Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Sábháilteacht agus Slándáil

Cibé cá bhfuil do thriall, ba chóir go mbeadh do shábháilteacht, do shláinte agus do shlándáil féin ina bpríomhthosaíocht agat i gcónaí. Lean na leideanna tapa seo uainn lena chinntiú go rachaidh do thuras mar atá beartaithe dó.

Leideanna tapa

 • Féach ar an gcomhairle taistil uainn i gcomhair na measúnachta is déanaí ar chúrsaí slándála i do thír cinn scríbe.
 • Faigh comhairle ó mhuintir na háite faoi ábhair chúraim i dtaobh baoil agus slándála.
 • Bíodh a fhios agat cé ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo i gcás éigeandála.
 • Seachain agóidí agus léirsithe, agus ná tóg grianghraif d'fhoirgnimh íogaire ná de phearsanra slándála.
 • Bí ar an airdeall i gcónaí agus glac bearta breise chun do shlándáil phearsanta a chosaint.
 • Fág do chúrsa taistil agus do chuid pleananna taistil le do theaghlach nó le cairde leat ionas go mbeidh a fhios acu tuairim is cá bhfuil tú tráth ar bith.

Coireanna

Cibé cá bhfuil do thriall, ba chóir duit réamhchúraimí ciallmhara a ghlacadh i gcónaí chun tú féin agus do chuid giuirléidí a chosaint. Féach ar na leathanaigh comhairle taistil uainn i gcomhair eolas sonrach ar do cheann scríbe agus lean na treoirlínte simplí seo:

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, do chuid ticéad agus d'airgead san aon áit amháin, agus fág airgead breise agus nithe luachmhara in áit shábháilte.
 • Ná breith do phas leat mura bhfuil géarghá leis agus fág cóip de do phas (agus doiciméid taistil agus doiciméid árachais) le do mhuintir nó le cairde leat sa bhaile.
 • Seachain gan suimeanna móra airgid a thaispeáint go poiblí ná seodra luachmhara a chaitheamh.
 • Ná húsáid uathmheaisín bainc san oíche, go háirithe más i d'aonar atá tú. Seiceáil nach bhfuil aon duine do do leanúint tar éis duit airgead tirim a fháil.
 • Coinnigh súil ghéar ar do chuid giuirléidí pearsanta in áiteanna poiblí ar nós caiféanna idirlín, stáisiúin traenach agus stáisiúin bus.
 • Seachain sráideanna, staighrí agus páirceanna dorcha.

Tuairisc a thabhairt ar choir

Má dhéantar coir i d'aghaidh agus tú thar lear, abair leis na póilíní áitiúla láithreach é. Chun éileamh a dhéanamh ar d'árachas taistil nó pas nua a fháil in áit pas goidte, beidh tuairisc de chuid na bpóilíní de dhíth ort. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an Ambasáid, an gConsalacht, nó an gConsal Oinigh Éireannach is gaire duit, ach ní féidir linn coir a thuairisciú ar do shon.

Coinbhleacht

Seiceáil na leathanaigh comhairle taistil dár gcuid i gcónaí i gcomhair eolais faoi chúrsaí slándála sa tír a mbeidh tú ag taisteal chuici agus cláraigh do chuid sonraí linne ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat i gcás éigeandála. Agus tú thar lear, fan ar an eolas faoi aon athrú ar chúrsaí trí fhaire ar na meáin áitiúla agus dul i gcomhairle le muintir na háite, le hóstáin nó le lucht eagraithe turas.

Seachain léirsithe agus agóidí i gcónaí toisc go bhféadfaí díriú orthu, agus go bhféadfadh achrann éirí astu.

Ba cheart duit coinneáil glan amach ó shuímh mhíleata, agus a bheith ar an eolas go bhféadfadh toirmeasc a bheith ar ghrianghraif a thógáil de shuiteálacha míleata nó slándála, agus roinnt foirgneamh poiblí, nó gar dóibh.

