Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An Spáinn

Má tá tú le taisteal chun na Spáinne, tugtar leideanna praiticiúla agus eolas úsáideach duit lenár gcomhairle agus nuashonruithe taistil.

Stádas Slándála

 • Gnáth-réamhchúraimí
 • Bí an-chúramach
 • Seachain taisteal neamhriachtanach
 • Ná taistil
 • Forléargas
 • Iompar
 • Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla
 • Sláinte
 • Faisnéis Bhreise
 • Embassy Contact

Forléargas

Comhairle Taistil Ghinearálta atá i bhFeidhm maidir le COVID-19

Chun an nuashonrú is déanaí a fháil léigh an Chomhairle Taistil Ghinearálta maidir le COVID-19 >

Forbhreathnú

Stádas Slándála

Bí an-chúramach

Foláireamh Taistil is Déanaí

Ba cheart do shaoránaigh a bheith cúramach agus iad i mbun cinnteoireachta maidir le taisteal idirnáisiúnta, ag tabhairt a sláinte iomlán, a stádas vacsaíne, agus an riosca a bhaineann le tástáil dheimhneach COVID-19 thar lear san áireamh. Ba cheart d’aon duine atá ag smaoineamh ar thaisteal thar lear a bheith ar an eolas go n-athraíonn na srianta ar gearrfhógra agus go bhféadfadh tír do chinn scríbe srianta eile a chur i bhfeidhm, fiú agus tú i mbun do chuairte ar an tír sin.

Taisteal chun na Spáinne

Ag dul isteach chun Spáinne ón AE nó ó Limistéar Schengen:

Ní gá do phaisinéirí atá ag dul isteach chun na Spáinne ó thíortha eile san AE nó ó Limistéar Schengen deimhniú COVID ná foirm Shláinte Thaisteal na Spáinne a thaispeáint.

Níl srianta COVID-19 ar bith i bhfeidhm maidir le taisteal chun na Spáinne ó Éirinn. Níl aon riachtanas ann teastais vacsaínithe/tástála COVID-19 a thaispeáint.

Ag dul isteach sa Spáinn ón taobh amuigh den AE nó de Limistéar Schengen:

Chun dul isteach sa Spáinn, caithfidh paisinéirí atá ag taisteal taobh amuigh den AE nó de Limistéar Schengen, iad siúd ón mBreatain Mhór agus ó Thuaisceart Éireann san áireamh, na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 • Teastas Digiteach COVID an AE bailí a thaispeáint, nó cáipéis choibhéiseach; nó
 • Foirm Rialaithe Sláinte de Spain Travel Health (SpTH) a chomhlánú, a bhfuil sonraí maidir le do vacsaín, do théarnamh nó do theastas tástála diagnóisí ann.

Baineann na bearta rialaithe sláinte thuas le paisinéirí bunaithe ar an tír imeachta.

Is gá do phaisinéirí a théann isteach ón taobh amuigh den AE nó de limistéar Schengen agus nach bhfuil Teastas Digiteach COVID an AE nó cáipéis choibhéiseach acu Foirm Rialaithe Sláinte de Spain Travel Health (SpTH) a chomhlánú sula dtaistealaíonn siad chun na Spáinne. Is féidir an fhoirm a chomhlánú ar shuíomh gréasáin SpTH nó trí aip SpTH, atá ar fáil do ghléasanna Apple iOS agus do ghléasanna Google/Android.  

Ba cheart go n-athbhreithneodh paisinéirí a thaistealaíonn ón taobh amuigh den AE nó den Limistéar Schengen chun na Spáinne ar an eolas mionsonraithe faoi na teastais a nglactar leo i gcomhair taistil agus ar an bhfoirm rialaithe sláinte, atá ar fáil ar shuíomh gréasáin Aireacht Sláinte na Spáinne. Is í freagracht an phaisinéara aonair a chinntiú go gcomhlíonann a chuid doiciméadaí na riachtanais mar a leagtar amach iad.

D’fhéadfaí go mbeadh tuilleadh rialaithe sláinte ag paisinéirí ar theacht isteach, lena n-áirítear measúnú agus/nó tástáil dhiagnóiseach.

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo:
Tairseach Sláinte Thaisteal na Spáinne
Aireacht Sláinte na Spáinne
Suíomh Gréasáin oifigiúil na Turasóireachta – Spain.info 
Heileo, na hOileáin Chanáracha

Riachtanais Sláinte Phoiblí atá i bhfeidhm ar theacht isteach chun na Spáinne

Athraíonn srianta sa Spáinn ag brath ar an réigiún. Is gá masc a chaitheamh ar fud na Spáinne san iompar poiblí, agus i siopaí poitigéara agus i dtimpeallachtaí cúraim sláinte chomh maith. Is féidir go mbeadh ort masc a chaitheamh i dtacsaithe agus i seirbhísí iompair príobháideacha/carr-roinnte atá cosúil leo.

Is féidir eolas breise a fháil i mBéarla faoi na srianta atá i bhfeidhm i ngach réigiún ar shuíomh gréasáin oifigiúil turasóireachta na Spáinne.

Tá eolas ar fáil i mBéarla faoi céard a dhéanamh sa chás go bhfuil siomptóim COVID-19 ort nó go raibh tú i ndlúth-theagmháil le duine eile a fuair toradh deimhneach ar a thástáil le haghaidh COVID-19, ar shuíomh gréasáin Aireacht Sláinte na Spáinne.

