Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Dí-Armáil agus Neamhleathadh

Tá sé rí-thábhachtach d’Éirinn go gcinnteofaí go mbeadh an domhan saor ó airm núicléacha agus go gcuirfí dí-armáil gnáth-airm agus rialú airm chun cinn.

Cad a dhéanaimid

Dí-armáil Núicléach

Tá sé ina tosaíocht le fada an lá ag Éirinn a chinntiú go mbeadh an domhan saor ón mbagairt ó airm núicléacha.  Agus sinn spreagtha ag an bhfulaingt ollmhór daonna a bheadh mar thoradh ar mhaidhm arm núicléach, sa chás go dtarlódh sin de thoradh timpiste, mí-áireamh nó botún deartha, táimidne ag obair i dtreo dheireadh iomlán a chur leis na hairm seo.  Is ionann an príomhchomhaontú idirnáisiúnta sa réimse seo agus an Conradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach (NPT). Tá dlúthcheangal ag Éirinn le bunús an NPT; in 1958 thug Éirinn isteach na chéad Réitigh Éireannacha mar a tugadh orthu ag na Náisiúin Aontaithe agus as sin a lean an NPT.  Mar aitheantas ar an ról ceannródaíoch sin, ba í Éire an chéad tír a fuair cuireadh an NPT a shíniú in 1968. Tháinig an NPT i bhfeidhm i 1970 agus tá 190 comhalta san NPT anois.

Minister Frank Aiken signing the Non-Proliferation Treaty (NPT) in Moscow, July 1968. Source: UCD.

Nach mór leath chéad bliain ina dhiaidh sin agus tá NPT ag croílár iarrachtaí idirnáisiúnta domhan saor ó airm núicléacha a chinntiú.  Áirítear ann an t-aon oibleagáid dlíthiúil idirnáisiúnta chun airm núicléacha a dhí-armáil agus is ionann é agus an chloch choirnéil den réimeas neamhiomadaithe núicléach domhanda.  Is comhalta gníomhach agus tiomanta den NPT í Éire i gcónaí agus táimid ag obair le tíortha eile chun dul chun cinn a bhaint amach maidir le dí-armáil núicléach chomh maith le spriocanna an Chonartha maidir le Neamhleathadh agus úsáidí síochánta teicneolaíochta núicléach a chur chun cinn.

Clár Oibre Comhrialtais Nua  (NAC)

D’éirigh leis an NPT ó thaobh cosc a chur ar leathadh coiteann airm núicléacha.  Mar sin féin, mar gheall gur údar imní d’Éirinn é luas mall fheidhmiú oibleagáidí dí-armála núicléacha an Chonartha agus go ndéanfadh sin beag is fiú den Chonradh, bhí Éirinn gníomhach i bhfoirmliú Chlár Oibre Comhrialtais Nua, grúpa Stát tras-réigiúnach atá tiomanta dul chun cinn ar dhí-armáil núicléach a chur chun cinn. 

Seoladh an NAC i mBaile Átha Cliath i 1998 le Comhdhearbhú Aireachta agus comhairlíodh an cuspóir dí-armáil nuícléach iomlán a chur chun cinn. Cúig bliana déag níos déanaí, tá an sé chomhalta sa chomhrialtas sin – An Bhrasaíl, An Éigipt, Éire, Meicsiceo, An Nua Shéalainn agus An Afraic Theas – tiomanta go fóill don phríomhchuspóir sin.  Don chéad sé mhí de 2014, glacfaidh Éire ról chomhordaitheoir an NAC.

Tá Éire ina comhalta den Chomhdháil ar Dhí-Armáil agus, i mí Lúnasa – Meán Fómhair 2013 táthar ag gníomhú mar uachtarán ar an gcomhdháil. Thug an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála óráid ag an gComhdháil maidir le Dí-Armáil i mí Feabhra 2013. Táimid rannpháirteach sa Ghrúpa Oibre Neamhiata sa Ghinéiv a bhunaigh Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe chun moltaí a fhorbairt maidir le hidirbheartaíochtaí iltaobhacha ar dhí-armáil núicléach.  Táimid páirteach freisin i ngrúpa tíortha a bhfuil sé mar aidhm acu aird a tharraingt ar impleachtaí daonna airm núicléacha mar shlí chun cur leis an mbrú ar níos mó dul chun cinn a dhéanamh maidir le dí-armáil núicléach.