Mianaigh Talún

D'fhéadfadh mianaigh neamhphléasctha agus ordanás contúirteach a bheith áit a mbíodh láithreacha catha. Ná himigh ó na príomhbhealaí, go háirithe faoin tuath, agus faigh an scéala is nuaí ó mhuintir na háite nó ón tionscnóir turas.

Sceimhlitheoireacht

Tá baol in a lán tíortha go dtarlódh ionsaithe sceimhlitheoireachta neamh-idirdhealaitheacha, a d'fhéadfadh a bheith dírithe ar spriocanna sibhialta, lena n-áirítear áiteanna ar gnách le turasóirí agus easaoránaigh a bheith. Seiceáil na leathanaigh comhairle taistil dár gcuid agus cláraigh do chuid sonraí linne ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat i gcás éigeandála.

Fuadach

I roinnt tíortha, d'fhéadfadh sé go ndéanfaí náisiúnaigh choigríche a fhuadach. Féach ar na leathanaigh comhairle taistil dár gcuid chun a sheiceáil an bhfuil aon bhaol fuadaigh i do cheann scríbe féin. Más rud é go bhfuil, ba chóir duit na réamhchúraimí bunúsacha seo a ghlacadh:

 • Faigh comhairle ó do lucht aithne sa cheantar faoina bheith aireach.
 • Seachain gan taisteal san oíche, go háirithe idir bailte agus cathracha.
 • Seachain gan taisteal i d'aonar.
 • Agus tú ag tiomáint, cinntigh go bhfuil doirse an chairr faoi ghlas.
 • Úsáid bealaí éagsúla agus buail bóthar ag amanna difriúla, agus seachain patrúin a d'fhéadfaí a rianú.
 • Tabhair aird chúramach ar na meáin chumarsáide áitiúla i gcomhair tuairiscí ar fhuadach.

Tiomáint

Is féidir leis a bheith deacair a bheith ag tiomáint thar lear. Idir a bheith ag tiomáint ar an taobh eile den bhóthar, ag déileáil le dlíthe tráchta nach bhfuil tú cleachtach orthu, agus a bheith ag tiomáint feithicle nach bhfuil tú i dtaithí uirthi, is furasta a bheith faoi bhrú. I roinnt tíortha, b'fhéidir go mbeidh ort dul i ngleic le drochbhóithre, easpa soilse agus drochchaighdeán tiomána. Seiceáil na leathanaigh comhairle taistil dár gcuid i gcónaí le haghaidh sonraí faoi thiomáint i do cheann scríbe agus léigh an chomhairle ón AA faoi Thiomáint Thar Lear. Ba chóir duit cuimhneamh freisin ar na treoirlínte simplí seo:

 • Tabhair leat do láncheadúnas tiomána Éireannach agus/nó do cheadúnas tiomána idirnáisiúnta agus déan cinnte go bhfuil árachas cuí agat.
 • Ná tiomáin choíche agus tú faoi thionchar alcóil ná drugaí. Ag brath ar an áit ina bhfuil tú, d'fhéadfaí tú a chur faoi choinneáil, fíneáil a ghearradh ort nó cosc a chur ort tiomáint má bheirtear ort.
 • Bí ar an eolas faoi dhlíthe tráchta na háite, teorainneacha luais san áireamh, agus cloígh leo.
 • Ní mór don tiománaí agus do na paisinéirí criosanna sábhála a chaitheamh i gcónaí.
 • Coinnigh doirse na feithicle faoi ghlas agus do chuid mhálaí as radharc ionas nach sciobfaí do mhála agus tú stoptha ag na soilse tráchta.

Feithicil a fháil ar cíos

Má tá feithicil á fáil ar cíos agat, molaimid duit gan do phas a thabhairt ar lámh i gcáil urrúis. Má cheadaíonn tú go ndéanfaí fótachóip de do phas, ná lig amach as d'amharc é.

Seiceáil go bhfuil do dhóthain árachais agat agus léigh an cló beag sa fhruilchonradh (go háirithe aon tarscaoileadh a thiocfaidh i bhfeidhm má dhéantar damáiste don fheithicil).