Má fhaigheann tú toradh deimhneach ar do thástáil le haghaidh COVID-19 agus tú ar saoire sa Spáinn, is féidir go mbeadh ort féinleithlisiú a dhéanamh de réir na riachtanas sláinte áitiúil. Tabhair faoi deara nach bhfuil brúnna nó áiseanna coraintín tiomnaithe i ngach réigiún dóibh siúd a fhaigheann toradh deimhneach ar a dtástáil le haghaidh COVID-19, agus d’fhéadfadh go mbeadh ort teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí lóistín chun socrú a dhéanamh cur le do chuairt. Tá costais a bhaineann le síneadh ama a chur le do chuairt sa Spáinn ar chostas an taistealaí féin. Mar sin, moltar go láidir duit a bheith cinnte go gclúdódh do pholasaí árachais go sásúil thú sa chás go dteastódh uait síneadh ama a chur le do chuairt sa Spáinn mar gheall ar thástáil dheimhneach COVID-19.

Má dlúth-theagmhálaí thú do dhuine a fhaigheann toradh deimhneach ar a thástáil le haghaidh COVID-19, caithfidh tú treoirlínte na n-údarás sláinte áitiúil a leanúint.

De réir ár gCairte um Chabhair Chonsalachta, ní féidir le hAmbasáid na hÉireann maoiniú ná lóistín a sholáthar do shaoránaigh ar gá dóibh síneadh ama a chur ar a gcuairt. Dá bhfaighfeá toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19, b’éigean duit cloí leis na riachtanais sláinte áitiúla agus ba cheart é seo a chur san áireamh sula dtaistealóidh tú le cinntiú go mbeadh a leithéid indéanta.

 

Iompar

Iompar

Tiomáint

Tiomáintear ar an taobh deas sa Spáinn. Is ionann rialacha an bhóthair sa Spáinn agus in Éirinn, a bheag nó a mhór. Is bóithre nua‑aimseartha le dea‑bhail orthu iad bóithre na Spáinne. Bíonn an trácht níos gasta ann ná mar a bhíonn in Éirinn agus tá na nósanna tiomána difriúil. Ba cheart bheith an‑chúramach agus tú ag tiomáint istoíche. Más mian leat tiomáint:

 • Tabhair leat do cheadúnas iomlán tiomána Éireannach agus déan cinnte go bhfuil an t‑árachas ceart cuí agat
 • Tá sé in aghaidh an dlí bheith ag tiomáint faoi thionchar alcóil nó drugaí agus d’fhéadfaí thú a choimeád, a fhíneáil nó cosc a chur ort bheith ag tiomáint má ghabhtar thú
 • Bí eolach maidir le dlíthe tráchta na Spáinne, amhail teorainneacha luais
 • Úsáid do chrios sábhála i gcónaí, sna suíocháin tosaigh agus sna suíocháin chúil
 • Bíodh doirse d’fheithicle faoi ghlas agat agus do mhálaí as radharc chun sciobadh málaí gan choinne a chosc agus tú stoptha ag soilse tráchta
 • D’fhéadfaí fíneálacha a ghearradh ort nó d’fhéadfaí cosc a chur ort bheith ag tiomáint sa Spáinn má úsáidtear fón móibíleach gan gléas lámhshaor
 • Ní mór veist fhrithchaiteach a chaitheamh agus comharthaí rabhaidh triantáin frithchaiteacha a úsáid má bhíonn ort stopadh ar thaobh an bhóthair

Má bhítear ag taisteal idir Giobráltar agus an Spáinn

D’fhéadfaí go mbeadh moill shuntasach ann d’fheithiclí (idir chairr agus ghluaisrothair) agus iad ag dul isteach chun na Spáinne ó Ghiobráltar agus a mhalairt uaireanta.  Tabhair leat uisce agus bia breise le linn míonna teo an tsamhraidh agus caith éadaí teo le linn an gheimhridh.  Is féidir cairr a pháirceáil in La Línea sa Spáinn agus siúl thar an teorainn, agus d’fhéadfadh sé seo cabhrú chun na scuainí is measa a sheachaint. Baineann costais leis an bpáirceáil díreach in aice leis an teorainn in La Línea. Seiceáil le haghaidh páirceáil saor in aisce ar fud an bhaile agus in aice leis an staid (tá ciliméadar eile siúil ag baint leis seo). Tá buntáiste ag baint leis seo toisc gur féidir córas aontreo casta Ghiobráltar, na sráideanna cúnga agus páirceáil theoranta a sheachaint.

Chun an t‑eolas is déanaí a fháil maidir leis an am feithimh don scuaine chun Giobráltar a fhágáil, is féidir leat glaoch a chur ar +350 200 42777. 

Coireacht bhóthair

Bí aireach i gcónaí nuair a thagann duine i do threo ag rá gur póilín é nó í, agus an duine sin ag caitheamh gnáthéadaí nó ag taisteal i bhfeithiclí gan mharcáil.

Beidh póilíní ag caitheamh éide agus iad ag plé le cúrsaí tráchta. Beidh comhartha leictreonach splanctha ar an bhfuinneog chúil i bhfeithiclí gan mharcáil a deir ‘Policía’ nó ‘Guarda Civil’, agus dé ghnáth bíonn soilse gorma splanctha mar chuid de na ceannsoilse.

D’fhéadfaí go mbeadh póilíní ag caitheamh gnáthéadaí agus iad ag plé le cúrsaí nach mbaineann leis an trácht. Mar sin féin, tá an ceart agat iarraidh ar phóilín aitheantas a thaispeáint. Chomh maith leis sin, ní iarrfaidh póilín barántúil ort do mhála nó do sparán a thabhairt. Má iarrtar ort aitheantas a thaispeáint, taispeáin ID fótagrafach amhail do phas nó do cheadúnas tiomána. Má bhíonn aon amhras ort, ba cheart duit labhairt leo trí fhuinneog an chairr agus teagmháil a dhéanamh leis an Guarda Civil ar 062 nó Póilíneacht Náisiúnta na Spáinne ar 112 agus iarr orthu a dhearbhú go dtagann cláruimhir na feithicle le feithicil oifigiúil phóilín.