An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d’Fhuinneamh Adamhach (IAEA)

An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d’Fhuinneamh Adamhach lárnach i gcónaí in iarrachtaí domhanda cosc a chur ar iomadú airm núicléacha agus úsáidí sábháilte, slán agus síochánta teicneolaíochtaí núicléacha a chur chun cinn.  Tá sé roghnaithe ag Éirinn áfach gan cumhacht núicléach a chur san áireamh ina meascán fuinnimh.  Mar sin féin, táimid tiomanta i gcónaí úsáidí síochánta de theicneolaíocht núicléach laistigh den chomhthéacs NPT a chur chun cinn agus a éascú agus faoi rialaithe idirnáisiúnta cuí. Táimid mar chomhalta den IAEA ó 1970 agus oibrímid leis na Ballstáit agus le comhpháirtithe ar fud an domhain chun riachtanais úsáide síochánta an NPT a chosaint.

Conradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha (CTBT)

Feiceann Éire an Conradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha mar bhealach tábhachtach chun cuspóirí an NPT a chur chun cinn agus a fheidhmiú. Chuirfeadh an CTBT cosc ar phléascáin tástálacha núicléacha, ar an tslí sin tarraingítear líne shoiléir idir úsáidí síochánta agus míleata na teicneolaíochta núicléach. Ní chuirfear an Conradh i bhfeidhm ach amháin nuair a dhaingneoidh gach tír atá sa liosta in Iarscríbhinn 2 leis an gConradh, a raibh acmhainn núicléach acu nuair a comhaontaíodh an conradh, é. Tá Éire tiomanta dá fheidhmiú gan mhoill a chur chun cinn agus iarrtar ar gach tír atá fós ann in Iarscríbhinn 2 – ocht dtír in iomlán – an conradh a dhaingniú láithreach agus gan choinníollacha.

Airm Cheimiceacha agus Bhitheolaíocha

Ní hamháin go bhfuilimid tiomanta domhan saor ó airm núicléacha a chinntiú, ach tá ról gníomhach againn freisin i dtreo dheireadh a chur le gach catagóir d’airm ollscriosta.Is tosaíocht seanbhunaithe de chuid bheartas eachtrach na hÉireann é domhan saor ón mbagairt ó gach arm ollscriosta a chinntiú.

Bhí Éirinn páirteach san Choinbhinsiún um Airm Cheimiceacha (CWC) ó tháinig sin i bhfeidhm in 1997 agus san Choinbhinsiún um Airm Bhitheolaíocha ó 1972. Le sé bliana déag anuas, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an CWC i dtreo dheireadh a chur leis an gcatagóir iomlán airm ó armlanna domhanda. Agus Uachtaránacht an AE ag Éirinn, bhí ról lárnach againn chun tionchar a bheith againn ar rannchuidiú an AE ag an Tríú Comhdháil Athbhreithnithe den Choinbhinsiún um Airm Cheimiceacha san Háig i mí Aibreáin 2013.

Cnuas-Mhuinisin

Is údar mórtais dúinne gur comhaontaíodh téacs an Choinbhinsiúin maidir le Cnuas-Mhuinisin ag comhdháil taidhleoireachta i mBaile Átha Cliath i mí na Bealtaine 2008. Leis an gCoinbhinsiún tá úsáid, táirgeadh, aistriú agus stoc-charnadh cnuas-mhuinisin neamhdhleathach chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí daonna agus an dochar do-ghlactha a bhíonn mar thoradh ar úsáid chnuas-mhuinisin. Bhí Éire ar cheann de na chéad tíortha a shínigh agus a dhaingnigh an Coinbhinsiún a tháinig i bhfeidhm in 2010 agus táimid tiomanta dá fheidhmiú.  Mar Chomhordaitheoir ar Ghlanadh, 2012-2013, d’oibríomar go crua chun obair an Choinbhinsiúin ar an tsaincheist a chur chun cinn.

