Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Pasanna agus víosaí

Tógann sé roinnt ama na doiciméid taistil a eagrú, mar sin faigh amach go díreach cad atá uait don turas agus fág do dhóthain ama agat féin chun gach rud atá uait a fháil.

Leideanna tapa

 • Seiceáil nach bhfuil do phas imithe in éag agus go mbeidh sé bailí ar feadh do thurais. Ceanglaíonn roinnt tíortha go mbeadh do phas bailí ar feadh roinnt míonna tar éis an dáta imeachta atá beartaithe agat.
 • Coinnigh cóipeanna de do phas agus de na doiciméid taistil eile, ar fhaitíos go gcaillfí iad nó go ngoidfí iad. Smaoinigh ar chóipeanna de na doiciméid is tábhachtaí a chur ar an ríomhphost chugat féin agus chuig cairde leat, ionas gur féidir iad a rochtain ó ríomhaire ar bith.
 • Bíodh cóip de do phas, nó cárta pas, agat ort, ar fhaitíos go n-iarrfaí aitheantas pearsanta ort.
 • Faigh amach an dteastóidh víosa uait i gcomhair do thurais ó Ambasáid nó Consalacht áitiúil na tíre a bhfuil sé i gceist agat cuairt a thabhairt uirthi. Tá comhairle maidir le víosaí san áireamh i bhformhór na leathanach atá againn faoi chomhairle taistil.

Pasanna

Doiciméad tábhachtach is ea do phas agus ba chóir é a choinneáil slán sábháilte i gcónaí. Ná breith leat é mura bhfuil géarghá leis sin.

 • Más gá duit aitheantas pearsanta a bhreith leat, tabhair leat fótachóip de do phas nó cárta pas.
 • Coinnigh cóipeanna leictreonacha agus cóipeanna páipéir de do phas agus de dhoiciméid thábhachtacha eile in áit shábháilte.
 • Cinntigh gur féidir le duine éigin sa bhaile iad a sheoladh chugat más gá. Smaoinigh ar chóipeanna de na doiciméid is tábhachtaí a chur ar an ríomhphost chugat féin, ionas go mbeidh rochtain agat orthu ó ríomhaire ar bith.

Beidh tuilleadh eolais faoi riachtanais ar leith ag do ghníomhaire taistil nó ag Ambasáid nó Consalacht áitiúil na tíre a bhfuil tú ag taisteal chuici. D'fhéadfadh siad seo a leanas a bheith i measc na riachtanas sin:

 • Pas a bheidh bailí ar feadh níos faide ná an tréimhse a bhfuil sé beartaithe agat fanacht sa tír.
 • Dóthain leathanach bán i do phas.
 • Pas dá chuid féin nó dá cuid féin do do leanbh.

An dteastaíonn pas nua uait?

Faigh tuilleadh eolais faoi conas iarratas a dhéanamh ar phas nua sa rannán Pasanna agus Saoránachta ar an suíomh gréasán atá againn.

Pas caillte nó goidte

Má chailleann tú do phas thar lear nó má ghoidtear thar lear é, is féidir linn cabhrú leat.

Is féidir linn an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Pas sealadach a eisiúint duit (tabhair faoi deara nach nglacfaidh roinnt tíortha leis sin chun críocha inimirce), nó;
 • Doiciméad taistil éigeandála a eisiúint duit ionas gur féidir leat teacht abhaile.

Déanfaimid ár ndícheall cabhrú leat chomh luath agus is féidir, ach d'fhéadfadh an próiseas roinnt ama a thógáil. D'fhéadfadh teorainn a bheith leis an gcúnamh is féidir linn a thabhairt duit de bharr na háite ina bhfuil tú nó na gcúinsí ina bhfuil tú.

Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Ambasáid nó leis an Consalacht Éireannach is gaire duit chun fiafraí cad is gá duit a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh ar phas. Beidh siadsan in ann na táillí a chur in iúl duit freisin.

