DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has now moved to Ireland.ie/travel. If you are not redirected in five seconds, click here.

Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Comhairle Taistil na Roinne Gnóthaí Eachtracha ar fáil anois ag Ireland.ie/travel. Níl Comhairle Taistil ar an leathanach gréasáin seo á nuashonrú feasta. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an Chomhairle Taistil is déanaí do An Bheilg, gliogáil ar Ireland.ie le do thoil.

An Bheilg

Má tá tú ag taisteal chun na Beilge, gheobhaidh tú leideanna praiticiúla agus eolas áisiúil sa mhír comhairle taistil agus san eolas nuashonraithe.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Forbhreathnú
 • Sábháilteacht agus Slándáil
 • Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla
 • Sláinte
 • Faisnéis Bhreise
 • Embassy Contact

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Déanaimid ár ndícheall an chomhairle taistil is déanaí a thabhairt duit i nGaeilge, ach mar gheall go bhféadfadh athrú an-tapa teacht ar chúrsaí, go háirithe i gcás géarchéime, ní féidir linn a ghealladh go mbeidh an chomhairle taistil i nGaeilge go hiomlán cothrom le dáta.  Lena chinntiú go bhfaighidh tú an chomhairle is déanaí, go háirithe maidir le stádas slándála, féach an leagan Béarla chomh maith, nó déan teagmháil díreach linn.

Stádas Slándála

Bí an-Chúramach

Taisteal chun na Beilge

Níl srianta COVID-19 ar bith i bhfeidhm maidir le taisteal chun na Beilge. Níl aon riachtanas ann teastais vacsaínithe/tástála COVID-19 a thaispeáint, ná Foirm Aimsithe Paisinéirí a chomhlánú.

Bearta COVID-19 sa Bheilg

Ní gá maisc a chaitheamh ach amháin in ospidéil agus i gclinicí dochtúra fós.

Tá bearta coraintín agus leithlise fós i bhfeidhm má tá toradh deimhneach ar thástáil COVID-19 agat. Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin táb “Sláinte”.

Comhairle Taistil Ghinearálta

Tá pas nó cárta pas bailí de dhíth ar shaoránaigh Éireannacha chun teacht isteach sa Bheilg. Ní mór do chuairteoirí aitheantas fótagrafach bailí a bheith acu an t-am ar fad.

Moltar do shaoránaigh sa Bhruiséil a bheith san airdeall agus a bheith cúramach. Féach ar an táb “Sábháilteacht agus Slándáil” chun tuilleadh eolais a fháil.

Bí ar an eolas maidir leis an méid atá ag tarlú agus súil á coinneáil ar an nuacht áitiúil agus na meáin shóisialta agus lean treoracha na n-údarás áitiúil. Lean ar na meáin shóisialta muid @IrishEmbBelgium agus @DFATravelWise lena chinntiú go bhfuil teacht agat ar na nuashonruithe agus foláirimh ábhartha. I gcás géarchéime is féidir leat an t-eolas is deireanaí a fháil ach @CrisisCenterBE agus @BelPoliceEvent a leanúint.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála sa Bheilg ach scairt a chur ar 112. 

Sábháilteacht agus Slándáil

Sábháilteacht agus Slándáil

Sceimhlitheoireacht

Tá baol domhanda ann go ndéanfaí ionsaithe sceimhlitheoireachta gan idirdhealú, lena n-áirítear an Bheilg, a d’fhéadfadh a bheith i gcoinne sibhialtaigh, lena n-áirítear áiteanna a mbíonn tarraingt ag turasóirí orthu.

Tar éis ionsaithe sceimhlitheoireachta sa Bhruiséil in 2016 treisíodh bearta slándála agus tugadh comhairle don phobal chun leibhéal forairdill níos airde a chur i bhfeidhm.

I mí Eanáir 2018, laghdaigh údarás na Beilge an leibhéal bagartha ó Leibhéal 3 go Leibhéal 2. Seasann Leibhéal 2 do bhagairt “nach dócha a tharlóidh”. Tugann an titim seo le fios gur laghdaigh an leibhéal bagartha agus gur lú is dóichí go dtarlóidh ionsaí. Ní chiallaíonn Leibhéal 2 nach bhfuil bagairt ann, áfach. Tá laghdú tagtha ar líon an phearsanra armtha atá ar patról sna sráideanna chomh maith le láithreacht chosanta laghdaithe ag mórimeachtaí mar thoradh ar an ngluaiseacht.