Féadfaidh tú Doiciméid Deiridh na Comhdhála a léamh anseo.

Mianaigh talún

Bhí Éire ar cheann den phríomhghrúpa tíortha a dhréachtaigh an Coinbhinsiún maidir le  Mianaigh Talún Frithphearsanra agus bhí Éire ar cheann de na chéad Stáit a shínigh agus a dhaingnigh é i mí an Mhárta 1997.  Ní hamháin go gcuirtear toirmeasc ar úsáid mianaigh talún frithphearsanra leis an gCoinbhinsiún, ach tugtar tiomantas leis cuidiú le Stáit fáil réidh le mianaigh ó thailte ina bhfuil mianaigh. Thacaigh Éire go láidir leis an Monatóir Mianach Talún, tionscnamh sochaí sibhialta chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an APLC, óna bhunú in 1998.

Thug Éire tacaíocht láidir do ghníomhú mianach daonna ó go luath sna 1990idí.  B'ionann caiteachas iomlán Chúnamh Éireann ar ghníomh mianaigh sa tréimhse 2006 – 2012 agus os cionn €25 milliún, lena n-áirítear maoiniú d’obair san Afganastáin, in Angóla, san Chambóid, san Iaráic, i Lao PDR, i Mósaimbíc, i Vítneam agus san tSiombáib.  Ní hamháin go gcuireann an obair seo cosc ar thaismí eile, ach ceadaítear talamh a scaoileadh ar mhaithe le talmhaíocht agus gnó, agus cuireann sin go díreach le cobhsaíocht san fhadtéarma agus le forbairt eacnamaíoch.

Gnáth-Airm Eile

Is dul chun cinn suntasach é glacadh an Chonartha Trádála Airm i mí Aibreáin 2013 don phobal idirnáisiúnta. Is é an ATT an chéad chomhaontú atá ina cheangal de réir dlí chun trádáil domhanda i ngnáth-airm a rialú, ó thancanna cogaidh agus aerárthaí trodaíochta, diúracáin, mionairm agus airm éadroma. Léirítear an cur chuige riachtanach is féidir leis na Náisiúin Aontaithe a dhéanamh i dtreo shíocháin agus shlándáil idirnáisiúnta.

Minister for Trade & Development Joe Costello , UN Under-Secretary-General for Legal Affairs, Patricia O'Brien & UN High Representative for Disarmament Affairs, Angela Kane.

Is tosaíocht beartais eachtrach d’Éirinn é ATT atá cuimsitheach agus bríomhar. Tá muid bródúil a bheith i measc na gcéad Stát a shínigh an Conradh an 3 Meitheamh 2013, agus tá sé i gceist againn gluaiseacht go tapa i dtreo dhaingniú sna míonna atá amach romhainn. Rachaidh an Conradh i bhfeidhm nuair a bheidh sé daingnithe ag 50 Stát. Go náisiúnta, táimid ag obair i dtreo dhaingniú agus fheidhmiú an Chonartha gan mhoill.

Cuireann an Coinbhinsiún ar Úsáid Gnáth-Arm Áirithe cosc ar úsáid airm áirithe a mheastar a chruthaíonn fulaingt gan gá nó a mbíonn tionchar neamhidirdhealaitheach acu ar shibhialtaigh agus ar phearsanra míleata. Is é sin an fáth a shínigh Éire an Coinbhinsiún in 1981, an bhliain chéanna a d'oscail sé le síniú.

Réimis Rialaithe Onnmhairithe

Bíonn Éire rannpháirteach i cúig réimeas onnmhairithe iltaobhach: Socrú Wassenaar, Grúpa na hAstráile, Réimeas Rialaithe Teicneolaíochta Diúracáin, Grúpa Soláthróirí Núicléacha agus Coiste Zangger. Éilíonn ár n-oibleagáidí faoi na socruithe réimeas onnmhairithe orainn onnmhairiú liostaí ábhar atá sonrach do gach réimeas a rialú. Mar Bhallstát den AE, tá Éire ceangailte faoi théarmaí Chomhsheasamh Chomhairle an AE 2008/944/CFSP a shainmhíníonn comhrialacha a rialaíonn rialú onnmhairiú teicneolaíocht mhíleata agus trealamh míleata, agus Rialachán Chomhairle an AE ar Earraí Déach-Úsáide, Rialachán na Comhairle (AE) Uimh 428/2009.

