DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has now moved to Ireland.ie/bucharest. If you are not redirected in five seconds, click here.

Skip to main content

Please be advised that the Embassy of Ireland, Romania website has moved and this page is no longer being updated. The Embassy website is now available at Ireland.ie/bucharest.

Joint Statement on the occasion of the IDAHOT Day - Romania

Joint Statement on the occasion of the IDAHOT Day - Romania

Joint Statement on the occasion of the IDAHOT Day: International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia*

Bucharest, 17 May 2021 - On the occasion of the International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia, we express our solidarity with all persons who are discriminated against on the basis of their sexual orientation, gender identity or expression and sex characteristics.

LGBTIQ persons and families continue to face discrimination, violence and stigmatization all around the world. Our countries seek to combat such discrimination by promoting equal human rights for everyone. This respect for human rights and fundamental freedoms obliges governments to protect all citizens from violence and discrimination and to ensure that all people enjoy equal treatment and equal opportunities. 

Protecting the welfare of LGBTIQ persons and families is key to ensuring that the full human rights of all our citizens are protected. We believe that only when the diversity of its citizens is appreciated, supported and protected can a country achieve its full potential.

The current COVID-19 pandemic does not allow groups or individuals to gather for festivals and marches, but we reaffirm on this day our full support for the peaceful fight for the cessation of all forms of discrimination and violence, including on the basis of sexual orientation, gender identity or expression and sex characteristics.

*The joint statement is issued by the embassies of: Australia, Austria, Belgium, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Slovenia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Uruguay and the European Commission Representation in Romania.

Declarație comună cu ocazia Zilei internaționale împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei *

București, 17 mai 2021 - Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei, ne exprimăm solidaritatea cu toate persoanele discriminate pe criterii de orientarea sexuală, identității sau expresiei de gen și caracteristicilor sexuale.

Persoanele și familiile LGBTIQ se confruntă în continuare cu acte de discriminare, violență și stigmatizare în întreaga lume. Țările noastre încearcă să combată astfel de acte prin promovarea drepturilor omului pentru toată lumea. Respectul pentru drepturile omului pentru libertățile fundamentale obligă guvernele să protejeze toți cetățenii de violență și discriminare și să se asigure că toți oamenii se bucură de tratament și de șanse egale.

Protejarea bunăstării persoanelor și familiilor LGBTIQ este esențială pentru asigurarea protejării drepturilor omului ale tuturor cetățenilor noștri. Avem convingerea că o țară poate să-ṣi atingă întregul potenṭial numai atunci când diversitatea cetățenilor este apreciată, susținută și protejată.

Actuala pandemie COVID-19 nu permite grupurilor sau persoanelor să participe la festivaluri și marșuri, însă ne reafirmăm în această zi susṭinerea deplină pentru lupta pașnică în vederea încetării tuturor formelor de discriminare și violență, inclusiv pe criterii de orientare sexuală , identitate sau expresie de gen și caracteristici sexuale.

* Declarația comună este semnată de următoarele ambasadele şi reprezentanțe ale unor instituții internaționale: Australia, Austria, Belgia, Canada, Croația, Cehia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Statele Unite, Uruguay și Reprezentanța Comisiei Europene în România

« Previous Item | Next Item »