Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Má dhéantar coir i do choinne thar lear

Is féidir leis goilleadh go mór ar dhaoine má dhéantar coir ina gcoinne thar lear. Tá ár bhfoireann chonsalach anseo chun cabhrú leat le roinnt de na fadhbanna praiticiúla a d'fhéadfadh a bheith le sárú agat.

Robáil, goid, caillteanas

Pas caillte nó goidte

Má chailleann tú do phas thar lear nó má ghoidtear thar lear é, is féidir linn cabhrú leat.

An méid is féidir linn a dhéanamh:

 • Is féidir linn pas nua a eisiúint duit a chuirfidh ar do chumas do thuras a chur i gcrích, nó;
 • Is féidir linn doiciméad taistil éigeandála a eisiúint duit ionas gur féidir leat teacht abhaile.

Déanfaimid ár ndícheall cabhrú leat chomh luath agus is féidir, ach d'fhéadfadh an próiseas roinnt ama a thógáil agus d'fhéadfadh teorainn a bheith leis an gcúnamh is féidir linn a thabhairt duit de bharr na háite ina bhfuil tú nó na gcúinsí ina bhfuil tú.

Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Ambasáid nó an gConsalacht Éireannach is gaire duit chun fiafraí cad is gá duit a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh ar phas. Beidh siadsan in ann na táillí a chur in iúl duit freisin.

Caillteanas airgid nó cártaí bainc

Má ligeadh amú do chárta bainc nó má goideadh é, ba chóir duit dul i dteagmháil ar an bpointe leis an institiúid airgeadais chuí ionas nach mbainfí úsáid mhídhleathach as.

An méid is féidir linn a dhéanamh:

 • Is féidir linn a insint duit conas is féidir airgead a aistriú chugat ó Éirinn.
 • Is féidir linn cabhrú leat tuairisc a dhéanamh leis na póilíní áitiúla.

Molaimid duit i gcónaí caillteanas nó goid do chuid giuirléidí a thuairisciú do na póilíní áitiúla. Is iondúil go dteastaíonn deimhniú ó na póilíní uait ina bhfuil cur síos ar an rud atá caillte agat sula n-íocfaidh cuideachta árachais d'éileamh árachais taistil.

Timpiste nó ionsaí

Má tharla timpiste duit thar lear nó má rinneadh ionsaí ort, déanfaimid gach rud is féidir chun cabhrú leat.

An méid is féidir linn a dhéanamh

 • Is féidir linn cabhrú leat cleachtóirí dlí agus cleachtóirí liachta áitiúla a aimsiú, a bhfuil Béarla acu.
 • Is féidir linn cuidiú leat déileáil leis na póilíní.
 • Is féidir linn teagmháil a dhéanamh le do theaghlach nó le cairde leat agus cuidiú leat socruithe a dhéanamh chun dul abhaile.

An méid nach féidir linn a dhéanamh

 • Ní féidir linn comhairle dlí ná comhairle liachta a chur ort.
 • Ní féidir linn dochtúirí nó dlíodóirí a mholadh go foirmiúil ná íoc astu.
 • Ní féidir linn ateangaireacht fhoirmiúil ná aistriúcháin fhoirmiúla a chur ar fáil.
 • Ní féidir linn ticéid eitleáin a chur in áirithe ar do shon ná íoc astu.

Éigniú agus ionsaí gnéasach

Má dhéantar éigniú nó ionsaí gnéasach ort agus tú thar lear, tá Ambasáid nó Consalacht na hÉireann sa cheantar anseo chun cabhrú leat. Coinneofar faoi rún daingean rud ar bith a inseoidh tú dúinn agus ní dhéanaimid breithiúnas ar bith fútsa ná faoi do chás.

Má rinneadh ionsaí ort, molaimid duit:

 • Dul chuig an ospidéal díreach tar éis an ionsaithe.
 • An t-ionsaí a thuairisciú do na póilíní agus tuairisc oifigiúil a fháil uathu.

Ba chóir duit a bheith ar an eolas go bhféadfadh dearcadh cultúrtha agus sóisialta éagsúla a bheith i dtíortha éagsúla ina leith siúd a ndearnadh éigniú nó ionsaí gnéasach orthu. Beidh Ambasáid nó Consalacht na hÉireann sa cheantar in ann comhairle neamhchlaonta a chur ort maidir leis sin.