Tá an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, freagrach as ceadúnú in Éirinn. Oibrímid go dlúth lenár gcomhghleacaithe sa Roinn sin ar iarratais maidir le honnmhairiú earraí míleata agus earraí déach-úsáide áirithe as Éirinn.

Sochaí Sibhialta

Aithnímid an cur chuige tábhachtach a dhéanann an Sochaí Sibhialta i go leor próiseas dí-armála & neamhiomadaithe agus leanfaimid ag obair le comhpháirtithe na Sochaí Sibhialta chun ár spriocanna maidir le dí-armáil, Neamhleathadh agus rialú airm a chur chun cinn.

  • Nuclear Weapons and other WMD
  • Conventional Weapons
  • Export Controls
  • Civil Society Engagement and Outreach
  • Speeches and Statements

Nuclear Weapons and other WMD

Conventional Weapons

Conventional Weapons

Cluster Munitions

Ireland is proud that the text of the Convention on Cluster Munitions (CCM) was agreed at a Diplomatic Conference in Dublin in May 2008. The CCM was the most significant development in international humanitarian law since the Ottawa Convention banning anti-personnel landmines was agreed a decade earlier. The heart of the Convention is an immediate and unconditional ban on all cluster munitions which cause unacceptable harm to civilians.  Each State Party undertakes never in any circumstances to use, develop, produce, acquire, stockpile, retain or transfer cluster munitions, or to assist another party in doing so.  An important innovation and feature of the Convention are the provisions which address the needs of victims, in line with its similar predecessor the Anti-Personnel Mine Ban Treaty. Ireland is closely identified with the CCM, and continues to see its successful implementation and universalisation as a priority. Ireland remains committed in this regard; from chairing of the negotiations in Dublin, working as the co-coordinator on Clearance from 2011-2013, to our ongoing support to the CCM Implementation Support Unit.

Landmines

Ireland was part of the core group of countries which drafted the Anti-Personnel Landmine Convention (APLC) and was among the first States to sign and ratify it in March 1997. The Convention not only prohibits the use of anti-personnel landmines, but also commits States to assist in the removal of mines from mine-affected countries. Not only does this work prevent further casualties, it also allows land to be released for agriculture and business, directly contributing to longer-term stability and economic development. In 2015 and 2016 Ireland was Chair of the Article 5 Committee, which works to supports states in meeting their mine clearance obligation deadlines.

Irish Aid have given over €25million to demining projects since 2006, including funding for work in Afghanistan, Angola, Cambodia, Colombia, Iraq, Lao PDR, Mozambique, Vietnam and Zimbabwe.  The Disarmament Unit also provides funding to the International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance (ITF Enhancing Human Security) for targeted demining programmes in Ukraine and Columbia.

Other Conventional Weapons

The Arms Trade Treaty (ATT) was adopted by the UN General Assembly in 2013 to regulate the International trade in conventional arms and to establish mechanisms to begin eradicate the illicit trade and diversion of conventional arms. The ATT entered into force in 2013 and Ireland ratified the treaty in April 2014.

The ATT covers the major categories of conventional arms, including the small arms and light weapons which proliferate in conflict afflicted states and non-conflict afflicted states with high levels armed violence and very high civilian casualties.

Minister for Trade & Development Joe Costello , UN Under-Secretary-General for Legal Affairs, Patricia O'Brien & UN High Representative for Disarmament Affairs, Angela Kane.

Minister Joe Costello signs the Arms Trade Treaty alongside Ambassador Patricia O'Brien in 2013

The Convention on Certain Conventional Weapons prohibits the use of specific weapons that are considered to cause unnecessary suffering or that indiscriminately affect both civilians and military personnel, including lethal autonomous weapons systems. It is for this reason that Ireland signed the Convention in 1981, the same year that it opened for signature.

