Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Dlíthe agus gnásanna áitiúla

I do cháil mar chuairteoir chuig tír iasachta agus mar ambasadóir thar cheann na hÉireann, ní mór duit meas a léiriú i gcónaí ar dhlíthe agus gnásanna áitiúla na tíre a bhfuil tú ag tabhairt cuairte uirthi. Léigh an chomhairle uainn i gcomhair leideanna faoi conas trioblóid a sheachaint, cibé trioblóid dlí nó trioblóid de bharr muintir na háite a mhaslú.

Leideanna tapa

 • Léigh an chomhairle taistil uainn, bí ar an eolas roimh thaisteal duit agus faigh comhairle ó mhuintir na háite ar theacht duit.
 • Cuimhnigh go mbeidh feidhm ag na dlíthe áitiúla i do leith cé gur cuairteoir thú, agus go bhfuil sé d'fhreagracht ort cloí leo.
 • Glac cur chuige íogair i leith nósanna, traidisiúin agus gnásanna an cheantair, toisc go bhféadfadh sé go gceapfadh daoine go bhfuil tú d'iompar féin go míchuí, go naimhdeach nó fiú go neamhdhleathach.

Gnásanna na háite

Bíodh tuiscint agat do ghnásanna na háite agus tú thar lear. Is fearr go minic tú féin a iompar ar shlí choimeádach, ar a laghad go dtí go mbeidh fios do bhealaigh agat. Seachain nach léireofá gean os comhair an phobail agus bíodh éadaí cuibhiúla ort, go háirithe in ionaid adhartha.

An cultúr Moslamach

Tá snáitheanna coimeádacha den Ioslam agus de reiligiúin eile ar fud an domhain. Agus tú ag taisteal in áiteanna mar sin, ba chóir duit éadaí cuibhiúla a chaitheamh agus a bheith cúramach gan cultúr ná creideamh na háite a mhaslú, go háirithe i rith mhí naofa Ramadan nó féilte reiligiúnacha eile. Bíodh aird agat ar do chuid éadach agus d'iompar má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar ionaid adhartha.

Le linn Ramadan, ní cheadaítear do Mhoslamaigh a bheith ag ithe, ag ól ná ag caitheamh tobac i rith an lae. Ionas nach maslófá iad, níor cheart duitse a bheith ag ithe, ag ól ná ag caitheamh tobac go poiblí i rith an ama sin.

Bíonn eolas úsáideach i dtreoirleabhair, ag óstlannaithe áitiúla agus ag treoraithe turais faoi conas tú féin a iompar agus a ghléasadh ar shlí a léireodh meas ar mhuintir na háite.

Dlí Sharia

Corpas dlí agus cód morálta Ioslamach is ea dlí Sharia. D'fhéadfaí pionóis an-ghéar a ghearradh faoi dhlí Sharia, go háirithe i leith cionta ar nós gadaíochta agus adhaltranais. Má tá tú ag taisteal i limistéar atá faoi rialú dhlí Sharia, molaimid duit traidisiún reiligiúnach na háite a urramú agus gan aon rud a dhéanamh a d'fhéadfadh muintir na háite a mhaslú. Ba chóir do thaistealaithe éadaí coimeádacha a chaitheamh agus moltar do mhná na géaga agus an cloigeann a chlúdach.

Taistealaithe mná

D'fhéadfadh deacrachtaí ar leith a bheith le sárú ag mná atá ag taisteal, i dtaobh cúrsaí slándála agus déileáil le tuairimí reiligiúnacha agus cultúrtha na dtíortha a dtugann siad cuairt orthu (go háirithe más ina n-aonar atá siad ag taisteal). Molaimid duit roinnt taighde a dhéanamh roimh thaisteal duit, ionas go mbeidh a fhios agat cad leis a bheidh tú ag súil sa tír a mbeidh tú ag tabhairt cuairte uirthi.

Seo thíos roinnt leideanna tapa:

 • Glac réamhchúraimí sábháilteachta pearsanta bunúsacha i gcónaí, ar nós gan siúl i d'aonar san oíche ná i limistéir chiúine.
 • Ná fág do chuid bia ná do dheoch as d'amharc.
 • Ná hinis do strainséirí sonraí do chuid pleananna taistil agus na n-áiteanna ina mbeidh tú ag fanacht.
 • Caith éadaí cuibhiúla más i dtír Mhoslamach nó tír ina bhfuil sochaí choimeádach atá tú.