Molaimid do shaoránaigh Éireannacha cloí le tuiscint a gcuid timpeallachta, a bheith airdeallach go fóill agus comhairle na n-údarás áitiúil a leanúint i gcás teagmhais sábhála.

Coireacht

Tá an choireacht fós sách íseal sa Bheilg ach ba cheart duit réamhchúraimí ciallmhara a dhéanamh: 

 • Ná bíodh do chárta creidmheasa, ticéid taistil agus airgead á n-iompar agat ag aon am amháin - fág airgead tirim spártha agus earraí luachmhara in áit shábháilte. 
 • Ná bíodh do phas ort ach amháin más géarghá dó agus fág cóip de do phas (agus cáipéisí taistil agus árachais) le do theaghlach nó le cairde sa bhaile.
 • Seachain suimeanna móra airgid a thaispeáint go poiblí agus ná bain úsáid as Uathmheaisíní Bainc sa dorchadas, go háirithe má bhíonn tú i d’aonar. Seiceáil nár lean aon duine thú tar éis duit do ghnó a dhéanamh
 • Coinnigh súil ghéar ar do chuid giuirléidí pearsanta agus coinnigh greim orthu in áiteanna poiblí ar nós caiféanna idirlín, stáisiúin traenach agus bus
 • Seachain sráideanna agus staighrí dorcha gan solas, socraigh go mbaileofar nó go scaoilfear amach thú chomh gar agus is féidir le príomhdhoras d’óstáin nó d’árasáin

Mionghadaíocht

Ní hannamh an rud í coireacht i gcathracha agus i mbailte na Beilge, cosúil le gach tír, coireacht ar nós mugáil, sciobadh málaí agus peasghadaíocht. Ba cheart duit a bheith airdeallach ag mórstáisiúin iarnróid, ar an meitreo, ar bhusanna agus ar thramanna.

Molaimid do shaoránaigh Éireannacha a bheith airdeallach go háirithe faoi bhur gcuid giuirléidí tar éis méadú suntasach i dtuairiscí gadaíochta i limistéir na Bruiséile seo a leanas:

 • Stáisiún Bus na Bruiséile (Gar du Midi/Zuidstation), atá ina chríochfort Eurostar agus áras cinn aistear do bhusanna ó Aerfort Charleroi
 • Ceantar Eorpach/limistéar Schuman (go háirithe i mbeáir agus i gcaiféanna gar do Thimpeallán Schuman agus Plás Jourdan)

Molaimid duit a bheith cúramach sna limistéir seo a leanas:

 • Stáisiún na Bruiséile Thuaidh (Gare du Nord/Noordstation)
 • Stáisiún na Bruiséile Láir (Gare Centrale/Centraalstation)
 • Busanna agus traenacha a fhreastalaíonn ar Aerfort Zaventem na Bruiséile
 • Limistéir le mórphobal turasóirí, ar nós Plás Mór sa Bhruiséil agus na limistéir timpeall air
 • Ceantair Phoiblí i limistéir turasóireachta a bhfuil tóir orthu, ar nós Ghent agus Brugge.

Tionóil Phoiblí

Is rudaí coitianta iad mórshiúil agus léirsithe, go háirithe sa Bhruiséil, agus bíonn achrannacha ann idir léirsitheoirí agus póilíní dá thoradh. Molaimid duit na limistéir a mbíonn léirsithe móra ag tarlú iontu a sheachaint.

Coinnigh tú féin ar an eolas maidir lena bhfuil ag tarlú timpeall ort i gcónaí trí mhonatóireacht a dhéanamh ar na meáin áitiúla agus trí theagmháil rialta a dhéanamh le d’óstán nó leis an té a d’eagraigh do thuras.

Coireanna a thuairisciú

Más íospartach coireachta thú agus tú sa Bheilg, déan é a thuairisciú do na póilíní áitiúla láithreach. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag Ambasáid na hÉireann sa Bhruiséil má bhíonn cabhair de dhíth ort.