Export Controls

Export Controls

Export Control Regimes

The effective enforcement of export control regimes is a core component of upholding Ireland's international non-proliferation obligations. As a member of multiple disarmament and non-proliferation treaties and conventions[1], Ireland has a responsibility to ensure that adequate domestic controls are implemented in order to prevent the proliferation of weapons of mass destruction and conventional weapons.  To assist us in meeting our obligations under these treaties and conventions, Ireland is a member of a number of export control regimes.

  • The Nuclear Suppliers Group is a group of nuclear supplier countries that was established in 1974. It seeks to contribute to the non-proliferation of nuclear weapons through the implementation of guidelines for nuclear and nuclear-related exports, governing the transfers of civilian nuclear material and nuclear-related equipment and technology to non-nuclear-weapon States
  • The Wassenaar Arrangement was established in order to contribute to regional and international security and stability, by promoting transparency and greater responsibility in transfers of conventional arms and dual-use goods and technologies, thus preventing destabilising accumulations. The aim is also to prevent the acquisition of these items by terrorists
  • The Zangger Committee aims to assist States Parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty in preventing the export of nuclear-related strategic material and equipment to non-nuclear-weapon States which may be used for weapons proliferation
  • The Missile Technology Control Regime (MTCR) is an informal political understanding among states that seeks to limit the proliferation of missiles and missile technology. The MTCR seeks to limit the risks of proliferation of all types of weapons of mass destruction (WMD) by controlling exports of goods and technologies that could support their delivery systems. Ireland and Iceland will co-chair the MTCR from October 2017. Find out more.
  • The Australia Group is an informal forum of countries which, through the harmonisation of export controls, seeks to ensure that exports do not contribute to the development of chemical or biological weapons. Formed in 1985, the group now has 42 members.

The Department of Business, Enterprise and Innovation, has responsibility for licensing in Ireland. We work closely with our colleagues in that Department on applications for the export of military goods and certain dual-use goods from Ireland.'


[1] Ireland is a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, The Biological and Toxin Weapons Convention, Chemical Weapons Convention, the Arms Trade Treaty, The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, The Convention on Certain Conventional Weapons, The Cluster Munitions Convention and the Anti-Personnel Landmine Convention.

Civil Society Engagement and Outreach

Civil Society Engagement and Outreach

Ireland believes that work in disarmament and non-proliferation processes is more effective when there is strong cooperation between states and Civil Society. Ireland is pleased to work with strong international partners including Article 36, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), Handicap International and Reaching Critical Will.

Recognising the importance of rigorous research in disarmament work, Ireland also works in partnership with the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

Speeches and Statements

Speeches and Statements

2020

Statement by Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade, Mr Simon Coveney TD, to the Conference on Disarmament (24 February 2020)

2019

Joint Statement on Explosive Weapons in Populated Areas (EWIPA) delivered by Ambassador Geraldine Byrne Nason, Permanent Representative of Ireland to the United Nations, during First Committee, 2019

Statement by Minister of State for the Diaspora and International Development, Ciarán Cannon, T.D. Prohibition of Nuclear Weapons Bill 2019

Statement by Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade, Mr Simon Coveney TD, to the Conference on Disarmament (25 February 2019)

Statement delivered by Ambassador Michael Gaffey, Permanent Representative of Ireland to the United Nations and other International Organisations in Geneva, to the Conference on Disarmament (February 2019)

2018

Joint Statement on Explosive Weapons in Populated Areas (EWIPA) delivered by Ambassador Geraldine Byrne Nason, Permanent Representative of Ireland to the United Nations, during First Committee, 2018, on behalf of the following States: Angola, Argentina, Austria, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Central African Republic, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, El Salvador, Finland, Georgia, Germany, Guatemala, Iceland, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Montenegro, Mozambique, New Zealand, Norway, Peru, Portugal, Republic of Moldova, Samoa, San Marino, Serbia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Uganda, Ukraine, Uruguay, Zambia and Ireland