Coireacht feithiclí

Tá gadaíocht ó fheithiclí coitianta sa Spáinn. Ná déan dearmad do dhoirse a chur faoi ghlas, na fuinneoga a chur suas agus nithe luachmhara a choinneáil as radharc agus tú ag tiomáint.

Bí feasach ar ‘phíoráidí mórbhealaigh’ a dhíríonn ar chairr a bhfuil cláruimhreacha eachtrannacha acu agus cairr atá ar cíos. Tá eolas againn maidir le gníomhaíocht mar seo gar d’aerfoirt, go háirithe. Déanfaidh roinnt de na daoine seo iarracht a dhéanamh tú a stopadh, agus iad ag rá go bhfuil rud éigin mícheart le do charr nó go ndearna tú damáiste dá charr. I roinnt cásanna, eagróidh siad tuairt d’aon ghnó ionas go stopfaidh tú agus go dtiocfaidh tú amach as do charr, agus ansin goidfidh siad do ghiuirléidí.

Má chinneann tú stopadh chun bail d’fheithicil/an fheithicil eile a sheiceáil, déan iarracht stopadh in áit a bhfuil go leor soilse agus daoine, amhail stáisiún peitril, agus bí airdeallach i dtaobh aon duine a thairgeann cabhair a thabhairt.

Feithicil a fháil ar cíos

Má bhíonn feithicil á fáil ar cíos agat, molaimid duit gan do phas a thabhairt mar ní slándála. Má thugann tú cead do phas a fhótachóipeáil, coinnigh i do radharc é an t‑am ar fad.

Seiceáil go bhfuil árachas leordhóthanach agat agus léigh an cló beag ar chonradh na feithicle ar cíos (go háirithe aon tarscaoileadh a thiocfaidh i bhfeidhm má dhéantar damáiste don fheithicil).

HGV a thiomáint

Ba cheart do thiománaithe leoraithe a bheith ar an eolas go bhforfheidhmíonn póilíneacht na Spáinne fíneálacha a bhaineann le tacaiméadar agus neamhrialtachtaí eile go dian. Bíonn na fíneálacha seo an‑dian agus ní mór iad a íoc ar an bpointe nó le haistriú bainc. Is féidir an t‑aistriú bainc a dhéanamh go díreach nó is féidir le gníomhaireacht Spáinneach na cuideachta tarlaithe é a dhéanamh. Nuair a bheidh an íocaíocht déanta, beidh an fheithicil in ann leanúint leis an turas. Tugtar foirm achomhairc leis an admháil.

Dlíthe agus Gnásanna Áitiúla

Dlíthe agus nósanna áitiúla

Ná déan dearmad go mbaineann na dlíthe áitiúla leat mar chuairteoir, agus is fútsa a bheidh sé cloí leis na dlíthe sin. Bíodh aird agat ar nósanna, traidisiúin agus ar chleachtais áitiúla, toisc go bhféadfaí breathnú ar d’iompar mar iompar míchuí, gránna nó fiú neamhdhleathach.

Alcól

Is gnách go ndíoltar biotáille alcólach i dtomhais i bhfad níos mó i mbeáir agus i mbialanna sa Spáinn ná mar a dhíoltar in Éirinn. Níl cead alcól a ól in áiteanna poiblí, seachas beáir agus bialanna ceadúnaithe, i Maidrid, sna hOileáin Bhailéaracha agus sna hOileáin Chanáracha. D’fhéadfaí fíneáil a ghearradh ort mura gcloífear leis na dlíthe sin.

Drugaí mídhleathacha

Maraíodh roinnt saoránach Éireannach a ghlac drugaí mídhleathacha sa Spáinn. Bíonn údaráis na Spáinne an‑dian maidir le drugaí mídhleathacha i seilbh duine, is cuma cé mhéad, agus d’fhéadfadh príosúnacht a bheith mar thoradh ar ghníomhaíocht mar seo. Bíonn na húdaráis in Mallorca agus Ibiza an‑ghníomhach maidir le forfheidhmiú an dlí frithdhrugaí, agus is mó seans go gcúiseofaí duine i gcásanna ina n‑úsáidtear drugaí nó ina bhfuil drugaí ina seilbh.

Airgead

Ní mór do gach duine sa Spáinn, is cuma a náisiúntacht, ID a thaispeáint agus iad ag úsáid cártaí creidmheasa agus dochair. Seans go mbeifeá in ann ceadúnas tiomána nó cóip de do phas a úsáid, ach d’fhéadfaí go n‑iarrfaí ort do phas bunaidh a thaispeáint.

Ag pósadh sa Spáinn

De réir Lároifig na Clárlainne Sibhialta i Maidrid, ní mór go mbeadh duine de bheirt saoránach Éireannach, atá ag iarraidh pósadh sa Spáinn, bheith ina c(h)ónaitheoir dlíthiúil sa Spáinn le thart ar dhá bhliain roimhe sin. Dar ndóigh, ní hionann an cás seo agus saoránach Éireannach ag pósadh saoránach Spáinneach. 

Is gnách go mbíonn go leor maorlathais ag baint le hiarratas ar phósadh sa Spáinn agus d’fhéadfadh sé go leor ama a thógáil. Mar sin de, ba cheart duit go leor ama a ghlacadh roimh dháta beartaithe an phósta leis an bpáipéarachas a chur i gcrích.

