Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Clárúchán Breitheanna Coigríche

Breith choigríche a chlárú

Is féidir leis sé mhí a thógáil iarratais ar Chlárú Breithe Coigríche a phróiseáil ón dáta a bhfuarthas iarratas comhlánaithe a bhfuil na cáipéisí tacaíochta riachtanacha go léir ag gabháil leis.

Is féidir leat do bhreith a chlárú ar Chlár na mBreitheanna Coigríche má tá tú i dteideal a bheith i do shaoránach Éireannach. Faigh amach cad is gá duit a dhéanamh sula gcuirfidh tú tús le d'iarratas ar líne.

Do chuid cáipéisí a aistriú

Cuir isteach aistriúcháin dheimhnithe ar aon cheann de na cáipéisí (chomh maith le fótachóip de gach cáipéis) atá ar an liosta thuas más rud é gur i dteanga éigin seachas an Béarla nó an Ghaeilge atá na leaganacha bunaidh.

Cáipéisí breise

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaimis ort tuilleadh cáipéisí a chur isteach chun tacú le d'iarratas.

Seicliosta

Nuair a chuirfidh tú d'fhoirm iarratais isteach ar líne agus í a phriontáil, déanfar seicliosta de na cáipéisí a theastaíonn uait a phriontáil freisin. Ní mór duit:

 • A chinntiú go bhfuil tú tar éis íocaíocht ar líne a dhéanamh
 • A chinntiú go bhfuil na cáipéisí go léir atá ag teastáil curtha isteach le d'iarratas, chomh maith le fótachóip amháin de gach cáipéis ar an seicliosta

Ná déan dearmad...

Mura bhfuil na cáipéisí go léir a iarradh curtha isteach agat, d'fhéadfaí d'iarratas a chur ar ais chugat.

Is féidir le haon duine a bhfuil seantuismitheoir aige nó aici a rugadh in aon chuid d'Éirinn, nó duine ar bhain tuismitheoir leis nó léi amach saoránacht Éireannach sular rugadh an t-iarratasóir, iarratas a dhéanamh ar shaoránacht Éireannach trí Chlárú Breitheanna Coigríche.

Cáipéisí nach mór duit a chur isteach in éineacht le d'iarratas:

Do chuid cáipéisí féin:

 • An leagan fada den teastas breithe sibhialta bunaidh (agus fótachóip)
 • Teastas Pósta sibhialta bunaidh (agus fótachóip) – ní féidir glacadh le teastais Eaglaise
 • Cóip dheimhnithe/a bhfuil nótaireacht déanta uirthi den leathanach grianghraif sa phas bailí atá agat nó de cháipéis aitheantais a d'eisigh an stát (Ceadúnas Tiomána, mar shampla)
 • I gcás duine atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn – dhá cháipéis ar leithligh ar cruthúnas cónaithe iad, mar shampla, bille teileafóin, bille gáis/leictreachais.
 • I gcás duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois – Tuairisc scoile/litir dochtúra a léiríonn cruthúnas ar áit chónaithe an iarratasóra agus dhá chruthúnas cónaithe ar leithligh maidir leis an tuismitheoir Éireannach atá ag déanamh iarratais.

Cáipéisí do thuismitheora (trína bhfuil saoránacht á héileamh agat)

 • An leagan fada den teastas breithe sibhialta bunaidh (agus fótachóip)
 • Teastas Pósta sibhialta bunaidh (agus fótachóip) – ní féidir glacadh le teastais Eaglaise
 • Cóip dheimhnithe/a bhfuil nótaireacht déanta uirthi den leathanach grianghraif sa phas bailí atá agat nó de cháipéis aitheantais a d'eisigh an stát (Ceadúnas Tiomána, mar shampla) nó Teastas Báis bunaidh (agus fótachóip)

Sonraí do sheantuismitheora a rugadh in Éirinn:

 • An leagan fada den teastas breithe sibhialta bunaidh (agus fótachóip)
 • Teastas Pósta sibhialta bunaidh (agus fótachóip) – ní féidir glacadh le teastais Eaglaise
 • Cóip dheimhnithe/a bhfuil nótaireacht déanta uirthi den leathanach grianghraif sa phas bailí atá agat nó de cháipéis aitheantais a d'eisigh an stát (Ceadúnas Tiomána, mar shampla) nó Teastas Báis bunaidh (agus fótachóip)

Más rud é go mba shaoránach Éireannach é nó í duine de do thuismitheoirí trí eadóirseacht, uchtú nó Clárú Breithe Coigríche tráth do bhreithe, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chlárú Breithe Coigríche.