Coisithe

Ba cheart do choisithe a bheith ar an eolas nach gciallaíonn comhartha ‘an fear glas’ go stopfaidh gluaisteáin go huathoibríoch. Chomh maith leis sin, níl córais soilsithe ag gabháil le go leor de na trasriain síogacha. Is é an nós atá ann ná gur cheart don tiománaí stop chun aon choisí a ligean an trasrian síogach a thrasnú nuair a roghnaíonn sé é sin a dhéanamh. Bí cúramach i ngach cás agus i gcónaí toisc go mbeidh tiománaithe ar leith níos airdeallaí ná mar atá tiománaithe eile.

Tiomáint

Más mian leat tiomáint sa Bheilg:

 • Beir leat do láncheadúnas tiomána Éireannach agus cinntigh go bhfuil árachas leordhóthanach agus ábhartha agat.
 • Tá tiomáint faoi thionchar alcóil nó drugaí in aghaidh an dlí agus tá an baol ann go gcoinneofar, go ngearrfar fíneáil ort nó go gcuirfear cosc ort tiomáint má ghabhfar tú.
 • Bí ar an eolas gur féidir fíneálacha láithreacha a ghearradh ort do chionta tiomána. Munar féidir leat íoc as an bhfíneáil, d’fhéadfaí go ngaibhneofar d’fheithicil.
 • Coinnigh doirse d’fheithicle faoi ghlas agus coinnigh do mhálaí as radharc chun cosc a chur ar sciobadh málaí faille má stopfar ag soilse tráchta thú.
 • Bí ar an eolas faoi chriosanna astaíochtaí ísle a chuireann cosc ar chineáil feithiclí áirithe ó limistéir uirbeacha ar leith. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin Rialacháin Rochtana Uirbeacha, áit ar féidir cuardach a dhéanamh de réir cathrach.

Tá níos mó leideanna agus comhairle tiomána don Bheilg ar fáil ó AA na hÉireann.

Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla

Dlíthe agus gnásanna áitiúla

Cuimhnigh go mbaineann na dlíthe áitiúla leat agus tú mar chuairteoir agus go bhfuil sé de dhualgas ort cloí leo. Bí tuisceanach ar ghnásanna, traidisiúin agus cleachtais áitiúla toisc go bhféadfaí a cheapadh go bhfuil d’iompar míchuí, naimhdeach nó mídhleathach fiú.

Drugaí mídhleathacha

Bíonn pionóis ghéara ag dul le húsáid drugaí mídhleathacha (is cuma cén druga atá i gceist), lena n-áirítear fíneálacha agus tréimhsí fada príosúnachta.

Aitheantas Fótagrafach

Ní mór do chuairteoirí chun na Beilge a bheith ábalta aitheantas fótagrafach a chur ar fáil i gcónaí.

Tá Cárta Pas ar fáil do shaoránaigh Éireannacha ar fad a bhfuil Pas Éireannach acu. Is féidir é a úsáid chun taisteal laistigh den AE/LEE agus an tSualainn.

Taisteal le Leanaí

Bíodh agus nach bhfuil aon dlí in aghaidh tuismitheoir nó caomhnóir amháin a bheith ag taisteal le mionaoiseach, ba cheart é a thabhairt faoi deara go dtugann údaráis rialaithe teorann aird ar leith ar mhionaoisigh a bhíonn ag taisteal faoi na coinníollacha seo. Chun deacrachtaí a sheachaint, molaimid go mbíonn cóip ag tuismitheoir an mhionaoisigh de theastas breithe an mhionaoisigh, litir cheada atá sínithe chomh maith le pas/comhartha aitheantais don tuismitheoir nach bhfuil ag taisteal leo.

Sláinte

Sláinte

Tástáil dhearfach ar COVID-19

 Ní mór do chuairteoirí chun na Beilge a mbíonn tástáil dhearfach acu ar COVID-19 ceanglais coraintín agus leithlisithe na Beilge a leanúint. Níl óstáin nó saoráid coraintín thiomnaithe ag an mBeilg dóibh siúd a bhfuil tástáil dhearfach acu, agus d’fhéadfaí gur gá duit lóistín a shocrú chun do thréimhse fanachta a shíneadh. Is ar chostas na dtaistealaithe féin atá costais a bhaineann le tréimhse fanachta a shíneadh de thoradh coraintín. Moltar go láidir do chuairteoirí a chinntiú go gcuireann a gcuid polasaithe árachais cumhdach leordhóthanach ar fáil sa chás gur gá tréimhse fanachta a shíneadh de bhrí diagnóisiú dearfach ar COVID-19.

I gcomhréir lenár gCairt Cúnaimh Consalachta, ní féidir le hAmbasáid na hÉireann maoinithe nó lóistín a chur ar fáil do shaoránaigh a mbíonn orthu a dtréimhse fanachta a shíneadh. Má fhaightear tástáil dhearfach ar COVID-19, ní mór duit cloí le riachtanais sláinte agus ba cheart duit smaoineamh go láidir má ligean do chúinsí duit an t-imeacht seo a dhéanamh sula gcinnfear ar do chuid taistil.

 Is féidir comhairle agus eolas breise a fháil maidir le COVID-19 trí na naisc seo a leanas:

 Comhairle ar Aireacht Sláinte na Beilge maidir le COVID-19 (NL | FR | EN)

 Mapa d’ionaid tástála sa Bheilg

 Ag aimsiú dochtúra sa Bheilg

Árachas Taistil

Ní féidir linn íoc as aisdúichiú leighis éigeandála, aisdúichiú coirp, nó as costais mar thoradh ar éigeandáil phearsanta agus tú thar lear. Má cheannaíonn tú polasaí árachais taistil ábhartha, cumhdófar na costais seo, ar choinníoll nach bhfuil na téarmaí agus coinníollacha briste agat.

Trí árachas taistil cuimsitheach a cheannach, is féidir go leor airgid a shábháil duit féin agus do theaghlach má théann rud éigin amú. Cinnteoidh sé freisin go bhfaighidh tú an aire leighis a theastaíonn uait, nuair a theastaíonn uait é. Is féidir le billí ospidéil a bheith ina mílte euro tar éis carntha, agus d’fhéadfadh costas na mílte euro a bheith ar aslonnú leighis ar ais go hÉirinn.

Ní hionann gach polasaí, agus d’fhéadfadh cúis a bheith ann go bhfuil an ceann is saoire ar an gceann is saoire. Cinntigh go gcumhdaíonn do pholasaí na gníomhaíochtaí ar fad atá beartaithe agat a dhéanamh ar do thuras. Molann Insurance Ireland go gceannaíonn tú polasaí a fhorálann íoschumhdach leighis de €1 mhilliún.

Costais éigeandála

Ba cheart go gcumhdódh do pholasaí:

 • Gach cúram leighis thar lear, lena n-áirítear aslonnú in aerárthach othar, nó gnáthaimh éigeandála eile, agus aon chostas eile a bhaineann le tréimhse fanachta níos faide nach raibh aon súil leis.
 • Do thuras ar fad, ó imeacht go dtí filleadh. Smaoinigh ar pholasaí ilbhliantúil turais má tá níos mó ná turas amháin á dhéanamh agat sa bhliain.   
 • Seirbhís agus cúnamh éigeandála 24-uair an chloig.
 • Cumhdach dliteanais phearsanta (i gcás go ndéanfar tú a agairt mar gheall ar ghortú nó damáiste a dhéanamh do mhaoin).
 • Sealúchais a cailleadh agus a goideadh.
 • Cealú agus ciorrú.
 • Aon ghníomhaíocht bhreise atá beartaithe agat atá eisiata ó pholasaithe caighdeánacha (m.sh. gníomhaíochtaí spóirt uisce ar nós scairdsciála nó spóirt ghuaisbheartaíochta eile).

Eisiaimh: Bíodh a fhios agat nach gcumhdóidh formhór na bpolasaithe árachais teagmhais a bhaineann le deoch nó drugaí.