Ar dtús, ní mór duit a dheimhniú go gcloíonn tú leis na riachtanais dhlíthiúla, ag baint úsáid as comhad a phróiseáiltear i gcomhréir le reachtaíocht na Clárlainne Sibhialta. D’fhéadfadh an fhoirmiúlacht bheith éagsúil i gclárlanna difriúla. Mar sin de, déan teagmháil le hOifig na Clárlainne Sibhialta sa cheantar ina bhfuil tú ag iarraidh pósadh chun a sheiceáil cad iad na cáipéisí a bheidh uait. Is féidir liosta d’Oifigí na gClárlann Sibhialta de réir réigiúin a fháil ar shuíomh gréasáin Aireacht Dlí agus Cirt na Spáinne.

Bíodh sé ar eolas agat chomh maith go bhféadfadh na riachtanais a bhaineann le pósadh reiligiúnach a bheith éagsúil, ag brath ar an gcreideamh agus ar an gceantar ina gcónaíonn an t‑iarratasóir agus ba cheart duit na riachtanais a sheiceáil leis an údarás ábhartha i bhfad roimh ré.

Réadmhaoin a cheannach sa Spáinn

Má tá sé ar intinn agat réadmhaoin a cheannach sa Spáinn, molaimid go láidir duit dul i gcomhairle le comhairleoir neamhspleách dlíthiúil ag a bhfuil saineolas ar dhlí réadmhaoine ó thús an phróisis.

Bíodh sé ar eolas agat go bhfuil dlíthe i bhfeidhm i gcodanna den Spáinn, València go háirithe, a fhágann go mbíonn údaráis áitiúla i dteideal seilbh a ghlacadh ar réadmhaoin chuí tuaithe chun críocha forbraíochta agus cuid den chostas a ghearradh ar úinéirí réadmhaoine as an bhforbraíocht sin.

Ba cheart d’úinéirí féideartha agus daoine ar úinéirí iad cheana féin cinnte a dhéanamh de go bhfuil a dteideal dlíthiúil ar an réadmhaoin go hiomlán in ord toisc go mbíonn a gcearta a bhaineann, mar shampla le fógra ar phleananna forbartha, ag brath ar an réadmhaoin a bheith go hiomlán cláraithe. Níor cheart do cheannaitheoirí réadmhaoine, ag aon tráth le linn an idirbhirt, suimeanna móra airgead tirim a iompar thart.

Sláinte

Sláinte

Cógais

Moltar do shaoránaigh bileog eolais an phacáiste, a thagann leis an gcógas, a léamh i gcónaí agus aon imní a fhéadfadh a bheith acu i dtaobh na gcógas a oideasaítear dóibh nó a n-úsáideann siad iad a phlé le gairmí cúraim sláinte (m.sh. dochtúir, cógaiseoir nó altra).

Agus iad ag taisteal thar lear, ba cheart go ndéanfaidh saoránaigh cinnte de go bhfuil na sonraí ar fad a bhaineann lena gcógais rialta acu, chomh maith lena stair leighis, ailléirgí agus mothálachtaí drugaí, ionas gur féidir leo iad a phlé le gairmí cúraim sláinte, má theastaíonn cóir leighis.

Tá sonraí maidir leis na cógais a bhfuil údaraithe lena n‑úsáid in Éirinn ar fáil ar shuíomh gréasáin ÚRTS agus tá roinnt bileog treorach eisithe ag ÚRTS d’othair agus don phobal chun tacú le húsáid shábháilte chuí, atá ar fáil ar an suíomh gréasáin freisin.

Árachas Taistil

Ní féidir linn íoc as aisdúichiú éigeandála leighis, aisdúichiú coirp nó costais a bhaineann le héigeandáil phearsanta agus tú thar lear. Má cheannaíonn tú polasaí cuí árachais taistil, clúdófar na costais seo, ar an gcoinníoll nach bhfuil aon téarmaí nó coinníollacha sáraithe agat.

Is féidir leat agus le do theaghlach go leor airgid a shábháil má théann cúrsaí in aimhréidh nuair a cheannaítear árachas taistil cuimsitheach. Cinnteoidh sé freisin go bhfaighidh tú an chóir leighis a theastaíonn uait, nuair a theastaíonn sé uait. Is féidir billí ospidéil a mhéadú go dtí na mílte euro go han‑ghasta, agus d’fhéadfadh costas na mílte euro a bheith ag baint le haslonnú leighis go hÉirinn.

Ní hionann na polasaithe ar fad, agus d’fhéadfadh an ceann is saoire a bheith saor ar chúis faoi leith. Déan cinnte go gclúdaíonn do pholasaí na gníomhaíochtaí ar fad a bhfuil sé ar intinn agat iad a dhéanamh ar do thuras. Molann Insurance Ireland go gceannaíonn tú an polasaí a chuireann an clúdach íosta leighis de €1 milliún ar fáil.

Costais éigeandála

Ba cheart go gclúdódh do pholasaí na nithe seo a leanas:

 • Gach cúram leighis thar lear, lena n‑áirítear aslonnú le haerárthach othar, nó nósanna imeachta éigeandála eile, agus aon chostas a bhaineann le fanacht níos faide gan choinne.
 • Do thuras iomlán, ó thús go deireadh. Cuimhnigh ar pholasaí bliantúil ilturas má dhéanann tú níos mó ná turas amháin in aghaidh na bliana.   
 • Seirbhís agus cúnamh éigeandála 24 uair an chloig.
 • Clúdach dliteanais phearsanta (ar eagla go dtabharfar cás i d’éadan as gortú nó damáiste a dhéanamh do réadmhaoin).
 • Giuirléidí caillte nó goidte.
 • Cealú agus giorrú.
 • Aon ghníomhaíochtaí breise a bhfuil sé ar intinn agat iad a dhéanamh agus nach gcuirtear san áireamh sna polasaithe caighdeánacha (m.sh. gníomhaíochtaí spóirt uisce amhail scairdsciáil nó spóirt ghuaisbheartaíochta eile).