Cáipéisí nach mór duit a chur isteach in éineacht le d'iarratas:

Do chuid cáipéisí féin

 • An leagan fada den teastas breithe sibhialta bunaidh (agus fótachóip)
 • Teastas Pósta sibhialta bunaidh (agus fótachóip) – ní féidir glacadh le teastais Eaglaise
 • Cóip dheimhnithe/a bhfuil nótaireacht déanta uirthi den leathanach grianghraif sa phas bailí atá agat nó de cháipéis aitheantais a d'eisigh an stát (Ceadúnas Tiomána, mar shampla)
 • I gcás duine atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn – dhá cháipéis ar leithligh ar cruthúnas cónaithe iad, mar shampla, bille teileafóin, bille gáis/leictreachais.
 • I gcás duine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois – Tuairisc scoile/litir dochtúra a léiríonn cruthúnas ar áit chónaithe an iarratasóra agus dhá chruthúnas cónaithe ar leithligh maidir leis an tuismitheoir Éireannach atá ag déanamh iarratais

Cáipéisí do thuismitheora (trína bhfuil saoránacht á héileamh agat)

 • An leagan fada den Teastas Breithe Sibhialta bunaidh (agus fótachóip)
 • Teastas Saoránachta bunaidh (Teastas Eadóirseachta nó Teastas maidir le Clárú Breithe Coigríche nó Teastas Iarphósta)
 • Teastas Pósta sibhialta bunaidh (agus fótachóip) – ní féidir glacadh le teastais Eaglaise
 • Cóip dheimhnithe/a bhfuil nótaireacht déanta uirthi den leathanach grianghraif sa phas bailí atá agat nó de cháipéis aitheantais a d'eisigh an stát (Ceadúnas Tiomána, mar shampla) nó
 • An Teastas Báis bunaidh má tá an duine básaithe (agus fótachóip)

Ní mór cáipéisí bunaidh a chur isteach i ngach cás. Ní ghlactar le cáipéisí lannaithe, ach amháin i gcás teastais eadóirseachta. Is féidir cóipeanna bunaidh nó taifid shibhialta Éireannacha a fháil ar www.certificates.ie.

Ní mór duit dhá ghrianghraf atá ar chóiméid le grianghraf pas a chur isteach le d'iarratas.

Ní mór do d'fhinné síniú agus dáta a chur leis na grianghraif sin.

Má tá tú ag déanamh iarratais thar ceann mionaoisigh, ní mór duit dhá ghrianghraf díot féin atá ar chóiméid le grianghraf pas a chur isteach. Ní mór duitse agus do d'fhinné síniú agus dáta a chur leis na grianghraif sin freisin.

Táillí

18 mbliana d'aois agus os a chionn

 • Clárúcháin móide Teastas: €270
 • Táille phostais agus láimhseála nach bhfuil inaisíoctha: €8
 • Iomlán: €278

Faoi bhun 18 mbliana d'aois

 • Clárú móide Teastas: €145
 • Táille phostais agus láimhseála nach bhfuil inaisíoctha: €8
 • Iomlán: €153

Modhanna íocaíochta

 • Ní mór íocaíocht a dhéanamh nuair a chuirfidh tú isteach d'iarratas ar líne.

Finnéithe

Sula gcuirfidh tú d'fhoirm iarratais isteach chuig an oifig chuí, ní mór do dhuine cuí í a fhianú.

Cé a fhéadfaidh a bheith ina fhinné nó ina finné?

Ní mór aithne phearsanta a bheith ag an bhfinné ort, nó aithne a bheith aige nó aici ar thríú páirtí a bhfuil aithne phearsanta aige nó aici ort. Ní fhéadfaidh gaol a bheith ag an bhfinné leis an iarratasóir.

Is féidir le duine díobh seo a leanas a bheith ina fhinné nó ina finné:

 • Duine den Chléir
 • Dochtúir Leighis
 • Príomhoide Scoile
 • Bainisteoir Bainc
 • Aturnae/Dlíodóir/Coimisinéir Mionnaí
 • Garda/Póilín
 • Giúistís/Breitheamh

Molaimid go láidir duit na cáipéisí riachtanacha go léir a bhailiú sula gcomhlánóidh tú an fhoirm ar líne – ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána.