Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An Fhrainc

Má tá tú ag taisteal chun na Fraince, gheobhaidh tú leideanna praiticiúla agus eolas áisiúil sa mhír comhairle taistil agus san eolas nuashonraithe. 

Faigh árachas taistil agus leighis

Sula dtaistealóidh tú, molann an Roinn go láidir go bhfaigheann tú Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC), ar féidir é a fháil má dhéantar teagmháil le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, chomh maith le hárachas cuimsitheach taistil a chlúdóidh gach costas leighis agus tú thar lear, lena n‑áirítear aisdúichiú/aslonnú leighis, aisdúichiú coirp agus costais dlí. Ba cheart duit aon eisiamh a sheiceáil, agus go gclúdaíonn do pholasaí aon ghníomhaíocht a dhéanfaidh tú, go háirithe.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Forbhreathnú
 • Sábháilteacht agus slándáil
 • Iompar
 • Dlíthe agus gnásanna áitiúla
 • Sláinte
 • Embassy Contact

Forbhreathnú

Comhairle Taistil Ghinearálta atá i bhFeidhm maidir le COVID-19

Don nuashonrú is déanaí léigh an Chomhairle Taistil Ghinearálta COVID-19>

Forbhreathnú

Stádas Slándála

Ardleibhéal Cúraim

Nuashonrú Deireanach ar an Stádas Slándála: 22 Deireadh Fómhair 2020

An Foláireamh Taistil is Déanaí

Is bagairt é Covid‑19 fós, ach leis na bearta sláinte poiblí, vacsaíniú agus tástáil, is féidir dul ag taisteal go hidirnáisiúnta. Beidh ort do chuid taistil a phleanáil go cúramach agus tá rioscaí ann.

An Taisteal go dtí an Fhrainc ó Éirinn

Beidh na coinníollacha agus na riachtanais atá ann chun dul chuig an bhFrainc ag brath ar an tír a bhfuil tú i ndiaidh é a fhágáil agus do stádas vacsaínithe. Amhail ar an 9 Meitheamh tá Éire ar liosta glas’ na Fraince. Tugtar breac‑chuntas ar an liosta iomlán tíortha anseo. Tá an Fhrainc ag glacadh le Teastas Digiteach COVID an AE ó bhí an 1 Iúil ann. Má tá tú ag taisteal ó Éirinn agus má tá Teastas Digiteach COVID an AE agat atá bunaithe ar do stádas vacsaínitheiomlán, , toradh diúltach ar thástáil antaigíní nó tástáil RT‑PCR a rinneadh níos lú ná 72 uair an chloig roimh imeacht, cruthúnas gur théarnaigh tú ó COVID‑19, tá cead agat dul chuig an bhFrainc gan aon srianta eile i bhfeidhm nó coraintín de dhíth.

Riachtanais iontrála na Fraince dóibh siúd atá ag taisteal ó Éirinn:

Ní mór do gach duine atá ag taisteal chuig an bhFrainc Ráiteas Faoi Mhionn comhlánaithe sínithe a bheith acu. Tá siad seo ar fáil i bhFraincis agus i mBéarla ar láithreán gréasáin na hAireachta Intíre.

Má bhíonn tú ag taisteal go dtí an Fhrainc ó Éirinn, beidh ort ceann de na trí dhoiciméad seo a leanas a chur ar fáil agus tú ag dul ar bord:

 • Cruthúnas ar vacsaíniú iomlán. Tugtar breac‑chuntas ar na sonraí lena dtuigtear ‘iomlán vacsaínithe’ anseo;
 • Cruthúnas ar thoradh diúltach ar thástáil RT‑PCR nó tástáil antaigíní a rinneadh níos lú ná 72 uair an chloig roimh imeacht (baineann sé seo le paisinéirí atá 12 bhliain d’aois nó níos sine) ;
 • Teastas téarnaimh ar a bhfuil an dáta níos sine ná 11 lá, agus níos lú ná 6 mhí, roimh an dáta teachta go dtí an Fhrainc. Is ionann teastas téarnaimh agus doiciméad a eisítear dóibh siúd a tholg Covid‑19 i ndiaidh dóibh toradh deimhnitheach ar thástáil RT‑PCR nó tástáil antaigíní a fháil.

Ní bhainfidh sé seo le: turais á ndéanamh acu siúd a chónaíonn i gceantair thrasteorann (teorainn atá laistigh de raon 30km ón teach, agus le haghaidh tréimhse níos lú ná 24 uair an chloig); le turais oibre, toisc go mbíonn siad práinneach nó rialta de ghnáth, rud a fhágann nach mbíonn siad oiriúnach do na tástálacha seo; nó le turais á ndéanamh ag iompróirí atá i mbun a gcuid oibre. Chun leas a bhaint as an díolúine seo, ní mór duit cruthúnas doiciméadach, a léiríonn go mbaineann an turas le ceann de na catagóirí seo, a thabhairt leat.

D’fhéadfaí nach ligfí duit bordáil mura féidir leat ceann de na doiciméid ábhartha seo agat. Más féidir leat ceann de na trí dhoiciméad seo a thaispeáint, ní bheidh aon tréimhse féinleithlisithe ag teastáil nuair a rachaidh tú isteach sa Fhrainc.

Mura bhfuil tú ach ag dul trí aerfort de chuid na Fraince agus ag fanacht ar thaobh an aeir, níl ort ach na doiciméid a theastaíonn don cheann scríbe deiridh a bheith agat. Féach láithreán gréasáin Ambasáid na Fraince i mBaile Átha Cliath agus Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Fraince, le haghaidh tuilleadh eolais i bhFraincis agus i mBéarla.

D’fhéadfadh srianta COVID‑19 a bheith éagsúil ó réigiún go réigiún agus tá eolas mionsonraithe ar láithreán gréasáin na maorachta áitiúla. Féach láithreán gréasáin Rialtas na Fraince le haghaidh eolas iomlán, atá cothrom le dáta, maidir le srianta. Níl aon srian ar an taisteal idir‑réigiúnach. Nuair a rachaidh tú chuig an bhFrainc, molann rialtas na Fraince duit aip TousAntiCovid a íoslódáil. D’fhéadfaí fíneáil €135 a ghearradh ort mura gcloífear leis na riachtanais sin. Má éilíonn an cás áitiúil eipidéimeolaíoch é, d’fhéadfadh údaráis áitiúla sa Fhrainc srianta eile a chur i bhfeidhm chun leathnú an víris a mhaolú. D’fhéadfaí go mbeadh ort pas sláinte a thaispeáint chun dul isteach i roinnt ionad tionóil sa Fhrainc.

An Taisteal chuig Críocha Thar Lear:

Tá a coinníollacha iontrála féin socraithe ag gach críoch thar lear. Moltar duit láithreán gréasáin na n‑údarás áitiúil ábhartha a sheiceáil le haghaidh eolas atá cothrom le dáta.  Tá dearbhuithe le haghaidh taisteal chuig críoch thar lear, nó taisteal uaidh, ar fáil ar láithreán na hAireachta Intíre. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar láithreán gréasáin Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Fraince.

COVID-19

Tá tuilleadh comhairle agus eolais maidir le COVID‑19 le fáil ar na naisc seo a leanas:

Eolas ó rialtas na Fraince maidir le Covid‑19(Fraincis)

Eolas ó Aireacht Sláinte na Fraince maidir le Covid‑19 (Fraincis)

Fógra Aireacht Intíre na Fraince maidir le taisteal go dtí an Fhrainc (FR/EN)

Aerfoirt Pháras

Taisteal chun na hÉireann

Is féidir eolas atá cothrom le dáta maidir le teacht go hÉirinn le linn phaindéim COVID‑19 a fháil ar gov.ie agus Re‑open EU.

Sábháilteacht agus slándáil

Sábháilteacht agus Slándáil

Sceimhlitheoireacht

Ar an 29 Deireadh Fómhair, d’ardaigh príomh‑aire na Fraince an baol sceimhlitheoireachta go ‘práinneach’ i ndiaidh na n‑ionsaithe ar Nice agus Avignon. Ba cheart do shaoránaigh Éireannacha sa Fhrainc a bheith an‑chúramach, a bheith ar an airdeall in áiteanna poiblí agus treoracha na n‑údarás áitiúil a leanúint an t-am ar fad. Féach comhairle rialtas na Fraince maidir leis an rud ar cheart é a dhéanamh má tharlaíonn ionsaí sceimhlitheoireachta.

Aitheantas Pearsanta 

Cuirtear i gcuimhne do shaoránaigh Éireannacha sa Fhrainc gur cheart go mbeadh aitheantas fótagrafach bailí, amhail pas nó cárta pas, acu an t-am ar fad.

Mionaoisigh ag Taisteal

Ní mór do gach mionaoiseach atá ag taisteal gan tuismitheoir leo doiciméid faoi leith a bheith acu. Tá eolas maidir le riachtanais taistil do mhionaoisigh, gan duine fásta in éineacht leo, atá ag taisteal ón bhFrainc, cás a bhaineann le saoránaigh Éireannacha a bhíonn ina gcónaí sa Fhrainc de ghnáth, ar fáil ag: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála sa Fhrainc ach glaoch a chur ar 112. Cuirtear i gcuimhne do shaoránaigh Éireannacha sa Fhrainc gur cheart go mbeadh aitheantas fótagrafach bailí, amhail pas nó cárta pas, acu an t-am ar fad.

Sceimhlitheoireacht

Tá riosca leanúnach ann a bhaineann le hionsaithe sceimhlitheoireachta gan idirdhealú, a d’fhéadfaí díriú ar shaoránaigh, lena n-áirítear áiteanna a dtéann turasóirí agus easaoránaigh. De bharr an bhaoil leanúnaigh a bhaineann le hionsaithe sceimhlitheoireachta gan idirdhealú, tá bearta slándála athneartaithe ag Rialtas na Fraince agus moltar don phobal a bheith níos cúramaí. Molaimid do gach saoránach a bheith feasach maidir leis an saol mórthimpeall orthu, a bheith airdeallach agus aon chomhairle slándála a eisíonn údaráis na Fraince a leanúint. Féach comhairle rialtas na Fraince maidir leis an rud ar cheart é a dhéanamhmá tharlaíonn ionsaí sceimhlitheoireachta.

Mar chuid de chlár slándála Vigipirate an Rialtais, bíonn na póilíní agus an t-arm an‑fheiceálach sna cathracha agus gar do na príomháiteanna a dtéann turasóirí. Tá cláir seiceálacha slándála ag roinnt mhaith músaem, dánlann agus áiteanna a dtéann turasóirí chucu, agus d’fhéadfaí go n‑iarrfaí ort do mhálaí a thabhairt le hiniúchadh a dhéanamh orthu sula bhfaighidh tú cead isteach.

Corraíl shóisialta

Tá cúrsaí polaitiúla sách seasmhach sa Fhrainc faoi láthair ach d’fhéadfadh corraíl shóisialta a bhriseadh amach anois is arís. Is minic a bhíonn aighneas idir léirsitheoirí agus na póilíní de bharr stailceanna, mórshiúlta, agus léirsithe. Mar sin de, molaimid duit áiteanna a sheachaint nuair atá léirsithe móra ar siúl.

Bí ar an eolas i gcónaí maidir leis an méid atá ag tarlú mórthimpeall ort agus súil á coinneáil agat ar na meáin áitiúla agus bí i dteagmháil le d’óstán nó eagraí do thurais.

Coireacht

Tá cúrsaí coireachta sách íseal sa Fhrainc ach ba cheart duit réamhchúraimí stuama a ghlacadh:

 • Ná bíodh do chárta chreidmheasa, ticéid taistil agus airgead tirim in aon áit amháin agat - fág airgead tirim breise agus rudaí luachmhara in áit shábháilte 
 • Ná bíodh do phas agat, ach amháin má bhíonn sé go hiomlán riachtanach agus fág cóip den phas (agus cáipéisí taistil agus árachais) le do theaghlach nó le do chairde sa bhaile
 • Tabhair fótachóipeanna de do phas leat agus tú ag taisteal agus fág ceann acu sa lóistín atá agat
 • Déan iarracht gan suimeanna móra airgid a nochtadh go poiblí agus ná húsáid ATM agus é dorcha, go háirithe má tá tú i d’aonar. Seiceáil nach bhfuil aon duine do do leanúint agus tú i ndiaidh do chuid gnó a chur i gcrích
 • Coinnigh súil ghéar ar do ghiuirléidí agus bíodh greim agat orthu in áiteanna poiblí amhail caiféanna idirlín, agus stáisiúin bus agus traenach
 • Seachain sráideanna agus staighrí dorcha gan soilse, agus déan socrú go mbaileofar agus go bhfágfar thú chomh gar agus is féidir do bhealach isteach d’óstáin nó d’árasáin

Féach an chomhairle agus an t‑eolas is déanaí i mBéarla ó phóilíneacht na Fraince maidir le Staying Safe In Paris.

Coir a thuairisciú

Más íospartach coireachta thú agus tú sa Fhrainc, tuairiscigh don stáisiún póilíní áitiúil, ‘commissariat’ nó gendarmerie, é láithreach. Faigh tuilleadh eolais maidir leis an rud ba cheart duit a dhéanamh má théann do phas amú nó má ghoidtear é.  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag Ambasáid na hÉireann i bPáras má theastaíonn cabhair uait.

Tá rialacháin nua maidir le riachtanais taistil do mhionaoisigh, gan duine fásta in éineacht leo, atá ag taisteal ón bhFrainc, cás a bhaineann le saoránaigh a bhíonn ina gcónaí sa Fhrainc de ghnáth, curtha i bhfeidhm ag údaráis na Fraince.

Féach na sonraí ar https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11090

Iompar

Iompar

Bíonn stailceanna tréimhsiúla maidir leis an gcóras iompair agus lucht rialaithe aerthráchta ag cur isteach ar thaisteal iarnróid/tacsaithe/Uber agus aeir ar fud na Fraince, chomh maith le seirbhísí bus agus meitreo Pháras. Seiceáil le do sholáthraí taistil nó aerlíne chun na nuashonruithe is déanaí a fháil. Is féidir leat eolas fíor-ama maidir le trácht iarnróid a fháil ar láithreán gréasáin SNCF agus ar chórais mheitreo agus bhus Pháras ar láithreán gréasáin RATP.

Tiomáint

Má bhíonn sé i gceist agat a bheith ag tiomáint sa Fhrainc, ná déan dearmad go mbíonn an trácht ar thaobh na láimhe deise. Mura bhfuil tú cleachta leis an tiomáint ar an taobh deas, bí fíorchúramach, go háirithe ag acomhail, nuair a bhíonn cead bealaigh ag an trácht a thagann ón taobh deas.

Más mian leat tiomáint:

• Tabhair leat do cheadúnas tiomána idirnáisiúnta agus déan cinnte go bhfuil an t‑árachas ceart cuí agat. Ní mór duit a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad le tiomáint sa Fhrainc agus níl ceadúnais foghlaimeora bailí.

• Tá sé in aghaidh an dlí a bheith ag tiomáint faoi thionchar alcóil nó drugaí agus d’fhéadfaí thú a choimeád, a fhíneáil nó cosc tiomána a chur ort má ghabhtar thú.

• Bí eolach maidir le dlíthe tráchta na Fraince, amhail teorainneacha luais. Tá ceamaraí luais coitianta agus tá póilíní na Fraince airdeallach.

• Bíodh doirse d’fheithicle faoi ghlas agat agus do mhálaí as radharc chun sciobadh málaí gan choinne a chosc agus tú stoptha ag soilse tráchta.

Deimhniú do Chaighdeán an Aeir

Tá córas nua Deimhnithe do Chaighdeán an Aeir fógartha ag údaráis na Fraince chun feithiclí a rangú maidir le leibhéil astaíochta truailleáin aeir agus tá sé éigeantach do gach feithicil i bPáras, Grenoble agus Lyon. Éilíonn an córas nua ar gach feithicil mótair greamán Crit’Air a thaispeáint - lena n-áirítear feithiclí ar a bhfuil cláruimhreacha eachtrannacha. www.certificat-air.gouv.fr

Tugadh an córas greamán isteach chun an t-aschur astaíochtaí sna cathracha móra a laghdú, ionas gur féidir cead isteach a dhiúltú d’fheithiclí, a thruaillíonn go mór, bunaithe ar an ngreamán Crit’Air atá ar taispeáint acu ar an ngaothscáth ar laethanta a bhfuil cathracha áirithe i mbaol an teorainn astaíochtaí Eorpach a bhaint amach.

Má tá sé beartaithe agat a bheith ag tiomáint sa Fhrainc, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne chun an greamán a theastaíonn a fháil, ar chostas €4.80 d’fheithiclí ar a bhfuil cláruimhreacha eachtrannacha. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne agus seolfar an greamán sa phost. Tá na rangúcháin bunaithe ar aois d’fheithicle agus baineann an córas le gach feithicil, carr, gluaisrothar agus trucail. Tá sé ráite ag údaráis na Fraince go bhféadfaí fíneáil ar an láthair idir €68 agus €135 a ghearradh ar thiománaithe nach bhfuil deimhniú Crit’Air acu.

Pionóis tiomána

Lean na dlíthe tráchta go cúramach mar go bhfuil pionóis dhiana ann má sháraítear an dlí. I measc na bpionós seo tá fíneáil ar an láthair, coigistiú do cheadúnais tiomána agus príosúnacht (i gcomhair cionta tromchúiseacha amhail a bheith ag tiomáint faoi thionchar an alcóil nó drugaí nó tiomáint fhaillitheach.

Má choigistítear do cheadúnas, ní bheidh cead agat leanúint ort ag tiomáint agus gaibhneofar d’fheithicil mura bhfuil tiománaí eile, ag a bhfuil ceadúnas iomlán, le hé a thiomáint.

Gadaíocht ó fheithiclí

Tá sé seo sách coitianta, go háirithe i ndeisceart na Fraince. Mar sin de, choinnigh do dhoirse faoi ghlas, cuir na fuinneoga suas agus coinnigh nithe luachmhara as radharc agus tú ag tiomáint. I roinnt ceantar turasóireachta ar an gcósta ó dheas, is minic go mbaintear an tseilf chúil ionas gur féidir le gadaithe ionchasacha a fheiceáil nach bhfuil aon rud, ar fiú é a ghoid, sa bhúit.

Tá gadaithe i ndiaidh díriú ar thithe soghluaiste agus veaineanna campála chomh maith. Mar sin de, bí cinnte go nglacann tú na réamhchúraimí cuí amhail aláram nó taisceadán chun do ghiuirléidí a chosaint.

Anáileadáin

Ó bhí 2012 ann, tá ceangal dlí ort anáileadán aonúsáide a bheith agat i d’fheithicil (gluaisrothair san áireamh). Ceannaigh trealamh a chomhlíonann rialacháin na Fraince agus ar a bhfuil lipéad ‘NF’. Molaimid duit ar a laghad dhá anáileadán a bheith agat i gcónaí.

Trealamh sábháilteachta

Ní mór duit triantán rabhaidh dearg frithchaiteach agus veist shofheicthe bheith agat i d’fheithicil i gcónaí. Bíonn seicphointí ag na póilíní ag bealaí amach na gcalafort mór báid go minic, le seiceáil má bhíonn an trealamh riachtanach sábháilteachta ag tiománaithe. Mar sin de, bí cinnte go bhfuil sé i do charr sula dtéann tú go dtí an Fhrainc. Mura féidir leat an trealamh sábháilteachta seo a thaispeáint ag láthair timpiste nó loicthe nó le linn iniúchadh na bpóilíní, d’fhéadfaí fíneáil a ghearradh ort.

Ní mór duit an triantán rabhaidh a chur ar taispeáint 30 méadar ó d’fheithicil má loiceann an fheithicil nó má bhíonn timpiste ann (ach amháin má tharlaíonn loiceadh ar an mótarbhealach toisc nach bhfuil sé sábháilte siúl siar 30 méadar – sa chás seo, cuir an triantán achar réasúnta ó d’fheithicil, ag smaoineamh faoi choinníollacha sábháilteachta).

Ní mór duit an veist shofheicthe a bheith agat i gcorp na feithicle (seachas sa bhúit). Ní mór duit an veist a chaitheamh i gcás loicthe aon uair agus ní mór é a chur ort sula bhfágfaidh tú an fheithicil.

Séasúr ardtráchta

Bíonn trácht an-trom ann le linn ghnáth-thréimhsí saoire samhraidh na Fraince, go háirithe deirí seachtaine an 7 Iúil, 14 Iúil, 4 Lúnasa, 11 Lúnasa agus 18 Lúnasa. Cuir breis ama ar leataobh agus glac sosanna rialta le linn do thurais ar na deirí seachtaine seo, ar na bealaí a nascann Páras leis an deisceart, go háirithe.

D’fhéadfadh tranglam tráchta dona a bheith ar na mótarbhealaí. Mar sin de, bí cinnte go bhfuil go leor breosla agat, agus athbhreoslaigh go rialta, toisc go bhféadfadh sé níos mó ama a thógáil ná a mbeadh súil agat leis dul chuig an gcéad ionad seirbhísí eile.

Tá léarscáileanna agus grafaicí dathchódaithe ar na láithreáin gréasáin Fhrancacha seo, a d’fhéadfadh daoine gan Fraincis a thuiscint, ionas go bhféadfadh sé cabhrú leat do thuras a phleanáil:

Cúnamh teagmhais

Is coir é sa Fhrainc mura stopann tú chun cabhrú le duine eile i gcruachás má fheiceann tú teagmhas (ar an mbóthar nó áit éigin eile). Má bhíonn ort stopadh ar thaobh an bhóthair chun cabhrú le duine, ní mór duit do veist shofheicthe a chur ort sula bhfágfaidh tú d’fheithicil.

Tacsaithe

Níor cheart duit ach tacsaithe marcáilte, ag a bhfuil an ceadúnú cuí, a úsáid. Fainic daoine a deir gur tiománaithe tacsaí iad agus a bhíonn ag mangaireacht ag an teacht isteach ag aerfoirt, stáisiúin traenach nó ag mórstáisiúin bus – níl cead ag tiománaithe cláraithe tacsaí gnó a dhéanamh ar an mbealach seo.

Ní chloífidh tiománaithe tacsaithe neamhcheadúnaithe leis na rialacha maidir le táillí, agus níos tábhachtaí fós, ní bheidh aon seiceálacha slándála nó póilíneachta déanta orthu, rud atá éigeantach do thiománaithe cláraithe tacsaí. Tharla roinnt cásanna le déanaí ina ndearna tiománaithe tacsaithe neamhcheadúnaithe ionsaithe ar thurasóirí eachtrannacha. Mar sin de, má bhíonn amhras ort, ná húsáid an tseirbhís.

Bíonn comhartha bán ar dhíon tacsaithe ceadúnaithe agus taispeántar cárta aitheantais gairmiúil an tiománaí ar an ngaothscáth, ar an taobh clé. Beidh méadar le feiceáil i lár na deaise agus beidh greamán ar an bhfuinneog chúil ar chlé a leagann amach na príomhrialacha atá i bhfeidhm maidir le tacsaithe agus táillí.

Tiománaithe trucailí

Más tiománaí trucaile thú, bí cinnte go bhfuil rialacháin tráchta na Fraince ar eolas agat, go háirithe na sonraí a bhaineann leis an am ar féidir leat na mótarbhealaí a úsáid, agus cathain nach féidir iad a úsáid.

Rothaithe

Tá scéimeanna poiblí um rothair a fháil ar cíos i bPáras agus go leor cathracha eile anois. Mar rothaí, níl cead agat a bheith ag rothaíocht ar chosáin, ach amháin má tá lána rothaíochta marcáilte mar chuid den chosán. Cloígh le gach riail tráchta ábhartha agus glac na réamhchúraimí slándála cuí, go háirithe mura bhfuil cur amach agat ar an rothaíocht ar thaobh na láimhe deise. Seachain a bheith ag rothaíocht má bhíonn tú faoi thionchar an alcóil.

Ní mór do gach rothaí veist shofheicthe a chaitheamh agus iad ag rothaíocht lasmuigh de cheantair uirbeacha istoíche.

Feithiclí ar cíos

Má bhíonn feithicil á fáil ar cíos agat, molaimid duit gan do phas a thabhairt mar ní slándála. Má bhíonn tú ag ceadú do phas a fhótachóipeáil, coinnigh i do radharc é an t-am ar fad.

Seiceáil go bhfuil árachas leordhóthanach agat agus léigh an cló beag ar chonradh na feithicle ar cíos (go háirithe aon tarscaoileadh a thiocfaidh i bhfeidhm má dhéantar damáiste don fheithicil).

Comhroinnt carranna

Tuigimid go bhfuil roinnt láithreán gréasáin ann a chuireann deiseanna comhroinnte carranna ar fáil ach ní féidir linn bailíocht na gcuideachtaí seo a dhearbhú. Má bheartaítear na seirbhísí seo a úsáid, déantar amhlaidh ar do phriacal féin.

Traein

Má bhíonn tú ag taisteal ar an traein, bí cinnte go bhfuil d’ainm le feiceáil go soiléir ar do mhálaí agus ná fág gan aon duine ina mbun. Dúnadh go leor oifigí bagáiste i stáisiúin traenach de bharr cúinsí slándála. Mar sin de, déan iarracht a dheimhniú go bhfuil siad ann sula rachaidh tú nó bíodh socrú eile agat.

Tá gadaithe i ndiaidh díriú ar roinnt traenacha idirchathracha thar oíche. Agus tú ar an meitreo nó ar thraenacha, tabhair aire do do ghiuirléidí agus na doirse á ndúnadh, toisc go bhfuil roinnt gadaithe, a thapaíonn a ndeis, i ndiaidh málaí na bpaisinéirí a sciobadh agus na doirse ar tí dúnadh.

Téann an Eurostar ó Pháras, Lille, Calais agus ón mBruiséil go Stáisiún St Pancras i Londain. Déantar áirithintí le www.eurostar.com nó 0892-353539 (laistigh den Fhrainc – ardrátaí i bhfeidhm).

Is féidir traenacha laistigh den Fhrainc a chur in áirithe le www.voyages-sncf.com

Dlíthe agus gnásanna áitiúla

Dlíthe agus gnásanna áitiúla

Ná déan dearmad go mbeidh feidhm leis na dlíthe áitiúla, duitse mar chuairteoir, agus is fútsa a bheidh sé cloí leis na dlíthe sin. Bíodh aird agat ar nósanna, traidisiúin agus ar chleachtais áitiúla, toisc go bhféadfaí breathnú ar d’iompar mar iompar míchuí, gránna nó fiú neamhdhleathach.

Drugaí mídhleathacha

Baineann pionóis dhiana le húsáid drugaí mídhleathacha (is cuma cén druga). Má aimsítear go bhfuil drugaí mídhleathacha nó earraí smuigleáilte agat, is féidir tú a choinneáil roimh an triail ar feadh thréimhse an imscrúdaithe (rud a d’fhéadfadh roinnt míonna, nó blianta fiú, a thógáil). Má bhí drugaí mídhleathacha nó earraí smuigleáilte i d’fheithicil, is féidir le Custaim na Fraince é a ghaibhniú ar feadh thréimhse an imscrúdaithe.

Réadmhaoin a cheannach sa Fhrainc

Má tá sé ar intinn agat réadmhaoin a cheannach sa Fhrainc, molaimid go láidir duit dul i gcomhairle le comhairleoir neamhspleách dlíthiúil ó thús an phróisis. Bí feasach go bhféadfaí go mbeadh ort cánacha bliantúla a íoc ar luach na réadmhaoine más úinéir réadmhaoine thú.

Ní féidir leis an Ambasáid comhairle a chur ort maidir le réadmhaoin a cheannach ná ní féidir leis eadráin a dhéanamh in aighneas maidir le réadmhaoin.

Sláinte

Sláinte

Árachas Taistil

Ní féidir linn íoc as aisdúichiú éigeandála leighis, aisdúichiú coirp nó costais a bhaineann le héigeandáil phearsanta agus tú thar lear. Má cheannaíonn tú polasaí cuí árachais taistil, clúdófar na costais seo, ar an gcoinníoll nach bhfuil aon téarmaí nó coinníollacha sáraithe agat.

Is féidir leat agus le do theaghlach go leor airgid a shábháil má théann cúrsaí in aimhréidh nuair a cheannaítear árachas taistil cuimsitheach. Cinnteoidh sé freisin go bhfaighidh tú an chóir leighis a theastaíonn uait, nuair a theastaíonn sé uait. Is féidir billí ospidéil méadú go dtí na mílte euro go han‑ghasta, agus d’fhéadfadh costas na mílte euro a bheith ag baint le haslonnú leighis go hÉirinn.

Ní hionann na polasaithe ar fad, agus d’fhéadfadh an ceann is saoire a bheith saor ar chúis faoi leith. Déan cinnte go gclúdaíonn do pholasaí na gníomhaíochtaí ar fad a bhfuil sé ar intinn agat iad a dhéanamh ar do thuras. Molann Insurance Ireland go gceannaíonn tú an polasaí a chuireann an clúdach íosta leighis de €1 milliún ar fáil.