Eisiamh: Ba cheart duit a thuiscint nach gclúdóidh formhór na bpolasaithe árachais teagmhais a bhaineann le halcól nó le drugaí.

Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

Agus tú i do chónaitheoir Éireannach, tá tú i dteideal cúram sláinte a fháil trí na córais phoiblí i dtíortha an Aontais Eorpaigh (AE), anLimistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) nó an Eilvéis má bhíonn tú tinn nó má ghortaítear thú agus tú ag fanacht go sealadach ann. Déan cinnte go bhfaigheann tú CEÁS (an t‑ainm nua ar an E111), nó go ndéanann tú athnuachan air, agus ná déan dearmad, teastaíonn ceann do gach duine atá ag taisteal i do ghrúpa.

Déan iarratas ar CEÁS agus faigh tuilleadh eolais

Ní hionann CEÁS agus árachas taistil ceart a chuireann árachóir creidiúnach ar fáil. Ní chlúdaíonn sé aisdúichiú leighis, cóir leanúnach leighis nó cóir leighis nach bhfuil práinn léi. Chomh maith leis sin, tá seans ann nach nglacfaidh roinnt ospidéal le CEÁS. Mar sin de, ba cheart duit é sin a sheiceáil le riarthóir an ospidéil roimh ré.

Faisnéis Bhreise

Eolas Breise

Sábháilteacht agus Slándáil

Tá bagairt ghinearálta sceimhlitheoireachta san Eoraip agus meastar go bhfuil bagairt ard sa Spáinn.

Léirsithe

D’fhéadfaí go dtarlódh cruinnithe poiblí agus léirsithe gan mórán fógartha. 

Molaimid go bhfanann tú amach ó léirsithe agus go leanann tú comhairle na n‑údarás áitiúil.

D’fhéadfadh agóidí cur isteach ar an gcóras iompair agus ar sheirbhísí eile. Bí réidh le do phleananna taistil a athrú ar gearrfhógra más gá, agus tabhair níos mó ama duit don turas. Ba cheart duit seiceáil a dhéanamh le haghaidh nuashonruithe taistil nó moill iompair roimh do thuras chuig an Spáinn agus lena linn. 

Sceimhlitheoireacht

Tá bagairt ghinearálta sceimhlitheoireachta san Eoraip agus meastar go bhfuil bagairt ard sa Spáinn. Ó bhí 2015 ann, tá leibhéal rabhaidh náisiúnta frithsceimhlitheoireachta Rialtas na Spáinne ag leibhéal a ceathair (ard) ar scála 1 go 5.

Os rud é gurbh fhéidir le sceimlitheoirí iarracht a dhéanamh ionsaithe eile a dhéanamh, agus d’fhéadfadh na hionsaithe seo díriú ar áiteanna a dtugann eachtrannaigh cuairt orthu, moltar do shaoránaigh Éireannacha a bhfeasacht slándála a mhéadú agus a bheith níos cúramaí. I gcás ina mbeadh teagmhas slándála, ba cheart duit treoracha na bpóilíní áitiúla agus d’oibritheora turais a leanúint.

Ar an 17 agus an 18 Lúnasa 2017 tharla dhá ionsaí sceimhlitheoireachta, a raibh baint acu lena chéile, i gceantar Las Ramblas in Barcelona agus in Cambrils, thart ar 100km ó Barcelona. Cailleadh 16 duine sna teagmhais seo, inar dhírigh feithiclí ar choisithe d’aon ghnó, agus gortaíodh breis agus 100 duine, saoránaigh Éireannacha ina measc. Ba thurasóirí eachtrannacha iad cuid mhaith de na daoine a cailleadh.

I mí an Mhárta 2004, phléasc buamaí ar thraenacha comaitéirí i Maidrid agus maraíodh 192 duine. Leagadh an t‑ionsaí seo ar líonra sceimhlitheoireachta Al Qaeda.

I mí Bealtaine 2018, d’fhógair an eagraíocht sceimhlitheoireachta Bhascach, ETA, go raibh siad ag díscaoileadh. Ní dhearna siad aon ionsaí le blianta beaga anuas.

Corraíl shóisialta

D’fhéadfaí go dtarlódh cruinnithe poiblí agus léirsithe gan mórán fógartha. Molaimid duit fanacht amach ó léirsithe toisc gurbh fhéidir le cruinnithe, atá beartaithe le bheith síochánta, éirí achrannach. Ba cheart duit comhairle na n‑údarás áitiúil a leanúint. D’fhéadfadh agóidí cur isteach ar an iompar áitiúil agus ar sheirbhísí eile chomh maith.  Bí réidh le do phleananna taistil a athrú ar gearrfhógra, más gá.  Ba cheart duit seiceáil a dhéanamh le haghaidh nuashonruithe taistil nó moill iompair roimh do thuras chuig an Spáinn agus lena linn.

Sábháilteacht ar bhalcóiní

Tharla roinnt timpistí tromchúiseacha a bhain le titim ó bhalcóiní le blianta beaga anuas.  Cailleadh agus gortaíodh saoránaigh Éireannacha i roinnt de na teagmhais seo.  Tá sé tábhachtach a bheith cúramach agus balcóiní óstán nó árasán á n‑úsáid, go háirithe má bhí alcól ólta nó drugaí glactha agat, agus ba cheart rioscaí gan ghá a sheachaint.  Má thiteann tú ó bhalcóin agus tú faoi thionchar alcóil nó drugaí, tá seans ann go ndiúltódh do chuideachta árachais na costais a bhaineann leis a chlúdach. Ba cheart duit a thuiscint go bhféadfadh údaráis na Spáinne fíneálacha a ghearradh orthu siúd i mbun mí‑iompair ar bhalcóiní, lena n‑áirítear a bheith ag dreapadh orthu nó ag léim uathu.