Statement delivered by Ms Orlaith Fitzmaurice, Director of the Disarmament Division of the Department of Foreign Affairs and Trade, during the General Debate of First Committee at the United Nations, 2018

Statement by Ambassador Brian Flynn, Deputy Permanent Representative of Ireland to the United Nations, at the Third Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects and Its International Tracing Instrument

Impact and Empowerment - the role of Gender in the NPT, Working Paper presented by Ireland to the Preparatory Committee of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

Statement by Ambassador Kevin Kelly, Permanent Representative of Ireland to the OPCW At the Fifty-Ninth Meeting of the Executive Council, 18 April 2018

National Statement to the GGE on LAWS: Convention on Certain Conventional Weapons Intervention on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) on Human-Machine Interaction

National Statement to the GGE on LAWS: Convention on Certain Conventional Weapons Intervention on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) delivered by H.E. Mr. Michael Gaffey Ambassador and Permanent Representative of Ireland to the United Nations

Ireland National Statement by Ambassador Michael Gaffey, Permanent Representative of Ireland to the United Nations and other international organisations in Geneva, to the Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) Convention on Certain Conventional Weapons, Geneva, 9-13 April 2018

Statement by Ireland on Gender and the Sustainable Development Goals at the Preparatory Committee of the Programme of Action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects

Opening Statement by Ireland at the Preparatory Committee of the Programme of Action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects

Statement by Ms Lorraine Cooke, Deputy Permanent Representative of Ireland to the OPCW At the Fifty-Seventh Meeting of the Executive Council, 4 April 2018

Speech by Minister of State Cannon at the Geneva Conference on Disarmament on the 27th of February

2017

Ireland Intervention Convention on Certain Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties November 2017 Agenda Item 10 - Mines other than anti-personnel mines

Ireland National Statement GGE on LAWs: Convention on Certain Conventional Weapons Intervention on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) delivered by H.E. Mr. Michael Gaffey Ambassador and Permanent Representative of Ireland to the United Nations

Ireland Intervention Convention on Certain Conventional Weapons Nineteenth Annual Conference of High Contracting Parties to Amended Protocol II 21 November 2017 Intervention on Agenda Item 10 Improvised Explosive Devices

Ireland National Statement Convention on Certain Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties November 2017 Agenda Item 9 - Protocol III - Incendiary Weapons

Ireland National Statement Convention on Certain Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties delivered by H.E. Mr. Michael Gaffey, Ambassador and Permanent Representative of Ireland to the United Nations and Other International Organisations

Ireland National Statement at the Cconvention on Certain Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties November 2017 Intervention on Agenda Item 12 Other issues of emerging concern to the Convention - Explosive Weapons with Wide Area Effects in Populated Areas (EWIPA)

Ireland's National Statement at OPCW 22nd Conference of States Parties. Tuesday, 28 November 2017. Delivered by by H.E Ambassador Kevin Kelly, Permanent Representative of Ireland to the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

National Statement on Disarmamanch Machinery at United Nations First Committee, delivered by Deputy Director of Disarmament and Non-Proliferation Ms Rosie Keane, 25 October 2017.

​​​​National Statement in Conventional Weapons Cluster, at the United Nations First Committee General Debate, Delivered by H.E Ambassador Michael Gaffey, New York, 20 October 2017.

National Statement in Other Weapons of Mass Destruction Cluster, at the United Nations First Committee General Debate, Delivered by H.E Ambassador Michael Gaffey, New York, 16 October 2017.

National Statement in Nuclear Cluster, at the United Nations First Committee General Debate, Delivered by Disarmament and Non-Proliferation Director Ms Jackie O'Halloran, New York, 11 October 2017.

National Statement at the United Nations First Committee General Debate, Delivered by Disarmament and Non-Proliferation Director Ms Jackie O'Halloran, New York, 9 October 2017.