Costais éigeandála

Ba cheart go gclúdódh do pholasaí na nithe seo a leanas:

 • Gach cúram leighis thar lear, lena n‑áirítear aslonnú le haerárthach othar, nó nósanna imeachta éigeandála eile, agus aon chostas a bhaineann le fanacht níos faide gan choinne.
 • Do thuras iomlán, ó thús go deireadh. Cuimhnigh ar pholasaí bliantúil ilturas má dhéanann tú níos mó ná turas amháin in aghaidh na bliana.   
 • Seirbhís agus cúnamh éigeandála 24 uair an chloig.
 • Clúdach dliteanais phearsanta (ar eagla go dtabharfar cás i d’éadan as gortú nó damáiste a dhéanamh do réadmhaoin).
 • Giuirléidí caillte nó goidte.
 • Cealú agus giorrú.
 • Aon ghníomhaíochtaí breise a bhfuil sé ar intinn agat iad a dhéanamh agus nach gcuirtear san áireamh sna polasaithe caighdeánacha (m.sh. gníomhaíochtaí spóirt uisce amhail scairdsciáil nó spóirt ghuaisbheartaíochta eile).

Eisiamh: Ba cheart duit a thuiscint nach gclúdóidh formhór na bpolasaithe árachais teagmhais a bhaineann le halcól nó le drugaí.

Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

Agus tú i do chónaitheoir Éireannach, tá tú i dteideal cúram sláinte a fháil trí na córais phoiblí i dtíortha an Aontais Eorpaigh (AE), anLimistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) nó an Eilvéis má bhíonn tú tinn nó má ghortaítear thú agus tú ag fanacht go sealadach ann. Déan cinnte go bhfaigheann tú CEÁS (an t‑ainm nua ar an E111), nó go ndéanann tú athnuachan air, agus ná déan dearmad go dteastaíonn ceann do gach duine atá ag taisteal i do ghrúpa.

Déan iarratas ar CEÁS agus faigh tuilleadh eolais.

Ní hionann CEÁS agus árachas taistil ceart a chuireann árachóir creidiúnach ar fáil. Ní chlúdaíonn sé aisdúichiú leighis, cóir leanúnach leighis nó cóir leighis nach bhfuil práinn léi. Chomh maith leis sin, tá seans ann nach nglacfaidh roinnt ospidéal le CEÁS. Mar sin de, ba cheart duit é sin a sheiceáil le riarthóir an ospidéil roimh ré.

Aedes Albopictus (Muiscít Thíograch)

Tá an Aedes albopictus, ar a dtugtar muiscít thíograch de ghnáth, le fáil i gceantair in iardheisceart agus oirdheisceart na Fraince, chomh maith le Alsace, Vendée agus cathair Pháras. Meastar gur féidir le aedes albopictus galair amhail fiabhras deinge, Zika, chikunguya agus víreas na Níle Thiar a iompar. I bhformhór na gcásanna ina mbraitear na galair seo sa Fhrainc, áfach, tolgadh na galair lasmuigh den tír, agus níor braitheadh ag líon an-bheag de chásanna inar scaipeadh fiabhras deinge, chikunguya agus víreas na Níle Thiar go háitiúil i ndeisceart na Fraince. Moltar do thaistealaithe réamhchúraimí stuama a ghlacadh amhail éarthach feithidí a úsáid nuair a d’fhéadfadh muiscítí a bheith thart.

Embassy contact

Embassy Contact

Please note that if you require urgent assistance while the Embassy is closed, contact the main Embassy number, 0033(0) 1 44 17 67 00, and leave a message on the Duty Officer voice mailbox.

This mailbox will be monitored regularly.

Embassy of Ireland
12 ave Foch
75116 Paris
(entrance 4 rue Rude)
France

Tel: +331 44176700
Fax: +331 4417 6750

Monday to Friday 09:30am - 12:00pm

Contact us

Honorary Consulate Contact

Mr. Pierre Joannon
Honorary Consulate General of Ireland
St. Michel
69, avenue du Roi Albert
La Californie
06400 Cannes
France

Tel: + 33 6 77 69 14 36

Contact us

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Ole Gregre Bockmann
Honorary Consul of Ireland
Gare Maritime Sud
50100 Cherbourg
France

Tel: + 33 2 33 44 11 11
Fax: + 33 2 33 23 44 40

Contact us

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr Bruno Boccard
Honorary Consul of Ireland
158 Avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne
Lyon
France

Tel: + 33 6 70 40 14 01
Fax: + 33 4 78 89 64 20

Contact us

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Kevin McGreevy
Honorary Consul of Ireland
8, rue des Trente-Six Ponts
31400 Toulouse
FranceTel: +33 6 49 73 82 68

Contact us

Email: Email us