-chostasach. Tá cóireáil éigeandála nó cóireáil do riochtaí tromchúiseacha teoranta agus mar sin d'fhéadfaí tú a aslonnú ó thaobh leighis de chuig tír eile. D'fhéadfadh sé seo am a ghlacadh chun socrú a dhéanamh agus is féidir leis na costais dul i méid go tapa, mar sin déan cinnte go bhfuil árachas sláinte taistil leordhóthanach agus airgead inrochtana agat chun costas d’aon chóir leighis thar lear agus d’aon aisdúichiú a chumhdach.

Imdhíonadh

Teastaíonn imdhíontaí Calair agus an Fhiabhrais Bhuí dóibh siúd a thagann ó cheantair ionfhabhtaithe.

Embassy contact

Embassy Contact

The Embassy of Ireland in Manila is open and provides consular services to Irish citizens in Palau. Emergency out of office hours number: +63 917 324 4787

Embassy of Ireland,
30/F Tower 2, RCBC Plaza,
6819 Ayala Avenue,
Makati City, 1200
Philippines

Tel: (632) 8859 5140

Contact us