Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cúrsaí a bhaineann le leanaí

Nuair a bhíonn tú ag taisteal le leanaí, is maith an rud é a bheith ar an eolas faoi na fadhbanna agus na deacrachtaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist.

Pasanna/doiciméid bhreise

Ceanglaíonn an-chuid tíortha, agus Éire ina measc, go mbeadh a phas nó a pas féin ag leanbh. Tá deireadh á chur de réir a chéile ar fud an domhain leis an gcleachtas i dtaobh leanaí a áireamh ar phas tuismitheora.

Má tá do chuid leanaí ainmnithe ar do phas, agus mura bhfuil pasanna dá gcuid féin acu, molaimid go láidir duit pasanna aonair a fháil dóibh. Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi iarratas a dhéanamh ar phasanna ar an rannán Pasanna agus Saoránachta dár suíomh gréasáin.

Ar a laghad, beidh ort a chinntiú le hAmbasáid na tíre a bhfuil tú ag brath cuairt a thabhairt uirthi go mbeidh cead isteach sa tír agus amach aisti ag na leanaí a bheidh ag taisteal leat mura bhfuil a gcuid pasanna féin acu.

Má tá tú ag taisteal le leanaí, bí ar an eolas go n-éilíonn roinnt tíortha doiciméad breise a léiríonn go bhfuil duine nó beirt de thuismitheoirí an linbh tar éis toiliú go dtaistealódh sé nó sí.

Molaimid duit teagmháil a dhéanamh le hAmbasáid na tíre ag a bhfuil tú ag taisteal, chun tuilleadh eolais a fháil faoi na riachtanais sin. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi iarratas a dhéanamh ar phas linbh ach féachaint ar na freagraí ar cheisteanna a chuirtear orainn go minic faoi phasanna leanaí.

Fuadach leanaí

Buille millteanach trom d'aon tuismitheoir is ea fuadach linbh. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais sa rannóg Seirbhísí Consalachta dár suíomh gréasáin faoi conas is féidir linn cabhrú leat má tharlaíonn sé sin.

Leanaí a bhfuil déshaoránacht acu

Má tá déshaoránacht ag do leanbh, agus má tá fadhbanna ann maidir le caomhnóireacht an linbh, is tábhachtach an rud é comhairle a fháil sula gceadóidh tú go n-eiseofar pas dó nó di nó sula dtoileoidh tú go dtaistealóidh sé nó sí go dtí tír eile (fiú amháin má tá tusa ag taisteal leis nó léi).

Bí cúramach go háirithe más rud é gur tír í ceann scríbe beartaithe do linbh:

Máthairionadaíocht

Má tá sé i gceist agat leas a bhaint as máthair ionaid lasmuigh den Stát chun leanbh a bheith agat, ba chóir duit féachaint ar ár nDoiciméad Treorach faoi Cheisteanna Leanaí agus Máthairionadaíocht ar rannóg na gCeisteanna maidir le Leanaí ar an suíomh gréasáin dár gcuid. Clúdaíonn an doiciméad sin na cúinsí praiticiúla agus na cúinsí dlí i dtaobh leanbh a thabhairt isteach sa Stát chun cónaí leat.

Ní hionann na dlíthe maidir le máthairionadaíocht ná na caighdeáin sláinte i ngach tír. Bí cinnte go seiceálfaidh tú ár gcuid leathanach faoi thaisteal chuig tíortha ar leith i gcomhair tuilleadh eolais, agus téigh i gcomhairle leis na daoine gairmiúla cuí sula rachaidh tú i mbun socrú máthairionadaíochta.

Tabhair Aire

Ba chóir duit a bheith ar an airdeall maidir le sábháilteacht do linbh agus tú thar lear.

  • Tabhair aird ar leith thart ar linnte snámha nó guaiseacha uisce eile.
  • Tóg gach réamhchúram is gá agus sibh ag tiomáint (úsáid suíocháin linbh agus criosanna sábhála, mar shampla, agus déan staidéar ar na léarscáileanna sula dtabharfaidh tú faoin turas).
  • Seiceáil an mbeidh na rudaí a bheidh uait ar fáil (bainne foirmle do naíonáin nó cógais, mar shampla). Ná glac leis go mbeidh sé furasta na rudaí sin a fháil i do cheann scríbe.
  • Bíodh a n-ainmneacha féin agus do shonraí teagmhála ag leanaí óga, go háirithe agus tú ar cuairt ar áiteanna gnóthacha is díol spéise do thurasóirí. Fágfaidh sé sin go mbeidh sé níos éasca sibh a thabhairt ar ais le chéile má théann siad ar strae.