Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Treoir maidir lenár gcóras rátála slándála

Cad iad na rátálacha slándála?

Bainimid leas as rátálacha slándála mar bhealach soiléir chun a chur in iúl duit cé chomh sábháilte nó neamhshábháilte a chreidimid a bheadh sé cuairt a thabhairt ar thír éigin, agus chun cabhrú leat cinntí eolacha a dhéanamh faoi thaisteal thar lear. Chomh maith leis na rátálacha slándála, cuirimid eolas mionsonraithe ar fáil freisin faoi víosaí, sláinte, sábháilteacht, dlíthe agus nósanna áitiúla agus eolas eile a cheapaimid a chuideoidh leat.

Ach an chomhairle uainn a léamh agus a thuiscint, beidh sí ina chúnamh duit i dtaobh turas sábháilte a chaitheamh, ach molaimid duit freisin an oiread agus is féidir leat a fhoghlaim ó fhoinsí eile faoin gceann scríbe atá beartaithe agat, foinsí ar nós treoirleabhair taistil agus tionscnóirí turas. Is tusa féin atá freagrach as cinneadh ar bith a dhéanfaidh tú taisteal chuig tír, fanacht inti nó í a fhágáil.

Ní mór do shaoránaigh fadhb ar bith a bhaineann le haisíocaíochtaí nó le téarmaí agus coinníollacha eitiltí, pacáistí saoire nó polasaithe árachais a phlé lena n-aerlíne, a dtionscnóir turas nó a n-árachóir; níl aon fhreagracht ar an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ina leith siúd.

Cé as a dtagann na rátálacha slándála?

Cuirtear in iúl leis na rátálacha slándála cé chomh slán sábháilte a mheasaimid atá tír éigin ag pointe ama ar leith. Déanaimid dlúthmhonatóireacht leanúnach ar chúrsaí thar lear, trínár líonra 80 Misean ar fud an domhain den chuid is mó, agus freisin trí dhlúthchomhar lenár stáit chomhpháirtíochta san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain. 

Tá ceithre leibhéal rátála slándála i bhfeidhm againn, ar a bhfuil dathanna éagsúla: 

An bhrí atá leo:

1)    Taispeánfar Barra Glas chun “Gnáth-Réamhchúraimí” a chur in iúl

Is ionann, a bheag nó a mhór, cúrsaí slándála sa tír seo agus cúrsaí slándála na hÉireann. Tá riail an dlí i bhfeidhm agus feidhmíonn na seirbhísí poiblí mar is cuí. Ba chóir duit a bheith ar an airdeall in aghaidh na coiriúlachta, ach ní mó an baol sa tír seo ná an baol sa bhaile.

I measc na mbeart breise is féidir leat a ghlacadh:

 • Cláraigh linne: www.dfa.ie/ie/taisteal/claruchan-saoranach/  
 • Ceannaigh polasaí árachais taistil chuimsithigh a chlúdaíonn na gníomhaíochtaí go léir atá beartaithe agat. 
 • Féach ar an gcomhairle taistil uainn: www.dfa.ie/ie/taisteal/comhairle-taistil-de-reir-tire/  
 • Seiceáil na meáin áitiúla chun eolas a fháil faoi bhagairtí féideartha sábháilteachta nó slándála agus lean comhairle na n-údarás áitiúil.
 • Bí ar an eolas faoi chamscéimeanna atá dírithe ar eachtrannaigh.

2)    Taispeánfar Barra Buí chun “Bí an-chúramach” a chur in iúl 

I dtíortha sa chatagóir seo, tá baol breise i gceist amhail tromchoireanna nó sceimhlitheoireacht, díriú go sonrach ar eachtrannaigh, galair nó dálaí adhaimsire. Cinntigh go bhfuil an t-eolas ar fad agat faoin mbaol sula n-imeoidh tú, agus lean comhairle agus treoracha na n-údarás áitiúil go cúramach.  Ba chóir duit a bheith san airdeall agus cúram breise a ghlacadh agus do thuras á phleanáil agat.

Tugann a lán de mhuintir na hÉireann cuairt shábháilte gach uile bhliain ar thíortha ag a bhfuil an rátáil seo, ach eisímid rabhadh den sórt seo chun d'aird a dhíriú ar bhaol soiléir atá aitheanta againn.