General Statement at the Third Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty in Geneva

Statement on International Cooperation and Assistance by Jenny Quinn, 7th Meeting of States Parties to the Convention on Cluster Munitions, Geneva, 5 September 

Statement on National Implementation Measures by Jenny Quinn and Col. Jim Burke at the 7th Meeting of States Parties to the Convention on Cluster Munitions, Geneva, 5 September 2017

Statement by Ireland on the Preamble, First reading of Draft Convention at the UN Conference on a legally-binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination. New York, 15 June – 7 July 2017

Statement by H.E Ambassador Patricia O'Brien at Gender & Nuclear Weapons side event at UN conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination. Friday, 29 June 2017 at the UN in New York

Ireland interventions on Articles 1 - 21, First Reading of Draft Convention at UN Conference on a legally-binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination, New York, 15 June – 7 July 2017

Nuclear Disarmament in context - a global governance issue ‌Working Paper presented by Ireland to the Preparatory Committee of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in association with the updated 2017 edition of "Nuclear Disarmament - The Missing Link", a collaboration with Chatham House Vienna, May 2017

Cluster 3 Statement by Ambassador Tom Hanney Head of Delegation at the 2017 Preparatory Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Vienna, 10 May 2017

Cluster 2 Statement by Ms Helena Nolan Director for Disarmament and Non-Proliferation at the 2017 Preparatory Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Vienna, 8 May 2017

Ireland Statement on Disarmament Education By Ms Jacqueline O'Halloran Bernstein Deputy Director, Disarmament and Non Proliferation NPT Preparatory Committee 5 May 2017

Statement on Cluster 1 by Ms Helena Nolan Director for Disarmament and Non-Proliferation at the 2017 Preparatory Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Vienna, 4 May 2017

Statement by Ambassador Tom Hanney at the 2017 Preparatory Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Vienna May 2, 2017

Statement by H.E Ambassador Kevin Kelly, Permanent Representative of Ireland to the OPCW at the Fifty-Fourth Meeting of the Executive Council, 13 April 2017

Intervention by Ms. Helena Nolan during the 'General Exchange of views: Core Prohibitions' at the United Nations conference to negotiate a legally-binding instrument to prohibit nuclear weapons

Statement by Ms. Helena Nolan to United Nations conference to negotiate a legally-binding instrument to prohibit nuclear weapons, March 28 2017

Statement by Ireland, delivered by Ambassador Patricia O'Brien, at the United Nations Conference to negotiate a legally biniding instrument to prohibit nuclear weapons, 27 March 2017

Statement by Ireland, delivered by Ambassador Patricia O'Brien, at the Conference on Disarmament in Geneva, 7 March 2017‌ 

2016

Statement by Ireland at the Organisational Meeting for the Diplomatic Conference to negotiate a new legal instrument for the prohibition of nuclear weapons leading to their total elimination, 16 February 2017, United Nations, New York

Statement on Mines Other Than Anti-Personnel Mines (MOTAPM) by Col Jim Burke, at the Convention on Certain Conventional Weapons, Geneva, December 2016

Intervention on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) at the Convention on Certain Conventional Weapons Review Conference, delivered by Deputy Director Ms Rosie Keane in Geneva, 12 – 16 December 2016

Statement on Improvised Explosive Devices (IEDs) at the Convention on Certain Conventional Weapons Review Conference, delivered by Ms Eirini Giorgou in Geneva, 12 – 16 December 2016

National Statement at the Convention on Certain Conventional Weapons Review Conference, delivered by H.E. Ambassador Patricia O'Brien in Geneva, 12th - 16th December 2016

National Statement at the Chemical Weapons Convention 21st Conference of States Parties, delivered by Caroline Whelan in The Hague on 30th November 2016.