An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

Mar chónaitheoir Éireannach tá tú i dteideal cúram sláinte a fháil tríd an gcóras poiblí i dtíortha an Aontais Eorpaigh (AE), an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) nó an Eilvéis má éiríonn tú tinn nó gortaithe agus tú ar fhanacht sealadach ann. Cinntigh go bhfaigheann nó go ndéanann tú athnuachan ar do CEAS (an t-ainm nua ar an E111) sula n-imíonn tú, agus cuimhnigh go bhfuil ceann de dhíth ar gach duine atá ag taisteal i do ghrúpa.

Déan iarratas ar do CEAS agus faigh tuilleadh eolais.

Ní hionann an CEAS agus árachas taistil ceart arna sholáthar ag árachóir creidiúnach. Ní chumhdaíonn sé aisdúichiú leighis, cóireáil leighis leanúnach nó cóireáil de chineál neamhphráinneach. Chomh maith leis sin, b’fhéidir nach nglacfaidh roinnt ospidéal príobháideach leis an CEAS, mar sin ba chóir duit seiceáil le riarthóir an ospidéil roimhe ré.

Faisnéis Bhreise

Eolas Breise

Iontráil agus Fágáil

Tá pas nó cárta pas de dhíth ort chun dul isteach sa Bheilg. Cé nach bhfuil aon íoscheanglas bailíochta pas ann, ní mór do do phas nó cárta pas a bheith bailí ar feadh fhad do thréimhse fanachta.

Pas a bhfuil Damáiste déanta dó

Níor cheart duit, faoi choinníollacha ar bith, taisteal chun na Beilge agus pas a bhfuil damáiste déanta dó in úsáid agat (mar shampla, clúdach nó leathanaigh víosa sractha, scoilteanna ar an leathanach aitheantais). Tá an Ambasáid ar an eolas faoi roinnt cásanna de shaoránaigh a choimeádann Údaráis Teorann de thoradh a bheith ag taisteal agus pas a bhfuil damáiste déanta dó in úsáid acu. Má tá damáiste déanta do do phas, tabhair ar ais é trí Phas ar Líne roimh thaisteal duit.

Pas Caillte / Goidte

Cuimhnigh nach féidir cáipéisí taistil éigeandála a eisiúint lasmuigh d’uaireanta oifige seachas i bhfíorchásanna éigeandála. Féadfar go mbeadh ort eitiltí agus lóistín a shocrú chun a chinntiú go mbeidh am agat cáipéis taistil a fháil ar an gcéad lá oibre eile.

Tá treoir shonrach faoi na nithe ar féidir leat a dhéanamh má chaillfear/ghoidfear do phas ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Tabhair faoi deara chomh luath agus a dhéanfar tuairisc gur cailleadh nó gur goideadh do phas ní féidir é a úsáid ar mhaithe le taisteal, fiú má aimseofar é. Féadfar go coimeádfar nó go mbainfear do phas uait má bhíonn tú ag taisteal le pas i ndiaidh tuairisc a dhéanamh gur cailleadh nó gur goideadh é.

Ag fanacht ar feadh níos mó ná trí mhí

Ní mór do shaoránaigh an Aontais (lena n-áirítear saoránaigh Éireannacha) ar mhian leo fanacht sa Bheilg ar feadh níos mó ná trí mhí clárú le húdaráis na Beilge chun cárta cónaithe a fháil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar ár leathanach Ag Cónaí sa Bheilg

 

Embassy contact

Embassy Contact

Please note that if you are an Irish citizen and require urgent assistance while the Embassy is closed, contact the main Embassy number, + 32 499 58 53 28, and leave a message on the Duty Officer voice mailbox.

This mailbox will be monitored regularly.

Embassy of Ireland to Belguim,
50 Rue Froissart/Froissartstraat,
B-1040 Brussels,
Belgium

Tel: +322 282 3400 (Monday - Friday 10.00 - 12.00 & 14.00 - 16.00)
Fax: +353 1 4705498

The Embassy in Brussels operates by appointment only.

Contact us

Honorary Consulate Contact

Mr. Yves Rombouts
Honorary Consul of Ireland
Veldkantvoetweg 82
2540 Hove
Antwerpen
Belgium

Tel: + 32 474 99 56 66

Email: Email us