Coireacht

Tá ráta measartha coireachta i bhformhór na Spáinne. Mar sin féin, toisc an líon ard daoine ar saoire sa Spáinn, rolltar bearta slándála breise amach in áiteanna poiblí ag buaicthréimhsí, amhail an samhradh agus an Nollaig. Ba cheart duit a thuiscint go mbíonn riosca i bhfad níos airde de pheasghadaíocht agus mugáil in áiteanna amhail aerfoirt, stáisiúin bus, stáisiúin traenach, ceantair thurasóireachta agus mórchathracha amhail Maidrid agus Barcelona. Molaimid duit réamhchúraim bhunúsacha a ghlacadh:

• Ná bíodh do chárta chreidmheasa, ticéid taistil agus airgead tirim in aon áit amháin agat - fág airgead tirim breise agus rudaí luachmhara in áit shábháilte 

• Ná bíodh do phas agat, ach amháin má bhíonn sé go hiomlán riachtanach agus fág cóip den phas (agus cáipéisí taistil agus árachais) le do theaghlach nó do chairde sa bhaile

• Déan iarracht gan suimeanna móra airgid a nochtadh go poiblí agus ná húsáid ATM agus é dorcha, go háirithe má tá tú i d’aonar. Seiceáil nach bhfuil éinne do do leanúint agus tú i ndiaidh do chuid gnó a chur i gcrích.

• Coinnigh súil ghéar ar do ghiuirléidí agus bíodh greim agat orthu in áiteanna poiblí amhail caiféanna idirlín, agus stáisiúin bus agus traenach.

• Seachain sráideanna agus staighrí dorcha gan soilse, agus déan socrú go mbaileofar agus go bhfágfar thú chomh gar agus is féidir do bhealach isteach d’óstáin nó d’árasáin.

Mionchoireacht

Bí ar an airdeall maidir le mionchoireacht: baineann roinnt mhaith de na cásanna, a bpléimid leo, le pasanna agus cártaí creidmheasa a goideadh.

Agus tú i stáisiúin mheitreo, déan iarracht gan dul ar an traein in aice leis an mbealach isteach/amach chuig an ardán, toisc gurb é seo an áit ina mbíonn peasghadaithe de ghnáth. D’fhéadfadh gadaithe oibriú le chéile agus seans go ndéanfadh duine iarracht cur isteach ort ionas gurbh fhéidir leis an gcomhchoirí tú a robáil níos éasca.

Drugaí éignithe coinne

Tá rabhadh tugtha ag údaráis na Spáinne maidir le drugaí éignithe coinne, lena n‑áirítear GBH agus eacstais leachtach. Ná laghdaigh d’airdeall ar na rioscaí seo toisc go bhfuil tú ar saoire.

Camscéimeanna crannchuir

Tá roinnt camscéimeanna crannchuir á reáchtáil sa Spáinn. Molaimid duit a bheith cúramach má dhéanann eagraíocht, a deir go mbaineann siad le crannchur na Spáinne, teagmháil leat. Ná tabhair sonraí pearsanta agus ná híoc aon airgead, a bhféadfaí cur síos a dhéanamh air mar ‘réamhtháille’, ‘cáin’, nó ‘árachas’. Is dócha gur camscéim é má chuireann tú isteach ar chrannchur agus má iarrtar ort airgead a íoc roimh ré, nó más uimhir mhóibíleach é an uimhir fóin.

De réir Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Spáinne, bíonn duaiseanna Chrannchur na Spáinne saor ó chánacha i gcónaí agus tá póilíní na Spáinne i ndiaidh roinnt ball de na grúpaí a bhí ag obair sa Spáinn a ghabháil agus cásanna dlí a thionscnamh ina n‑aghaidh.

Mar sin de, nuair a thairgtear ‘duaiseanna’ a bhfuil an chuma orthu go mbaineann siad le Crannchur na Spáinne, ná híoc aon rud. Chomh maith leis sin, seol cóip den bhréagcháipéisíocht chuig an seoladh seo a leanas:

Loterías y Apuestas del Estado - Legal Advice Service

c/ Guzmán el Bueno nº137

28003 Madrid, España

Nó chuig an uimhir facs 34 91 533 51 36

Póilíní

Tá dhá phríomhfhórsa póilíneachta sa Spáinn:

• Is ionann Policía Nacional (Póilíní Náisiúnta) agus gníomhaireacht phóilíneacht uirbeach náisiúnta na Spáinne. Pléann sé le cúrsaí coireachta, breithiúnacha, sceimhlitheoireachta agus inimirce. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ach glaoch ar 091.

• Bíonn Guardia Civil (na Gardaí Sibhialta) ag feidhmiú i gceantair thuaithe den chuid is mó. Tá feidhmeanna míleata agus sibhialtacha ag baint leis. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ach glaoch ar 062.

Chomh maith leis sin, i bhformhór na gceantar uirbeach tá an Policia Local (glaoigh ar 092), atá freagrach as an trácht laistigh de na cathracha, chomh maith le mionchoireacht.

Coir a thuairisciú

Más íospartach coireachta thú agus tú sa Spáinn, tuairiscigh do na póilíní áitiúla é láithreach, trí ghlaoch a chur ar na seirbhísí éigeandála ar 112 - tá Béarla ag na hoibritheoirí freagartha ar fad.