LGBT

Tá gníomhaíocht homaighnéasach in aghaidh an dlí in a lán tíortha. I roinnt tíortha eile, níl an ghníomhaíocht sin in aghaidh an dlí ach in ainneoin sin níl glacadh léi. Déan roinnt taighde faoin gceann scríbe atá beartaithe agat sula n-imeoidh tú. Tá roinnt eolas sonrach sa treoir taistil LGBT dár gcuid, agus d'fhéadfadh treoracha eile, ar nós na treorach ón gCumann Idirnáisiúnta Taistil do Dhaoine Aeracha agus Leispiacha a bheith úsáideach.

Dlíthe áitiúla

Agus tú thar lear, beidh tú faoi réir dhlíthe na tíre ina bhfuil tú, lena n-áirítear dlíthe a d'fhéadfadh sé nach bhfuil feidhm acu in Éirinn. Más gá duit déileáil le haon chúrsaí dlí, molaimid duit comhairle dlí ghairmiúil a fháil sa tír sin. Ní féidir linne comhairle dlí a chur ort, ná ionadaíocht a dhéanamh ort sa chúirt, ach is iondúil go mbeidh an Ambasáid nó an Chonsalacht Éireannach is gaire duit in ann liosta a thabhairt duit de dhlíodóirí a bhfuil Béarla acu sa cheantar.

Aitheantas pearsanta

In a lán tíortha bíonn ort aitheantas pearsanta a bhreith leat. Ach amháin más gá duit do phas bunaidh a bhreith leat i gcónaí faoin dlí, molaimid duit fótachóip a dhéanamh den leathanach ábhartha, agus an pas bunaidh a choinneáil in áit shábháilte. Is féidir leis an gcárta pas a bheith áisiúil lena bhreith leat in ionad do phas.

Drugaí mídhleathacha

Is iondúil go ngearrtar pionóis ghéara as ucht drugaí mídhleathacha a úsáid (is cuma cén druga), lena n-áirítear fíneálacha, téarmaí fada príosúnachta, agus, i roinnt tíortha, fiú pionós an bháis. Bí cúramach le do bhagáiste agus do chuid giuirléidí agus tú ag taisteal agus seachain nach mbeadh aon bhaint agat le drugaí toirmiscthe.

Alcól

Ná hól alcól choíche i dtíortha ina bhfuil sé sin toirmiscthe. I dtíortha eile, ól alcól go freagrach i gcónaí. Is minic a mbíonn sé in aghaidh an dlí a bheith ag ól i limistéir phoiblí agus d'fhéadfadh na húdaráis a bheith géar ar dhuine atá ar meisce in áit phoiblí.

Ná fág do chuid deochanna as d'amharc choíche agus ná glac le deochanna ó strainséirí. Ná bí ag tiomáint agus deoch ort, óir d'fhéadfaí pionós géar a ghearradh ort. Seachain nach rachfá isteach in aon fheithicil le tiománaí a cheapann tú a bhí ag ól.

Coinnigh súil ar do chairde agus tabhair aire dá chéile agus sibh amuigh ag ól.

Táirgí toirmiscthe

D'fhéadfadh toirmeasc a bheith ar tháirgí áirithe a thabhairt isteach i roinnt tíortha nó na táirgí sin a úsáid, alcól, táirgí muiceola agus ábhar pornagrafach mar shampla. Má fhaightear na rudaí sin ort, d'fhéadfaí go gcuirfí sa phríosún thú. Déan taighde ar do cheann scríbe roimh imeacht duit chun deacrachtaí a sheachaint.

Pósadh

Más mian leat pósadh nó dul i mbun páirtnéireacht shibhialta thar lear, déan cinnte go ndéanfaidh tú an taighde is gá. Tá ceanglais éagsúla i bhfeidhm i dtíortha éagsúla, mar sin téigh i dteagmháil leis an Ambasáid nó Consalacht is gaire duit de chuid na tíre ábhartha le haghaidh tuilleadh eolais.

Bí ar an eolas go bhféadfadh tionchar a bheith ag pósadh le náisiúnach eachtrach ar do chearta dlí sa tír sin, go háirithe i dtaobh páistí agus saorghluaiseachta.

Ba chóir duit cuimhneamh nach gá go ndeonófaí víosa do dhuine nach Éireannach é nó í díreach as ucht a bheith pósta le saoránach Éireannach.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi phósadh agus páirtnéireacht shibhialta thar lear ar ár suíomh gréasáin sa rannóg Taistil.