Riachtanais iontrála

Víosaí

Ceanglaíonn a lán tíortha go mbeadh víosa iontrála nó cead taistil agat sula ligfear isteach sa tír thú. Faigh amach i gcónaí an dteastóidh víosa uait sula dtabharfaidh tú faoi do thuras. D'fhéadfá a bheith in ann ceann a fháil ag an bpointe iontrála chuig tír (aerfort, teorainn talún, port farraige), ach i bhformhór na gcásanna beidh ort iarratas a dhéanamh roimh ré chun Ambasáid nó Consalacht na tíre a bhfuil sé beartaithe agat cuairt a thabhairt uirthi.

Cinntigh i gcónaí go bhfaighidh tú an víosa cheart i gcomhair do thurais (víosa thurasóireachta, víosa oibre deonaí, víosa ghnó etc.) agus ná fan sa tír riamh tar éis don víosa dul in éag nó d'fhéadfaí pionós géar a ghearradh ort. D'fhéadfaí pionós a ghearradh ort agus d'fhéadfá tú a chur faoi choinneáil má bhíonn tú i mbun gníomhaíochtaí nach bhfuil clúdaithe faoi théarmaí do víosa (mar shampla, gníomhaíochtaí gnó ar víosa thurasóireachta).

Deimhnithe vacsaínithe

Ceanglaíonn roinnt tíortha go mbeadh fianaise agat (i bhfoirm deimhnithe) go bhfuair tú na vacsaínithe cuí sula ligfidh siad isteach thú. Seiceáil le do dhochtúir ar a laghad ocht seachtaine roimh thaisteal duit cad iad na vacsaínithe a d'fhéadfadh a bheith uait.

Riachtanais iontrála eile a d'fhéadfadh a bheith i bhfeidhm

D'fhéadfadh roinnt tíortha srianta breise ar iontráil a chur i bhfeidhm, amhail:

 • Fianaise go bhfuil fáil agat ar do dhóthain airgid chun íoc as do chuairt (má tá tú ag tabhairt cárta creidmheasa leat, molaimid duit ráiteas a iompar mar fhianaise ar theorainn an chreidmheasa).
 • Ticéad fillte nó ticéad ar aghaidh chuig ceann scríbe eile.
 • Cruthúnas go bhfuil lóistín curtha in áirithe don chéad oíche ar a laghad.

Doiciméid oifigiúla eile

Aitheantas

Ceanglaíonn roinnt tíortha go mbeadh cárta aitheantas ar iompar agat i gcónaí, agus d'fhéadfadh cruthúnas ar do stádas inimirce sa tír a bheith i gceist leis sin freisin. Féach ar ár gcuid leathanach comhairle taistil nó faigh amach faoi na riachtanais sin ó do ghníomhaire taistil nó ó Ambasáid nó Consalacht na tíre a bhfuil tú ag tabhairt cuairte uirthi.

Clárú

I roinnt tíortha, ní mór duit tú féin a chlárú leis na húdaráis ar theacht duit. Má tá tú ag fanacht in óstán, d'fhéadfadh an fhoireann é sin a dhéanamh ar do shon (gearrtar táille ar an tseirbhís sin uaireanta). Más ag fanacht le cairde nó i gcóiríocht féinfhreastail atá tú, beidh ort tú féin a chlárú. Féach ar ár gcuid leathanach comhairle taistil, iarr comhairle ar mhuintir na háite nó faigh amach céard nach mór duit a dhéanamh ó do ghníomhaire taistil nó ó Ambasáid nó Consalacht na tíre a bhfuil tú ag tabhairt cuairte uirthi.

Ceadúnas tiomána

Ag brath ar an áit a mbeidh tú ag taisteal chuici, b'fhéidir nach mbeidh uait ach láncheadúnas tiomána Éireannach chun feithicil a thiomáint nó a fháil ar cíos. I roinnt tíortha, áfach, ní mór ceadúnas tiomána idirnáisiúnta a bheith agat. Féach ar ár gcuid leathanach comhairle taistil i gcomhair tuilleadh sonraí nó déan teagmháil le hAmbasáid nó Consalacht na tíre a bhfuil tú ag tabhairt cuairte uirthi. Is féidir leat foirm iarratais ar chead tiomána idirnáisiúnta a íoslódáil ó AA Ireland.