Déan cinnte go bhfaigheann tú cóip den ‘denuncia’ (tuairisc na bpóilíní) nuair a thuairiscíonn tú an choir. Má ghoidtear giuirléidí de do chuid, mar shampla, beidh tuairisc na bpóilíní ag teastáil uait chun críocha árachais. Má ghoidtear nó má chailltear do phas, coinnigh tuairisc na bpóilíní do d’éileamh árachais, chun iarratas a dhéanamh ar theastas taistil éigeandála agus chun iarratas a dhéanamh ar phas ionaid nuair a thiocfaidh tú ar ais go hÉirinn.

Déan cinnte gur ‘una denuncia’ atá ann, ní dearbhú faoi mhionn (‘una declaraciónjudicial’). Tá seans ann nach nglacfaí leis an gceann deiridh sin mar fhianaise ar an gcoir chun críocha árachais, nó nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar phas nua. 

Tuairisc póilíní á déanamh

Is féidir tuairisc póilíní a dhéanamh ar thrí bhealach:

1. Dul chuig stáisiún: Féach an liosta seo de stáisiúin póilíní i réigiúin éagsúla na Spáinnechun an ceann is cóngaraí duit a aimsiú. Ní bhíonn ateangairí Béarla ar fáil i gcónaí ar gearrfhógra. Mar sin de, ba cheart duit cuimhneamh ar dhaoine, ag a bhfuil Spáinnis, a thabhairt leat.

2. Ar an bhfón: Is féidir tuairisc póilíní a dhéanamh trí Bhéarla ar an bhfón ach glaoch a chur ar 901 102 112: Bíonn an tseirbhís Bhéarla ar fáil idir 9am agus 9pm, seacht lá na seachtaine. Nuair a bheidh do thuairisc déanta agat, déarfar leat cóip shínithe den tuairisc a bhailiú ón stáisiún póilíní is cóngaraí duit. Ní féidir roinnt coireanna a thuairisciú, cinn thromchúiseacha nó cinn a mbaineann foréigean leo, ach amháin ag stáisiún póilíní.

3. Ar líne: Is féidir tuairisc póilíní a dhéanamh ar líne freisin, ach i Spáinnis amháin. Ní mór coireanna áirithe, go háirithe coireanna tromchúiseacha a mbaineann foréigean fisiciúil leo, a thuairisciú ag stáisiún póilíní.

Léigh tuilleadh comhairle sábháilteachta ó phóilíneacht na Spáinne.  

Gabháil agus coinneáil

Má ghabhann póilíneacht na Spáinne thú aon am, déan cinnte go réitítear na cúrsaí dlí ar fad atá i do choinne sula bhfágfaidh tú an Spáinn agus go bhfuil aon fhíneálacha íoctha agat. Murach sin, d’fhéadfaí tú a choinneáil nuair a théann tú ar ais chuig an Spáinn agus seans go dtabhóidh tú tuilleadh fíneálacha, nó tréimhse phríosúnachta fiú. Is féidir eolas maidir le cúnamh consalachta, má ghabhtar thú, a fháil ar shuíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann.

Aitheantas

De réir dhlí na Spáinne, ní mór duit ID grianghraif, eisithe ag an stát, a bheith agat i gcónaí. Baineann an dlí seo le cónaitheoirí agus neamhchónaitheoirí araon. Mura dtabharfaí aitheantas sásúil nuair a iarrann fórsaí póilíneachta na Spáinne (Gardaí Sibhialta, Póilíní Náisiúnta/ Réigiúnacha/ Áitiúla) é, d’fhéadfaí tú a choinneáil ag stáisiún póilíní go dtí go ndeimhneofar d’aitheantas. D’fhéadfaí a mheas gur ‘easumhlaíocht’, ar cion coiriúil í, atá ann má thugtar neamhaird ar iarratais nó má cheistítear póilín.

Do shaoránaigh Éireannacha, i measc na gcineálacha inghlactha de ID grianghraif, eisithe ag an stát, tá pas nó Cárta Pas. Chun míchaoithiúlacht leabhar pas na hÉireann a sheachaint agus tú ag dul thart, molaimid dár saoránaigh Cárta Pas a fháil, ar féidir é a choinneáil go héasca i do sparán. Faigh tuilleadh eolais maidir le conas iarratas a chur isteach ar Chárta Pas ar shuíomh gréasáin Oifig na bPasanna.

Leideanna dár gcuid maidir le Taisteal Sábháilte:

 • Ceannaigh árachas taistil cuimsitheach lena gcumhdaítear na gníomhaíochtaí uile atá beartaithe agat.
 • Faigh Cárta Eorpach um Árachas Sláinte
 • Cláraigh do chuid sonraí linne ionas go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh leat má tharlaíonn géarchéim nach bhfuil coinne léi, amhail tubaiste nádúrtha nó éigeandáil teaghlaigh.
 • Lean muid ar Twitter @dfatravelwise chun na nuashonruithe taistil is déanaí a fháil.
 • Léigh ár dtreoir ‘Eolas Roimh Thaisteal.

Cabhair chonsalachta

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag Ambasáid na hÉireann nó ag ceann de na Consalachtaí Oinigh má theastaíonn cabhair uait.

Pasanna

Teastaíonn pas chun dul isteach sa Spáinn. Cé nach bhfuil aon bhunriachtanas bailíochta do phasanna, ní mór go mbeadh do phas bailí do thréimhse bheartaithe d’fhanachta.

Má tá do pháiste ar do phas faoi láthair, molaimid duit iarratas a dhéanamh ar phas ar leith don pháiste.