Maoin a cheannach

Má tá sé ar intinn agat maoin a cheannach thar lear, molaimid go láidir duit dul i gcomhairle le comhairleoir dlí neamhspleách ó thús an phróisis. Is minic nach ionann na nósanna imeachta maidir le ceannach maoine agus nósanna imeachta na hÉireann in aon chor agus ba chóir duit taighde críochnúil a dhéanamh ar an ábhar roimh dhul i mbun comhaontú ar bith.

Díospóidí tráchtála

I roinnt tíortha, má bhíonn díospóid tráchtála idir tú féin agus cuideachta nó duine aonair, féadfaidh na húdaráis cosc a chur ort an tír a fhágáil go dtí go réiteofar an díospóid.

Bia a thabhairt isteach sa tír

Ní cheadaíonn cuid mhór tíortha do thaistealaithe bia úr a thabhairt isteach leo. D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith ina measc siúd:

 • Uibheacha agus táirgí uibhe.
 • Táirgí déiríochta.
 • Feoil seachas feoil i stán.
 • Síolta agus cnónna.
 • Torthaí agus glasraí úra.

Más allmhaireoir tráchtála thú, is dócha go mbeidh cead de dhíth ort chun bia ar bith a allmhairiú. Seiceáil roimh ré sula bpacálfaidh tú aon bhia i do bhagáiste toisc go bhféadfaí na nithe sin a bhaint díot ar dhul isteach sa tír duit. Más gá duit a dhearbhú cé acu an bhfuil aon earraí bia i do bhagáiste nó nach bhfuil, déan cinnte go dtabharfaidh tú freagra cruinn toisc go bhféadfaí pionós a ghearradh ort.

Airgead

Uathmheaisíní Bainc

Seans go mbeidh ort a chur in iúl do do bhanc roimh imeacht duit go mbeidh tú ag taisteal go dtí tír iasachta agus go mbeidh rochtain ar do chuntas uait. Má tá saoráid Cirrus nó Maestro ar do chárta dochair agat, ba cheart go mbeifeá in ann airgead a aistarraingt ó uathmheaisíní bainc agus tú thar lear.

I roinnt tíortha is féidir leis na huathmheaisíní bainc rith amach as airgead tirim, a bheith as ord nó a bheith faoi réir teorainneacha aistarraingthe ar feadh tréimhsí fada ag am, agus dá bhrí sin seans gur gá duit airgead tirim breise a thabhairt leat.

Níl uathmheaisín bainc (UMB) ar bith i roinnt tíortha nó bíonn rochtain an-teoranta orthu, mar sin b'fhéidir gur mhaith leat an t-aimsitheoir UMB de chuid Visa agus an t-aimsitheoir UMB de chuid Mastercard a sheiceáil roimh thaisteal duit.

Bí aireach i dtaobh cúrsaí slándála i gcónaí agus uathmheaisíní bainc á n-úsáid agat. Seachain nach n-úsáidfeá iad tar éis thitim na hoíche, go háirithe más i d'aonar atá tú, agus cinntigh nach leanfaidh aon duine tú nuair a bheith an t-airgead aistarraingthe agat. Ba chóir duit na réamhchúraimí céanna a ghlacadh i gcónaí chun do UAP a chosaint is a ghlacfá sa bhaile.

Cártaí Creidmheasa

Bíonn glacadh forleathan le cártaí creidmheasa i gcuid mhór tíortha, ach ba chóir duit é sin a sheiceáil le d'institiúid airgeadais roimh imeacht duit.

Seiceanna taistil

Má tá tú ag taisteal chuig tír ina bhfuil na huathmheaisíní bainc gann agus nach bhfuil glacadh ginearálta le cártaí creidmheasa inti, d'fhéadfadh sé go n-oirfeadh seiceanna taistil duit. Is iondúil go n-athróidh bainc agus bureaux de change seiceanna taistil ar an airgeadra áitiúil, nó príomhairgeadraí ar nós euro nó dollar.

Airgeadra a thabhairt isteach sa tír nó amach aisti

Tá rialacha diana ag roinnt tíortha faoi dhul isteach sa tír nó amach aisti le hairgeadra coigríche agus/nó airgeadra na tíre féin. Iarr tuilleadh eolais ó Ambasáid nó Consalacht na tíre atá i gceist.

D'fhéadfaí iarraidh ort a dhearbhú ar theacht chun na tíre duit nó ar imeacht duit cé mhéad airgeadra atá á bhreith agat leat. Ba chóir duit na dearbhuithe sin a fhreagairt go hionraic i gcónaí óir d'fhéadfadh pionóis ghéara a bheith i bhfeidhm.