National Statement at the Anti-Personnel Landmine Convention 15th Meeting of States Parties, Santiago, Chile by Jacqueline O'Halloran Bernstein, 28 November 2016

Minister Flanagan welcomes new UN Resolution on Nuclear Disarmament

National Statement on Conventional Weapons by H.E. Ms Patricia O'Brien, First Committee, United Nations, in New York, 21 October 2016

National Statement on Other Weapons of Mass Destruction by H.E. Ms Patricia O'Brien, First Committee, United Nations, in New York, 18 October 2016

National Statement on Nuclear Issues by Director for Disarmament and Non-Proliferation Helena Nolan, First Committee, United Nations, in New York, 14 October 2016

National Statement at the United Nations First Committee General Debate, delivered by Ms Helena Nolan, Director of Disarmament and Non-Proliferation. New York, 7 October 2016

Ireland's statement as delivered by Deputy Director Jackie O'Halloran at the 6th Meeting of the Convention on Cluster Munitions, Geneva

National Statement on IEDs at the Convention on Certain Conventional Weapons Preparatory Committee, delivered by Ms Rosie Keane, Deputy Director Disarmament and Non-Proliferation. Geneva, 31 August 2016

National Statement at the Convention on Certain Conventional Weapons Preparatory Committee, delivered by Ms Rosie Keane, Deputy Director
Disarmament and Non-Proliferation. Geneva, 31 August 2016

General Statement by H.E. Ambassador Patricia O’Brien, Permanent Representative of Ireland, at the Second Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty in Geneva, 22 August 2016

Ireland General Statement at the Preparatory Committee for the Eighth Review Conference of the Biological and Toxin Weapons Convention, delivered by Deputy Director Rosie Keane in Geneva, August 2016

Statement on behalf of Ireland by Minister of State Joe McHugh, TD, Minister of State for the Diaspora and International Development at the 20th Anniversary Meeting of the CTBT

Intervention by Ireland on Security and Nuclear Deterrence Issues, OEWG, Geneva

Intervention by Ireland on Raising Awareness on Nuclear Issues, OEWG, Geneva

Intervention by Ireland on the Weakening of the Norm against Use of Nuclear Weapons, OEWG, Geneva

Intervention by Ireland on transparency and verification at the OEWG, Geneva

Statement by Ambassador O’Brien at the Open Ended Working Group on Nuclear Disarmament, Geneva May 2016

Opening Remarks by Deputy Director Rosie Keane at CTBTO National Data Centres Workshop at Dublin Institute of Advanced Studies

Working Paper submitted by Ireland: “Nuclear Disarmament in Context – A Global Governance Issue”

Closing Statement by Ireland at Week 1 of the Open Ended Working Group on Nuclear Disarmament

Ireland’s National Statement to the BTWC Preparatory Committee, 26 April 2016

National Statement by Ireland at the CCW Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems

Statement by Ambassador Patricia O’Brien to Panel II of the OEWG on Taking Forward Multilateral Disarmament Negotiations

Statement by Ambassador O'Brien at the Opening Session of the OEWG on taking forward multilateral disarmament negotiations at Geneva

Statement on DPRK Rocket Launch by Ambassador Patricia O’Brien Permanent Representative of Ireland to the Conference on Disarmament

Statement by Ambassador Patricia O’Brien Permanent Representative of Ireland to the Conference on Disarmament

2015

Biological and Toxin Weapons Convention Meeting of States Parties – National Statement by Ambassador O’Brien

CCW Meeting of High Contracting Parties – National Statement by Ambassador O’Brien

Nuclear Issues National Statement by Ms Helena Nolan, Director for Disarmament and Non-Proliferation

Statement at UNGA70 Delivered by Director of Disarmament, Helena Nolan

Convention on Cluster Munitions National Statement by Ambassador OBrien

First Conference of State’s Parties to the Arms Trade Treaty National Statement

CCW Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) April 2015 - Statement by Ireland

National statement at the Vienna Conference

Meeting of the State's Parties to the Biological and Toxin Weapons Convention - Statement by Ireland

Ireland's Statement at the CWC CSP 19

CCW Meeting of High Contracting Parties –Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)

Statement by Ireland on Mines other than Anti-Personnel Mines

Lethal Autonomous Weapons Systems 2015

Third Meeting of States Parties to the Convention on Cluster Munitions

Oslo 11-14 September 2012: General Statement by Ireland (PDF)

Ireland National Statement 

 

Convention on Certain Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties November 2017 Intervention on Agenda Item 12 Other issues of emerging concern to the Convention - Explosive Weapons with Wide Area Effects in Populated Areas (EWIPA)