An méid is féidir linn a dhéanamh

 • Is féidir linn cabhrú leat déileáil leis na póilíní agus na húdaráis liachta, agus tú a chur i dteagmháil le dlíodóir áitiúil a bhfuil Béarla aige nó aici.
 • Is féidir linn dul i dteagmháil le do theaghlach agus cabhrú socruithe a dhéanamh ionas gur féidir leat filleadh ar Éirinn, más sin é sin atá uait.
 • Is féidir linn iarracht a dhéanamh tú a chur i dteagmháil le seirbhísí comhairleoireachta sa tír inar tharla an eachtra. Más rud é nach féidir é sin a dhéanamh, is féidir linn cabhrú leat teacht ar sheirbhís chomhairleoireachta Éireannach.

An méid nach féidir linn a dhéanamh

 • Ní féidir linn ticéid eitleáin a chur in áirithe ná íoc astu.
 • Ní féidir linn dlíodóirí ná comhairle dlí a mholadh go foirmiúil ná íoc astu.
 • Ní féidir linn an choir a imscrúdú.
 • Ní féidir linn ionadaíocht a dhéanamh ort sa chúirt.

Tuairisc a thabhairt ar choir

Is agat féin atá sé an cinneadh a dhéanamh cé acu an choir a thuairisciú nó gan í a thuairisciú agus cé acu cóir leighis a lorg nó gan í a lorg, ach ba cheart duit a bheith ar an eolas go bhféadfadh moill ina leith sin cur isteach ar bhailiú fianaise dlí-eolaíochta agus fianaise eile.

Ní ar an gcaoi chéanna a chaitear le héigniú agus le hionsaí gnéasach i dtíortha eile agus a gcaitear leo in Éirinn, agus d'fhéadfadh fadhbanna a bheith agat a bhaineann le dlíthe agus nósanna na háite.

Tá ár bhfoireann anseo chun eolas cabhrach a thabhairt duit faoi sin, ach molaimid go hiondúil go bhfostófá dlíodóir áitiúil chun do chuid leasanna a chosaint má tá ionchúiseamh ar intinn agat. Is féidir linn liosta a thabhairt duit de dhlíodóirí sa cheantar a labhraíonn Béarla.

Ná déan dearmad: ní thabharfaidh ár bhfoireann breith choíche fútsa ná faoi do chás, agus coinneofar rud ar bith a inseoidh tú dúinn faoi rún daingean. Tá Ambasáid nó Consalacht na hÉireann sa cheantar anseo chun cabhrú leat.

Cruachás ó thaobh airgid

Uaireanta is féidir le daoine rith amach as airgead agus iad ag taisteal. Nó d'fhéadfaidís a bheith i gcruachás airgid tar éis blianta fada a chaitheamh ag cónaí agus ag obair thar lear.

Airgead a aistriú

De ghnáth, is féidir leat socrú a dhéanamh ionas gur féidir le duine muinteartha nó cara leat airgead a aistriú chugat ó Éirinn trí ghníomhaireachtaí tráchtála aitheanta. Is féidir linn comhairle a chur ort faoi na seirbhísí atá ar fáil san áit a bhfuil tú.

Mura féidir é sin a dhéanamh, is féidir le duine dár n-oifigigh chonsalachta teagmháil a dhéanamh le do theaghlach nó le cairde leat in Éirinn agus iarraidh orthu airgead a sheoladh chugat tríd an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Gearraimid táille ar an tseirbhís sin.

An tráth a bheidh tú ag fanacht go seolfar airgead ón mbaile, ní féidir linn airgead a thabhairt ar iasacht duit ná íoc as d'óstán ná as costais eile.

Aisdúichiú

Uaireanta is é an t-aisdúichiú (duine a chur ar ais chuig a tír nó a tír bhaile) an réiteach is fearr i gcás duine atá i ngátar nó atá ag fulaingt cruatain thar lear.

Cuideoidh ár n-oifigigh chonsalachta leat sna cásanna sin trí theagmháil a dhéanamh le do theaghlach nó le cairde leat in Éirinn agus iarraidh orthu socrú a dhéanamh i dtaobh airgead a sheoladh chugat, nó trí iarraidh orthu ticéad taistil a cheannach duit ionas gur féidir leat filleadh ar Éirinn. Ní féidir linn ticéid eitleáin a chur in áirithe ar do shon ná íoc astu.