Ba chóir do shaoránaigh Éireannacha atá ag taisteal na réamhchúraimí seo a ghlacadh:

 • Seachain agóidí agus léirsithe.
 • Bí ar an airdeall i gcónaí agus glac bearta breise chun do shlándáil phearsanta a chosaint.
 • Smaoinigh ar do chúrsa taistil agus do chuid pleananna taistil a fhágáil le do theaghlach nó le cairde leat ionas go mbeidh barúil acu cá bhfuil tú tráth ar bith.
 • Cláraigh linne: www.dfa.ie/ie/taisteal/claruchan-saoranach/  
 • Ceannaigh polasaí árachais taistil chuimsithigh a chlúdaíonn na gníomhaíochtaí go léir atá beartaithe agat. 
 • Féach ar an gcomhairle taistil uainn: www.dfa.ie/ie/taisteal/comhairle-taistil-de-reir-tire/  
 • Seiceáil na meáin áitiúla chun eolas a fháil faoi bhagairtí féideartha sábháilteachta nó slándála agus lean comhairle na n-údarás áitiúil.
 • Bí ar an eolas faoi chamscéimeanna atá dírithe ar eachtrannaigh.

3)    Taispeánfar Barra Oráiste chun “Seachain taisteal neamhriachtanach” a chur in iúl

Molaimid duit gan taisteal chun na tíre seo ós rud é gur dócha go mbeidh do shláinte nó do shábháilteacht i gcontúirt ar bhonn soiléir láithreach mar gheall ar bhaol mór go dtarlóidh coir, suaitheadh polaitiúil, tubaiste nádúrtha, eachtra sceimhlitheoireachta nó coinbhleacht armtha. Is é seo an dara rabhadh is láidre uainn, agus ní mórán de mhuintir na hÉireann a thabharfadh cuairt ar thír ag a bhfuil an rátáil seo. 

D'fhéadfadh sé nach stádas slándála buan atá i gceist agus ba chóir duit seiceáil le haghaidh nuashonruithe agus do chuid taistil á phleanáil agat. Ba cheart duit smaoineamh go bhféadfadh teorainn a bheith leis an gcabhair is féidir linn a thabhairt duit má bhíonn deacrachtaí agat.

Ba chóir do shaoránaigh Éireannacha atá ag taisteal na réamhchúraimí seo a ghlacadh:

 • Bí ullamh chun do chuid pleananna a athrú nó chun fágáil ar gearrfhógra.
 • Má tharlaíonn tubaiste nádúrtha nó eachtra shlándála ag do cheann scríbe, cuir in iúl do do theaghlach nó do chairde leat go bhfuil tú sábháilte a luaithe is féidir.
 • Fág do chúrsa taistil agus do chuid pleananna taistil le do theaghlach nó le cairde leat ionas go mbeidh barúil acu cá bhfuil tú tráth ar bith.
 • Seachain agóidí agus léirsithe.
 • Bí ar an airdeall i gcónaí agus glac bearta breise chun do shlándáil phearsanta a chosaint.
 • Cláraigh linne: www.dfa.ie/ie/taisteal/claruchan-saoranach/  
 • Ceannaigh polasaí árachais taistil chuimsithigh a chlúdaíonn na gníomhaíochtaí go léir atá beartaithe agat (seans nach mbeidh tú in ann é sin a dhéanamh i gcás tíortha ag a bhfuil an rátáil seo). 
 • Féach ar an gcomhairle taistil uainn: www.dfa.ie/ie/taisteal/comhairle-taistil-de-reir-tire/  
 • Seiceáil na meáin áitiúla chun eolas a fháil faoi bhagairtí féideartha sábháilteachta nó slándála agus lean comhairle na n-údarás áitiúil.
 • Bí ar an eolas faoi chamscéimeanna atá dírithe ar eachtrannaigh.

4)    Taispeánfar Barra Dearg chun “Ná taistil” a chur in iúl

Seo an leibhéal rabhaidh is airde uainn. Mar gheall ar choinbhleacht armtha, tubaiste nádúrtha, galar, corraíl shibhialta nó cúiseanna eile a d'fhágfadh beatha duine i mbaol, molaimid duit aon phleananna chun taisteal go dtí an tír seo a chur ar ceal. 

Is beag duine de mhuintir na hÉireann a thugann cuairt ar na tíortha seo, más duine ar bith, agus d'fhéadfadh deacrachtaí an-mhór a bheith acu siúd a théann chucu.  

Más rud é go bhfuil tú sa tír cheana féin, moltar duit smaoineamh ar fhágáil ar iompróir tráchtála a fhad agus is féidir é sin a dhéanamh. Má théann cúrsaí in olcas, ní féidir linn a rathú go mbeimid in ann cúnamh consalachta a thabhairt duit má bheartaíonn tú fanacht ansin.