Ardfhaisnéis paisinéirí

Ó bhí 2007 ann, ceanglaítear ar iompróirí (aerlínte, báid farantóireachta, srl.) sonraí na bpaisinéirí atá ag dul isteach sa Spáinn a thabhairt. Ciallaíonn sé sin gur cheart d’iompróirí ag tabhairt paisinéirí ó Éirinn go dtí an Spáinn na sonraí seo a leanas a thabhairt i leith gach paisinéir:

 • Ainm
 • Dáta breithe
 • Náisiúntacht
 • Uimhir agus cineál an doiciméid taistil (pas nó Cárta Náisiúnta Aitheantais)

Glacann an t‑iompróir na sonraí seo go huathoibríoch de ghnáth tráth na háirithinte nó ag an tseiceáil isteach.

Fanacht níos faide ná trí mhí

Ní mór do gach saoránach AE ar mian leo fanacht sa Spáinn ar feadh tréimhse níos faide ná trí mhí clárú go pearsanta ag an Oficina de Extranjeros (Oifig na nEachtrannach), a bhíonn mar chuid de halla an bhaile (Ayuntamiento) de ghnáth, nó ag stáisiúin ainmnithe póilíní.

Tabharfar Teastas Clárúcháin duit ar a mbeidh d’ainm, do sheoladh, náisiúntacht, uimhir aitheantais (NIE) agus dáta an chlárúcháin. Is cruthúnas clárúcháin é an teastas ach ní aithníonn údaráis áitiúla é mar chineál bailí aitheantais agus ní gá duit an teastas a thabhairt leat i gcónaí.

Aeráid: rioscaí séasúracha

Is féidir dóiteáin foraoise tarlú sa Spáinn, le linn mhíonna an tsamhraidh go háirithe, de bharr teochtaí arda. D’fhéadfaí bóithre agus iarnróid a dhúnadh dá bharr. Sa bhreis air sin, d’fhéadfadh caighdeán an aeir i gceantair gar do dhóiteáin ghníomhacha a laghdú agus d’fhéadfadh sé drochthionchar a imirt ar thaistealaithe, go háirithe iad siúd ag a bhfuil tinneas riospráide. Seachain ceantair atá buailte, lean treoracha na seirbhísí éigeandála áitiúla agus coinnigh súil ar fhoinsí nuachta áitiúil chun eolas cothrom le dáta a fháil.

Chun na foláirimh aimsire is déanaí a fháil, féach Gníomhaireacht Meitéareolaíochta Stáit na Spáinne, AEMET.

Bolcáin agus gníomhaíocht sheismeach

Bíonn gníomhaíocht bolcán agus sheismeach ar siúl sa Spáinn, go háirithe sna hOileáin Chanáracha. Is annamh a bhíonn mórtheagmhais ann, áfach. Braitheadh roinnt gníomhaíochta seismeach ar dhéine íseal gar d’oileáin Tenerife agus Gran Canaria le míonna beaga anuas. Déanann Rialtas na nOileán Canárach monatóireacht ghéar ar an gcineál gníomhaíochta seo agus meastar go bhfuil na teagmhais normálta do cheantair atá gníomhach ó thaobh bolcán de, mar atá na hOileáin Chanáracha.

Embassy contact

Embassy Contact

Please note that if you require urgent assistance while the Embassy is closed, you should call the main Embassy number, +34 91 4364093, and leave a message on the Duty Officer voice mailbox. This mailbox is monitored regularly

Embassy of Ireland
Ireland House
Paseo de la Castellana 46-4
28046 Madrid
Spain

Tel: +34 91 436 4093
Fax: +34 91 435 1677

Monday to Friday 10:00-14:00

Contact us

Honorary Consulate Contact

Mr. Rory Byrne
Honorary Consul General of Ireland
Ctra. De Madrid Km 4, Mercalicante
03007 Alicante
Spain

Tel: +34 965 107 485
Fax: +34 965 113 519

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Enrique Cucurella
Honorary Consul General of Ireland
Gran Via Carlos III, 94
08028 Barcelona
Spain

Tel: + 34 93 491 5021
Fax: +34 93 490 0986

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Rocco Caira
Honorary Consul of Ireland
Avda. Madariaga
1 - 2º Dep. 10
48014 Bilbao
Spain

Tel: +34 944 230 414
Fax: +34 944 230 414

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Tomás Diáz del Rio
Honorary Consul General of Ireland
Anton Martin Shipping S.L.
Calle Alta del Puerto
Edif. "Los Sauces"
15401 El Ferrol (La Coruna)
Spain

Tel: +34 981 351 480
Fax: +34 981 357 983

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. Victor Auz Castro
Honorary Consul General of Ireland
C/ León y Castillo 195 1º der.
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Spain

Tel: +34 92 829 7728
Fax: +34 92 829 6412

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Ms. Eileen Izquierdo Lawlor
Honorary Consul of Ireland
C/Ginés de Castro Alvarez 12, 3B
35500 Arrecife
Lanzarote
Spain

Tel: +34 928 815 262
Fax: +34 928 803 310

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Mr. José Miguel De la Torre y Morín
Honorary Consul of Ireland
Galerias Santa Monica
Avenida Los Boliches, 15
29640 Fuengirola
Málaga
Spain

Tel: +34 952 475 108
Fax: +34 952 466 783

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Pedro Pablo Marrero Fuster
Honorary Consul of Ireland
C/San Miguel, 68 A-7°/8°
07002 Palma de Mallorca

Tel: +34 971 719244
Fax: +34 971 718229

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Ignacio de la Oliva Agulló
Honorary Consul of Ireland
Avenida de Jerez Nº 21
Edificio Bayort
41013 – Sevilla
Spain

Tel: +34 954 690 689
Fax: +34 954 689 112

Email: Email us

Honorary Consulate Contact

Consulado de Irlanda,
C/Villalba Hervás 9-9º,
Oficina 2,
38002 Santa Cruz de Tenerife,
Canary Islands

Tel: + 34 922 245 671
Fax: + 34 922 283 308

Email: Email us